19. Konferencja Użytkowników Systemu Apogee w czterech odsłonach

Ponad stu klientów firmy Agfa wzięło udział w spotkaniach, skierowanych do użytkowników jej flagowego rozwiązania workflow – systemu Apogee. Tym razem, w miejsce ogólnopolskiej konferencji, zorganizowane zostały cztery lokalne wydarzenia: w Sopocie, Poznaniu, Krakowie i Warszawie, które miały podobny przebieg. Uczestniczące w nich osoby, głównie specjaliści ds. oprogramowania i operatorzy prepress, mieli okazję poznać nowe funkcje i moduły systemu Apogee v11, jaki pojawił się niedawno na rynku. Wzięli również udział w warsztatach, podczas których zaprezentowano praktyczne aspekty wykorzystania poszczególnych narzędzi, wchodzących w jego skład.

Ponad 20 lat doświadczeń w obszarze workflow
Występujący jako pierwszy Adam Skierkowski – specjalista ds. oprogramowania w polskim oddziale firmy Agfa podkreślał bogate, ponad 20-letnie doświadczenia belgijskiego producenta w zakresie rozwiązań workflow. Przypomniał też historię rozwoju Apogee: „Nasz system był pierwszym na świecie systemem zarządzania produkcją prepress, bazującym na formacie PDF. Jego wersja X przyniosła z kolei pełną automatyzację przetwarzania plików. W kolejnych edycjach wprowadzane były następne, rewolucyjne zmiany i udoskonalenia: technologia APPE i zgodność ze standardem JDF; inspekcja wstępna (preflight) i obsługa prac wieloczęściowych; portal umożliwiający samodzielne tworzenie zleceń oraz natywna impozycja; zaś w ostatnich latach – wsparcie dla druku wielkoformatowego i heatsetowego oraz rozwiązanie Apogee Cloud, bazujące na technologii „chmury”. Najnowsza wersja – Apogee v11 przynosi szereg udoskonaleń, stworzonych głównie z myślą o druku komercyjnym”.

Dwa interfejsy sieciowe dla różnych użytkowników
Wiele z nich wprowadzono w portalu WebApproval v11 – narzędziu umożliwiającym współpracę pomiędzy drukarniami i ich klientami oraz akceptację stron przez tych ostatnich za pomocą przeglądarki internetowej. W nowej wersji oferuje on m.in. lepsze wsparcie dla rozbudowanych okładek. Wyposażony został też w narzędzia pomiarowe poprawiające orientację w rozmiarach obiektów osadzonych w dokumencie czy też planowanie elementów na stronach. WebApproval v11 przynosi też opcję samodzielnego tworzenia prac przez handlowców czy administratorów ze strony klienta. „Jeszcze lepszą współpracę między drukarnią i zleceniodawcą ma zapewnić funkcja filtrowania dziennika pracy, pozwalająca odnaleźć kluczowe informacje – mówił Adam Skierkowski. – Można tu również przeglądać komentarze wszystkich stron, a następnie wydrukować lub wysłać raport z inspekcji oraz komentarzy pracy. Na uwagę zasługuje też ulepszone zarządzanie użytkownikami, którzy mogą obecnie mieć dostęp do wielu kont klientów. Inne udogodnienia to panel, pozwalający na łatwe przeglądanie prac z wieloma wersjami czy wbudowana funkcja, prezentująca klauzulę prywatności, wymaganą przez RODO. Ważnym novum jest blokada rezultatów po akceptacji stron przez klienta. Ulepszone zostało też wsparcie dla prac bazujących na JDF, wprowadzono funkcję wyszukiwania użytkowników oraz automatycznego wylogowania po 30 minutach lub 4 godzinach bezczynności. Tym samym pojawiły się tu dalsze usprawnienia w kontekście bezpieczeństwa użytkowników i ich prac”.

