Umowy serwisowe

Global_Services_smallZłota Umowa Serwisowa

Dział serwisu Agfy jest czynny w dni robocze w godzinach 9.00-17.00. Kontakt telefoniczny ze specjalistą Agfy w ciągu 2 godzin od zgłoszenia usterki. Umowa obejmuje trzy przeglądy i konserwacje produktów w okresie 12 miesięcy. Czas reakcji na wezwanie serwisanta – 24 godziny (1 dzień roboczy). Najwyższy priorytet przy zgłaszaniu awarii. Agfa pokrywa wszelkie koszty dojazdu i noclegu serwisu. Wszystkie części zapasowe – w tym również części ulegające naturalnemu zużyciu jak paski napędowe, filtry, wałki gumowe, jak również laser termiczny – zawarte są w cenie umowy serwisowej.

Srebrna Umowa Serwisowa

Dział serwisu Agfy jest czynny w dni robocze w godzinach 9.00-17.00. Kontakt telefoniczny ze specjalistą Agfy w ciągu 4 godzin od zgłoszenia usterki. Gwarancja nie obejmuje żadnych przeglądów okresowych, które są wymagane, aby utrzymać gwarancję (około 3 razy w roku). Czas reakcji na wezwanie serwisanta – 48 godzin (2 dni robocze). Agfa pokrywa wszelkie koszty dojazdu i noclegu serwisu. Gwarancja nie obejmuje części ulegających naturalnemu zużyciu jak paski napędowe, filtry, wałki gumowe itp. Laser termiczny jest objęty gwarancją.

Brązowa Umowa Serwisowa – Części Zamienne

Dział serwisu Agfy jest czynny w dni robocze w godzinach 9.00-17.00. Kontakt telefoniczny ze specjalistą Agfy w ciągu 4 godzin od zgłoszenia usterki. Umową nie są objęte przeglądy okresowe, które są wymagane, aby utrzymać ważność umowy (około 3 razy w roku). Czas reakcji na wezwanie serwisanta – 48 godziny (2 dni robocze). Użytkownik pokrywa wszelkie koszty robocizny, dojazdu i noclegu serwisu. Umowa nie obejmuje części ulegających naturalnemu zużyciu jak paski napędowe, filtry, wałki gumowe itp. Laser termiczny jest objęty umową serwisową.

Jeśli jesteś zainteresowany kontraktem serwisowym firmy Agfa Graphics, skontaktuj się z nami:

tel. (22) 3 111 990
gs_pl_service@agfa.com