Agfa Apogee v11: nowa wersja sztandarowego systemu workflow zawiera funkcje i udoskonalenia zwiększające wydajność działu prepress

Stabilny i niezawodny system workflow, odpowiadający na zmieniające się trendy rynkowe, stanowi dla każdej drukarni dużą wartość. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, Agfa wprowadzi na rynek workflow Apogee v11 – rozwiązanie oferujące szereg unikalnych funkcji i wysoką automatyzację, mające w jeszcze większym stopniu usprawnić proces produkcji poligraficznej. Nowa wersja Apogee współpracuje z innymi programami, dodatkowo zwiększając wydajność drukarni. System można zintegrować m.in. z modułem PressTune, oferowanym w ramach programu ECO3 firmy Agfa, koncentrującego się na trzech aspektach: ekologii, ekonomii i elastyczności użytkowania jej produktów.

Większa wydajność maszyn i łączenie zamówień
System Apogee v11 zawiera mechanizm umożliwiający „inteligentne” łączenie kilku zamówień, co pozwala zoptymalizować czas druku maszyny drukującej, a jednocześnie – dotrzymać terminu wykonania każdej z prac. Ta nowa funkcja wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom wielu drukarń, poszukujących nowych sposobów na lepsze wykorzystanie istniejącego parku maszynowego, zwłaszcza w kontekście spadających nakładów i konieczności utrzymania marży na właściwym poziomie.
Zdaniem firmy Agfa, sukces odpowiedniego łączenia zleceń na wspólnym arkuszu leży nie tyle w ich właściwym rozłożeniu, ale w śledzeniu każdej z prac i zapewnieniu ich poprawnej, dalszej obróbki. W systemie Apogee v11 marki opisu, kody kreskowe składek i inne znaczniki pozostają w tym samym miejscu i odnoszą się do oryginalnego zamówienia.
„Jest to znaczący krok naprzód w kontekście wydajności całego cyklu produkcyjnego – podkreśla Erik Peeters, Global Marketing Manager Software Solutions w firmie Agfa. – Łączenie prac redukuje liczbę przezbrojeń maszyny i wpływa na obniżenie kosztów produkcji. Znacząco spada też ilość makulatury, co podnosi proekologiczność całego procesu. Jak zawsze, Apogee oferuje coś więcej niż tylko poprawę funkcjonalności, biorąc pod uwagę cały cykl produkcyjny realizowany przez drukarnię”.

Centrum produkcyjne
System Apogee v11 został zaprojektowany jako swego rodzaju centrum produkcyjne, mające zagwarantować prawidłową reprodukcję treści, niezależnie od urządzeń wyjściowych, w tym maszyn cyfrowych. Celem jego twórców było stworzenie wszechstronnego narzędzia, które z jednej strony zwiększy wydajność działań, z drugiej – poprawi marże uzyskiwane przy realizacji wyrobów niskonakładowych.
Apogee v11 przeprowadza niezbędne czynności dotyczące przygotowania pracy, w tym wprowadzanie specyficznych parametrów w przypadku drukowania broszur czy procesów cięcia i układania w stosy. Aby w jeszcze większym stopniu zredukować ilość ręcznych działań związanych z przygotowaniem zleceń, w Apogee v11 będą one mogły być przetwarzane w pełni automatycznie przy użyciu AutoImpose – nowej funkcji wchodzącej w skład autorskiego modułu Apogee Impose. Ma ona uprościć cały workflow i obniżyć koszty produkcji – rola operatorów maszyn cyfrowych sprowadzi się tu do zarządzania i monitorowania pracy urządzeń oraz jakości wydruków z nich uzyskiwanych.
„Automatyczna impozycja, jaką oferuje Apogee v11, to kluczowa funkcja z punktu widzenia drukarni cyfrowej – kontynuuje Erik Peeters. – W połączeniu z działającym w „chmurze” rozwiązaniem PrintSphere AutoPilot, które wykorzystuje pliki XML lub JDF i „inteligentnie” kieruje zamówienia do właściwych urządzeń wyjściowych, staje się ona narzędziem niezwykle pomocnym w kontekście zwiększenia wydajności całego przedsiębiorstwa poligraficznego”.