Zupełną nowością w systemie Apogee v11 jest drugi z interfejsów sieciowych – WebFlow. Ta część portalu jest skierowana wyłącznie do pracowników drukarń: kierownictwa, handlowców i operatorów. Pozwala na przegląd zleceń wszystkich klientów i – podobnie jak WebApproval – umożliwia tworzenie prac, zarządzanie ich zawartością czy sprawdzanie statusu. Pozwala też na zaprezentowanie danych produkcyjnych w postaci listy arkuszy. „Co istotne, oba interfejsy – WebFlow i WebApproval – mogą być użytkowane jednocześnie, także w połączeniu z narzędziami takimi jak PrintSphere czy PressTune – podkreślał Adam Skierkowski. – Oparte na centrum produkcyjnym, jakim jest serwer Apogee Prepress, umożliwiają zintegrowaną komunikację e-mail, będąc atrakcyjną ofertą, zwłaszcza dla firm poligraficznych nie posiadających systemów MIS. Zapewniają bowiem dostęp do trzech rodzajów danych produkcyjnych, jakimi dysponuje drukarnia: danych biznesowych, plików produkcyjnych oraz instrukcji produkcyjnych, pozwalając na kompleksowe monitorowanie działań prepress”.

Łączenie prac – odpowiedź na obecną sytuację druku komercyjnego
Jedną z najważniejszych nowych funkcjonalności systemu Apogee v11 jest – jak zaznaczył Adam Skierkowski – większe wsparcie dla łączenia prac. „To nasza odpowiedź na bolączki, z jakimi borykają się drukarnie działające na rynku komercyjnym. Mam na myśli przede wszystkim systematyczne spadki zamawianych nakładów przy wciąż dużej atrakcyjności offsetu jako techniki drukowania. W praktyce przekłada się to bowiem na większą liczbę prac i przezbrojeń maszyny na jednej zmianie, a więc – wyższe koszty związane z wykonaniem form drukowych. Pomocne może być w tej sytuacji zwiększenie wydajności poprzez automatyczne – zamiast ręcznego – łączenie różnych prac lub wręcz ich części produkcyjnych w jednym przebiegu. Efekt: redukcja makulatury i mniejsza liczba kompletów form drukowych. Co więcej, udoskonalona funkcja łączenia prac pozwala na śledzenie każdej z nich i zapewnia ich poprawną obróbkę. W systemie Apogee v11 bowiem marki opisu, kody kreskowe składek i inne znaczniki pozostają w tym samym miejscu i odnoszą się do oryginalnego zamówienia”.

Kompatybilność z drukiem cyfrowym
Innym wyzwaniem, któremu muszą stawić czoła drukarnie komercyjne bazujące na technice offsetowej, jest – zdaniem Adama Skierkowskiego – stale rosnąca popularność personalizacji, wymuszająca inwestycje w rozwiązania cyfrowe. „Apogee v11 – jako centrum produkcyjne działu prepress – umożliwia sterowanie zarówno przygotowaniem plików i form offsetowych, jak też danych trafiających do maszyn cyfrowych. Współpracuje bowiem ze wszystkimi liczącymi się interfejsami (DFE), dedykowanymi tym urządzeniom. Ważnym aspektem tego procesu jest autoimpozycja cyfrowa, uwzględniająca optymalne wykorzystanie papieru i zgodność z urządzeniami wykończeniowymi” – mówił prelegent.
Wśród innych usprawnień Apogee v11 Adam Skierkowski wymienił też: automatyczne przetwarzanie rozkładówek i ich rozdzielanie na pojedyncze strony; automatyczną aktualizację parametrów urządzeń wyjściowych z myślą o danej maszynie drukującej oraz zmodyfikowaną i uproszczoną funkcję Check-Out/Check-In. Jak podkreślał, Apogee v11 uwzględnia najnowsze rozwiązania technologiczne strategicznych partnerów firmy Agfa: Adobe APPE 5.0, Enfocus PitStop 2018 i Microsoft SQL 2016”.

