18. Ogólnopolska Konferencja Użytkowników Systemów Apogee

18 października br. w warszawskim Airport Hotel Okęcie odbyła się tradycyjna, doroczna Ogólnopolska Konferencja Użytkowników Systemów Apogee. Spotkanie, zorganizowane przez polski oddział Agfa Graphics już po raz osiemnasty, zgromadziło kilkadziesiąt osób reprezentujących drukarnie i przygotowalnie na co dzień korzystające ze sztandarowego oprogramowania workflow tego belgijskiego producenta. Podczas konferencji, która po części miała charakter warsztatowy, przedstawiono m.in. informacje na temat najnowszej wersji systemu Apogee – 10.1, która pojawiła się na rynku w czerwcu br.

Spotkanie rozpoczął Krzysztof Sadziński – Presales Manager w polskim oddziale Agfa Graphics, który – po powitaniu przybyłych gości – omówił najważniejsze opcje i rozwiązania, jakie oferuje Apogee 10.1. Rozpoczął od modułu natywnej impozycji – Apogee Impose, wymieniając m.in. takie jego funkcjonalności jak: łączenie kilku prac na jednym arkuszu, montaż użytków po zrastrowaniu, funkcję powielania użytków (Step&Repeat), zmianę numeracji składek i arkuszy, pozycjonowanie rozkładówek, strefy klejowe, hamulce arkusza przy druku dwustronnym (dostępnych w wersji Manage), a także edycję parametrów JDF Stripping z systemów MIS (ta wymaga wersji Integrate). Następnie omówił moduł wstępnej weryfikacji plików – Apogee Preflight, wskazując m.in. na jego integrację z Adobe Acrobat (za pośrednictwem różnych wtyczek) czy możliwość edytowania parametrów akcji. W kolejnych punktach Krzysztof Sadziński scharakteryzował funkcjonalność Apogee 10.1 w kontekście proofingu, m.in. podkreślając możliwość podłączenia dowolnego proofa impozycyjnego poprzez moduł GDI/XPS Driver. Omówił też funkcję systemu, pozwalającą na zastosowanie Apogee w druku zwojowym – WebSupport.
Kolejna część prezentacji dotyczyła nowych produktów software’owych w ofercie Agfa Graphics, skierowanych na rynek druku offsetowego. Tu prelegent wymienił m.in.: zintegrowany portal WebApproval; dedykowany system naświetlania płyt – Plate Maker; moduł DigitalPrintLink umożliwiający obsługę i sterowanie maszynami cyfrowymi poprzez protokół JDF/JMF; integrację ze sklepem internetowym StoreFront i usługą wymiany plików PrintSphere oraz Apogee in the Cloud – system workflow działający w „chmurze”.
W wystąpieniu znalazły się również informacje na temat nowych funkcjonalności w kontekście obsługi wielkoformatowych ploterów inkjetowych oraz tnących. Tu Krzysztof Sadziński wymienił m.in. umożliwiający ich obsługę moduł Wide Format Link, zintegrowaną funkcję kafelkowania (tiling), edytor stołu dla produktów „bez oprawy”, zagnieżdżanie użytków zgodnie z obrysem wykrojnika (True Shape Nesting) czy obsługę różnych formatów graficznych.
Na zakończenie wymienił inne funkcje Apogee, usprawniające i automatyzujące proces przygotowania plików do druku, takie jak: Multi Part Job (obsługa prac wieloczęściowych), QuickProof, VMware (wirtualizacja), Versioning (obsługa różnych wersji językowych w jednej pracy), integracja XML z systemami MIS, elektroniczny stół podświetlany, podgląd rzeczywistych kolorów w podglądzie rastrowym, obsługa systemów 64-bitowych, zarządzanie barwami i konwersje w plikach PDF.

Kolejna część konferencji była poświęcona nowym funkcjom portalu WebApproval 10.1, umożliwiającym zdalną komunikację pomiędzy wszystkimi stronami procesu produkcyjnego: klientem, studiem prepress i drukarnią. Poprowadzili ją wspólnie Krzysztof Sadziński i Adam Skierkowski – specjalista ds. oprogramowania w polskim oddziale Agfa Graphics. Prelegenci pokrótce przedstawili zasady działania WebApproval, podkreślając jego bezpieczeństwo i prywatność przekazywanych informacji i danych (użytkownicy są identyfikowani przez adres e-mail i widzą tylko przypisane do nich prace). Wymienili jednocześnie zalecane przez producenta procedury bezpieczeństwa. Następnie omówili różne odmiany WebApproval wskazując, że jest to rozwiązanie korzystne dla wszystkich. Wymienili przy tym jego najważniejsze zalety: skrócenie cyklu akceptacji prac (co skutkuje krótszym czasem ich realizacji), zapewnienie stałego dostępu do zleceń, akceptację zrastrowanych prac, wymianę informacji z opiekunami klienta, a także automatyzację i integrację procesów.

Trzecia część sesji konferencyjnej, autorstwa Krzysztofa Sadzińskiego, była poświęcona standaryzacji druku, bazującej na wytycznych sformułowanych w ramach normy PSO. Od pewnego czasu w ofercie polskiego oddziału Agfa Graphics dostępny jest pakiet usług umożliwiających jej kompleksowe bądź częściowe wdrożenie. Krzysztof Sadziński omówił model współpracy, uwzględniający przygotowanie przez specjalistów Agfa Graphics odpowiednich procedur i procesów, pozwalających na implementację PSO. Poinformował jednocześnie, że firma ma za sobą ich pełne wdrożenie u jednego z polskich klientów – drukarni db Print Polska, która dzięki temu – jako pierwsza w naszym kraju – stała się posiadaczem certyfikatu UGRA.
Krzysztof Sadziński omówił także dostępne w ofercie Agfa Graphics narzędzia software’owe, umożliwiające optymalizację kosztów realizowanej produkcji poligraficznej, m.in. moduł InkSave, pozwalający na redukcję ilości zużywanej farby.

Drugą część tegorocznego spotkania użytkowników Apogee wypełniły warsztaty, prowadzone przez Krzysztofa Sadzińskiego, Adama Skierkowskiego i Marcina Rawickiego. W kolejnych blokach tematycznych omówione zostały takie funkcje i moduły jak: rendering (rozbarwienie, wzorniki Pantone, krzywe kalibracyjne), Apogee Preflight (profile GWG 2015, wybrane akcje korekcyjne), Apogee Impose (nowe marki, edytor stołu, automatyzacja i optymalizacja montażu) oraz Apogee in the Cloud (warunki techniczne implementacji). Jak zwykle podczas tego typu spotkań, nie zabrakło czasu na dyskusje i bezpośrednie rozmowy ze specjalistami Agfa Graphics obecnymi na konferencji.

Mówi Michał Śliz, dyrektor zarządzający polskim oddziałem firmy: „Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy znaleźli czas aby – jak co roku – przybyć na naszą konferencję. Mamy nadzieję, że przekazana podczas niej porcja wiedzy technicznej i technologicznej pozwoli naszym klientom jeszcze wydajniej i skuteczniej korzystać z oprogramowania i usług dostępnych w ofercie Agfa Graphics. Staramy się, aby portfolio z tym związane było coraz szersze i miło nam, że coraz większe grono użytkowników naszych rozwiązań korzysta choćby z działań związanych z szeroko rozumianą standaryzacją”.