Większa kontrola ze strony zleceniodawców
Wraz z Apogee v11 na rynku pojawi się także ulepszona wersja Apogee WebApproval – portalu umożliwiającego zleceniodawcom przesyłanie plików oraz zdalne akceptowanie stron. Zaoferuje ona możliwość bezpośredniego zakładania nowych zleceń przez klientów, ograniczając zaangażowanie operatorów prepress w przypadku prac powtarzalnych. Nowa funkcja „gość” ułatwi dostęp i korzystanie z usługi WebApproval przez brokerów oraz użytkowników jednorazowych. Trzecia nowa funkcjonalność to zintegrowany podgląd okładek (łącznie z grzbietem i skrzydełkami), a także możliwość zmierzenia pozycji elementów strony.

Łatwy dostęp online do danych produkcyjnych
Apogee v11 zostanie wyposażony w Apogee WebFlow – nowy moduł pozwalający klientom oraz operatorom maszyn drukujących i urządzeń introligatorskich na dostęp do danych zlecenia wygenerowanych na etapie prepress. Ułatwia on kontrolę stanu pracy, wizualizuje zawartość strony oraz pozwala sprawdzić, które składki są gotowe do druku. WebFlow wymienia informacje o zleceniu z programem PressTune, wchodzącym w skład pakietu ECO3. Dzięki temu klienci mają szybki wgląd w jakość realizowanych zamówień, co pozwala uniknąć kosztownych powtórek w przypadku odrzucenia pracy przez zleceniodawcę.
„Niezależnie od tego, czy klient znajduje się w biurze, w podróży służbowej, czy w domu, przy pomocy tabletu może on śledzić status swoich zamówień w dowolnym czasie – mówi Erik Peeters. – Wsłuchując się w głosy naszych użytkowników, którzy – także z myślą o swoich klientach – oczekują coraz prostszych rozwiązań, rozszerzamy tym samym paletę naszych narzędzi internetowych”.

Przyszłościowe rozwiązanie
Innowacyjność towarzyszy firmie Agfa od wielu lat. Ponad dwie dekady temu stworzyła ona Apogee 1.0 – pierwszy na świecie workflow wykorzystujący PDF, jako format pliku produkcyjnego. Najnowsza generacja Apogee – jak zapewnia producent – ponownie stawia to rozwiązanie w ścisłej czołówce systemów workflow. Podobnie jak w przypadku poprzednich wersji, tu również zintegrowane zostały tu narzędzia stworzone przez kluczowych partnerów technologicznych – firmy Microsoft oraz Adobe. Apogee v11 korzysta z technologii rastrowania Adobe PDF Print Engine 5, co ma zapewnić użytkującym go drukarniom i przygotowalniom pełną kompatybilność z nowym standardem PDF 2.0 oraz wierną reprodukcję prac.

„Dwadzieścia pięć lat temu firma Adobe opracowała format PDF i oprogramowanie Acrobat. W ślad za tym Agfa stworzyła pierwsze rozwiązanie workflow dla prepressu, bazujące na nowo stworzonym formacie plików – mówi Mark Lewiecki, Senior Product Manager w firmie Adobe. – Wprowadzany obecnie na rynek system Apogee v11 bazuje na wieloletniej współpracy między naszymi firmami. Dzięki zastosowanemu tu silnikowi Adobe PDF Print Engine 5 klienci Agfa skorzystają z większej wydajności całego workflow, nowych możliwości w obszarze obróbki kolorystycznej oraz pełnej kompatybilności z formatem PDF 2.0”.

Apogee v11 pojawi się w ofercie firmy Agfa w końcu października br. Będzie oferowany zarówno w wersji stacjonarnej, jak też w postaci usługi działającej w „chmurze”. W pierwszej z nich Agfa zaproponuje m.in. model subskrypcji, głównie z myślą o klientach, którzy w elastyczny sposób będą chcieli wdrożyć to zaawansowane oprogramowanie.