Kierunek: „chmura”
Adam Skierkowski zaprezentował też coraz liczniejsze w ofercie firmy Agfa rozwiązania software’owe, bazujące na technologii cloud computing. Jak podkreślał, produkcja z ich wykorzystaniem jest preferowana przez drukarnie posiadające kilka oddziałów, gdzie naświetlanie płyt odbywa się w różnych lokalizacjach: „Tu optymalnym rozwiązaniem jest wdrożenie w każdej z nich dedykowanych serwerów PlateMaker, zintegrowanych z tym samym systemem – Apogee Prepress. Jego implementacja w „chmurze” lub w środowisku wirtualnym jest stosunkowo prosta i może odbywać się na zasadzie licencji software’owej, bez konieczności nabywania klucza sprzętowego. Jedynym wymogiem jest posiadanie stałego łącza internetowego”.

Opakowania i druki zabezpieczone
W skład pakietu Apogee v11 wchodzi też nowy program Asecuri, stworzony z myślą o projektowaniu i produkcji druków zabezpieczonych. Posiada on narzędzie do porównywania bitmap, wbudowane w podgląd rastrowy – Raster Compare. „Eliminuje ono kluczowy dla dokumentów typu security printing proces porównywania różnych projektów i wersji za pomocą narzędzi zewnętrznych. Posiada też szereg innych zalet: tworzenie pasków kolorystycznych – dzięki specjalnie zaprojektowanej marce – staje się bardzo proste. W pełni automatycznie odbywa się też proces umieszczania pasków kolorystycznych na arkuszu, obliczania ich maksymalnej wysokości i podłączania do nich poszczególnych kolorów” – mówił Adam Skierkowski.
Z kolei z myślą o impozycji opakowań w ofercie firmy Agfa pojawiło się rozwiązanie Tilia Phoenix. „Pozwala ono tworzyć gotowe do drukowania montaże z użyciem precyzyjnych, specjalistycznych narzędzi i bogatych zestawów dynamicznych marek. Oferuje trzy warianty pracy: powtarzanie elementów, okrawanie prostokątne i zagnieżdżone oraz wczytywanie elektronicznych wykrojników. Stanowi zatem wydajne i intuicyjne w obsłudze narzędzie dla projektantów opakowań” – podkreślał prelegent.

PressTune i InkTune – „drukować szybciej, taniej, wygodniej”
19. Konferencja Użytkowników Systemu Apogee stała się też okazją do przypomnienia dwóch narzędzi, jakie pojawiły się w ofercie firmy Agfa w ramach pakietu ECO3. Ma on w założeniach producenta zapewnić większą wydajność, wygodę i proekologiczność rozwiązań wykorzystywanych przez drukarnie i przygotowalnie, działające w różnych segmentach rynkowych. Kluczowymi jego składnikami, jeżeli chodzi o część software’ową, są PressTune i InkTune. Oba narzędzia zaprezentował Maciej Baur – Product Manager w polskim oddziale firmy Agfa i certyfikowany ekspert UGRA.
„PressTune to nasza odpowiedź z jednej strony – na coraz powszechniejszy trend integrowania działu prepress z halą maszyn, z drugiej – na rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania, pozwalające na lepsze monitorowanie i nadzorowanie procesu drukowania w oparciu o sprawdzone standardy – mówił. – Program zbiera w czasie rzeczywistym dane z maszyn drukujących i udostępnia je osobom zaangażowanym w produkcję: od działu prepress, poprzez halę maszyn, działy kontroli jakości i zamówień, na zarządzie skończywszy. Narzędzie to umożliwia stabilizację i optymalizację procesu drukowania, wspierając użytkownika w analizie trendów produkcyjnych, podejmowaniu decyzji zakupowych, tworzeniu rankingów jakościowych (w odniesieniu do maszyn, materiałów czy pracowników), a także – rozpatrywaniu reklamacji”.
PressTune – jak przekonywał prelegent – zapewnia dzięki temu kontrolę jakości realizowanych prac oraz dostarcza na bieżąco informację o produkcji, umożliwiając wprowadzanie natychmiastowych korekt. Pozwala też na tworzenie raportów, a w efekcie – wgląd w historię realizowanych prac.
Drugim narzędziem wchodzącym w skład pakietu ECO3, mającym optymalizować proces drukowania, przede wszystkim – redukować ilość zużywanej farby, jest InkTune. Bazujący na technologii GCR (Grey Component Replacement), program ten umożliwia dynamiczną konwersję kolorystyczną i obliczanie wartości dla każdej z barw procesowych. „Zastosowane w nim unikalne technologie, takie jak Dynamic Ink Limit Control czy Dynamic Device Link Generation, pozwalają obniżyć ilość zużywanej farby nawet o 30%, przy zachowaniu pełnej wierności odwzorowywanych barw i poprawie jakości druku – mówił Maciej Baur. – InkTune zapewnia utrzymanie stabilności barw (szczególnie balansu szarości) w całym realizowanym nakładzie, pozwala też na skrócenie czasu narządzania maszyny. Kolejną korzyścią z jego wdrożenia jest szybsze schnięcie odbitek, a w efekcie – podniesienie wydajności produkcji”.

