Agfa Advantage N-DL XXT & Attiro VHS: proekologiczna produkcja form drukowych w drukarni Agora Poligrafia w Tychach

W drukarni Agora Poligrafia w Tychach z powodzeniem używane jest proekologiczne rozwiązanie do produkcji form drukowych, składające się z wysokowydajnej naświetlarki Advantage N-DL XXT oraz urządzenia czyszcząco-gumującego Attiro VHS. Ich dostawcą, podobnie jak wykorzystywanych do produkcji bezchemicznych płyt N95VCF, jest firma Agfa. Inwestycja umożliwiła tyskiej drukarni, wchodzącej w skład Grupy Agora, znaczącą redukcję zużycia wody oraz generowanych odpadów (powstających podczas obróbki chemicznej), a w efekcie – na obniżenie kosztów związanych z całym procesem produkcyjnym i jednoczesne zwiększenie jego wydajności.

Agora Poligrafia obchodzi w tym roku 20-lecie istnienia. Zakład został oddany do użytku w 1998 roku, będąc wzorcem – pod względem konstrukcji i wyposażenia technologicznego – dla kolejnych drukarń Grupy Agora wybudowanych w Pile i Warszawie. Obecnie tyska drukarnia obsługuje tytuły należące do Agory (przede wszystkim Gazetę Wyborczą, towarzyszące jej magazyny i dodatki, w tym wprowadzony niedawno na rynek dwutygodnik dla młodzieży – Mój Spot) oraz inne tytuły prasowe (np. Rzeczpospolitą, Dziennik Gazetę Prawną czy Super Nowości), drukuje też publikacje o charakterze półakcydensowym i komercyjnym dla innych zleceniodawców. „Wśród nich prym wiodą sieci sprzedaży detalicznej o zasięgu ogólnokrajowym  i lokalnym – mówi Witold Pałczyński, dyrektor drukarni Agora Poligrafia. – To z myślą o szybszej i lepszej obsłudze naszych zleceniodawców wdrożyliśmy w ostatnim czasie istotne inwestycje technologiczne, zarówno w obszarze prepressu, jak i drukowania”.

Dzięki rozbudowie maszyny o piec suszący można w niej realizować produkcję “hybrydową”, uwzględniającą jednoprzebiegowe drukowanie w technice coldset (środki) i heatset (okładka).

Na potrzeby tytułów Agory drukarnia w Tychach obsługuje cały obszar Polski południowej – Dolny i Górny Śląsk, Małopolskę oraz Podkarpacie. Podobnie jest w przypadku drukowania dzienników zlecanych przez inne wydawnictwa. W przypadku publikacji pół- i komercyjnych, kampanie z wykorzystaniem materiałów drukowanych przez Agora Poligrafia obejmują nawet całą Polskę. „Klienci oczekują coraz szybszej realizacji zleconych prac, coraz wyższej ich jakości, a przy tym spotykamy się – podobnie jak inne drukarnie prasowe – z rosnącą presją cenową. Stąd konieczność stałego inwestowania i udoskonalania parku sprzętowego, który nie tylko pozwala na bardziej wydajną produkcję, ale też na optymalizację kosztów prowadzonej działalności” – dodaje Witold Pałczyński.

W tyskiej drukarni realizowana jest m.in. produkcja tytułów własnych wydawanych przez Agora SA