Energy Elite Eco i Arkana: proekologiczna produkcja prepress
Program ECO3 uwzględnia również rozwiązania materiałowe i sprzętowe, które uczestnikom konferencji zaprezentował Mirosław Opolski – specjalista ds. płyt offsetowych w polskim oddziale Agfa. Oba produkty pojawiły w ofercie firmy na ostatnich targach drupa i od tamtej pory są skutecznie implementowane w kolejnych drukarniach komercyjnych, także w naszym kraju. Oba wpisują się też w strategię wprowadzania na rynek rozwiązań proekologicznych, zgodnych z polityką zrównoważonego rozwoju, na co zwracają coraz częściej uwagę nie tylko drukarnie, ale też ich klienci.
Mirosław Opolski przedstawił charakterystykę Energy Elite Eco, porównując je z płytami Energy Elite Pro, i wskazując na korzyści ekonomiczne, jakie można uzyskać z ich wdrożenia: redukcję chemii używanej do obróbki form drukowych i większą jej żywotność czy możliwość realizacji wyższych nakładów przy zastosowaniu farb oksydacyjnych (do 600 tys. egz.). „Płyty Energy Elite Eco to stabilność i powtarzalność produkcji, a korzyści z ich wdrożenia są szczególnie dostrzegalne przy finalnej obróbce w proekologicznej wywoływarce Arkana. Urządzenie to posiada unikalną, kaskadową budowę, która znacząco redukuje ilość chemii, wody i energii niezbędnych do działania. Co więcej, wykonywane w niej formy drukowe są o wiele czystsze, a proces mycia maszyny – prostszy i krótszy. Urządzenie zajmuje też mniej miejsca, niż konwencjonalna wywoływarka”.

Po zakończeniu prezentacji klienci wzięli udział w dwóch sesjach warsztatowych, podczas których Marcin Rawicki i Adam Skierkowski szczegółowo omawiali praktyczne aspekty zastosowania nowych funkcji systemu Apogee.
Mówi Michał Śliz, dyrektor zarządzający polskim oddziałem firmy Agfa, który oficjalnie otwierał każde ze spotkań: „Dziękujemy wszystkim klientom, którzy znaleźli czas, by wziąć udział w organizowanych przez nas konferencjach. Odbywały się one po raz pierwszy w nowej, lokalnej, a zarazem bardziej kameralnej formule. Mamy jednak nadzieję, że pod względem merytorycznym każda z imprez nie odbiegała poziomem od wcześniejszych, ogólnopolskich konferencji. W tym roku duży nacisk położyliśmy na techniczne aspekty Apogee v11, co spotkało się z przychylnym przyjęciem naszych gości, wśród których dominowały osoby na co dzień korzystające z tego systemu. Nowe funkcjonalności, udoskonalone moduły, poprawione narzędzia – to również zasługa sugestii i podpowiedzi zgłaszanych przez użytkowników naszego workflow. Cieszymy się z ich zaangażowania w rozwijanie i wzbogacanie Apogee”.