Jednym z kluczowych zakupów zrealizowanych w ostatnim czasie przez drukarnię Agora Poligrafia był proekologiczny system CtP firmy Agfa. Składa się on z naświetlarki Advantage N-DL XXT i urządzenia Attiro VHS, bazującego na innowacyjnej koncepcji obróbki płyt bezchemicznych, w tym przypadku – fotopolimerowych N95VCF. „Zestaw ten gwarantuje uzyskanie optymalnych parametrów produkcyjnych, m.in. dzięki wysokiej wydajności naświetlarki, „kaskadowej” budowie systemu Attiro VHS (znacząco redukującej zużycie roztworu gumującego oraz częstotliwość konserwacji urządzenia) i parametrom oferowanym przez dedykowane temu rozwiązaniu płyty fotopolimerowe N95VCF – mówi Stefan Piotrowski, odpowiedzialny w polskim oddziale Agfa za segment gazetowy. – Te ostatnie cechuje bardzo wysoka odporność podczas użytkowania w maszynie drukującej, pozwalająca na realizację z ich użyciem znacznie większych nakładów, sięgających 300 tys. egzemplarzy. Co więcej, są one kompatybilne z farbami UV, co oznacza szersze portfolio jej zastosowań, m.in. przy realizacji wyrobów półakcydensowych”.
Zdaniem Stefana Piotrowskiego, na osobną uwagę zasługuje system Attiro VHS, który w wersji zainstalowanej w tyskim zakładzie oferuje kompatybilność z najszybszymi gazetowymi naświetlarkami CtP dostępnymi na rynku: „Czyni go tym samym rozwiązaniem dedykowanym produkcji wysokonakładowej, chociaż – co najlepiej pokazuje przykład drukarni Agora Poligrafia – znakomicie sprawdza się także przy nieco niższych seriach. Warto również przybliżyć samą kaskadową budowę urządzenia, która sprawdziła się na tyle, że wykorzystano ją także w proekologicznej wywoływarce Arkana, przeznaczonej na rynek arkuszowej produkcji offsetowej. W urządzeniu Attiro VHS są trzy sekcje. Skoncentrowany roztwór trafia – dzięki odpowiedniej budowie maszyny – kolejno do sekcji trzeciej, drugiej, a stamtąd do pierwszej. W efekcie jest on wykorzystywany aż trzykrotnie. Poza redukcją zużycia chemii, takie rozwiązanie zwiększa żywotność stosowanych materiałów, znacząco zmniejsza częstotliwość konserwacji i czyszczenia całego systemu, a cały proces staje się bardziej przyjazny dla środowiska”.
Marek Zybura z pionu Druk w Agorze S.A. dodaje: „Przed decyzją o zakupie mieliśmy okazję obejrzeć to rozwiązanie w drukarni Axel Springer w Spandau. Efekty uzyskiwane dzięki jego zastosowaniu okazały się na tyle przekonujące, że zdecydowaliśmy się na jego wdrożenie w Tychach. System pracuje tu od kilkunastu miesięcy i mamy na jego temat bardzo pozytywne zdanie”.
Witold Pałczyński potwierdza: „Formy drukowe obrabiane finalnie w systemie Attiro VHS spełniają nasze oczekiwania zarówno pod względem wydajności produkcji, jak i zachowania podczas druku. Także wobec ich wytrzymałości nie mamy żadnych zastrzeżeń. Tak naprawdę cały system CtP firmy Agfa jest bardzo szybkim rozwiązaniem, m.in. dzięki pełnej automatyce działania. Wytwarzamy w nim większość użytkowanych przez nas form drukowych, dwie starsze naświetlarki służą jako zabezpieczenie produkcji. Co ciekawe, system Agfa okazał się w pełni kompatybilny z wykorzystywaną dotychczas zaginarką do płyt. Natomiast płyty – mam na myśli N95VCF – bardzo dobrze odnajdują się zarówno w produkcji coldsetowej, jak i heatsetowej. Możliwość realizowania tej drugiej pojawiła się po zakończeniu inwestycji w piec suszący, o jaki została niedawno rozbudowana maszyna coldsetowa”.

Modyfikacja uwzględniająca specjalny piec elektryczny pozwala – w razie potrzeby – na zastosowanie papierów heatsetowych, np. SC. „Stworzyliśmy we własnym zakresie swego rodzaju rozwiązanie hybrydowe – mówi Witold Pałczyński. – Dzięki temu możemy w jednym przebiegu realizować prace mieszane, np. zadrukowywać środki w coldsecie, a okładki – w heatsecie, finalnie uzyskując zszyty i obcięty ze wszystkich stron produkt – magazyn czy broszurę. Z opcji tej korzystamy już we własnym zakresie, coraz uważniej przyglądają się jej też nasi klienci. Daje ona bowiem nie tylko większą elastyczność w doborze mediów, ale też pozwala zwiększyć atrakcyjność finalnego produktu.
Jak widać, realizowane inwestycje i modernizacja parku sprzętowego w bezpośredni sposób przekładają się na naszą ofertę. Partnerów biznesowych szczególnie zachęcamy do rozważenia możliwości wykorzystania papierów coldsetowych do druków reklamowych. Są one nie tylko proekologiczne i funkcjonalne, ale pozwalają też na osiągnięcie zbliżonych efektów do heatsetu przy niższych kosztach”.
Stefan Piotrowski podsumowuje: „Cieszymy się, że spośród dostępnych na rynku rozwiązań CtP, przy powstaniu których szczególną rolę odgrywały aspekty środowiskowe, Agora Poligrafia zdecydowała się na naszą ofertę. Zwłaszcza, że po kilkunastu miesiącach od wdrożenia system składający się z naświetlarki Advantage N-DL XXT i urządzenia Attiro VHS, wraz z dedykowanymi im płytami N95VCF, spełnia pokładane w nim oczekiwania. Mamy nadzieję, że – w połączeniu z innowacyjnymi rozwiązaniami zastosowanymi w sekcji drukowania i finalnej obróbki produktów – tyskiej drukarni uda się pozyskać kolejnych zadowolonych klientów i rozszerzyć portfolio realizowanych zamówień”.