Agfa ECO3 w produkcji wydawniczej i gazetowej

Kilka miesięcy temu Agfa uruchomiła program partnerski ECO3, skierowany do swoich klientów. Jego zasięg obejmuje m.in. rynek produkcji prasowej, w którym firma posiada znaczące udziały w zakresie sprzętu, materiałów eksploatacyjnych oraz oprogramowania. Za promocję ECO3 wśród przedsiębiorstw z tego segmentu odpowiada Rainer Kirschke – Marketing Manager w dziale systemów gazetowych Agfa. W ostatnim czasie odwiedził on Polskę, co było okazją m.in. okazja do spotkania z klientami i partnerami biznesowymi.

Za promocję ECO3 wśród przedsiębiorstw z segmentu gazetowego odpowiada Rainer Kirschke – Marketing Manager w dziale systemów gazetowych Agfa.

„Polskie drukarnie prasowe wciąż poszukują nowych źródeł przychodów, przebudowując używane maszyny drukujące i linie odbierające, inwestując w rozwiązania redukujące koszty i minimalizujące negatywny wpływ na środowisko, szukając wzrostu wydajności poprzez implementację odpowiedniego oprogramowania. Wszystko po to, by sprawnie obsługiwać wydawców prasowych i realizować produkcję własnych tytułów, ale też przyciągnąć klientów zewnętrznych np. z rynku sprzedaży detalicznej. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom i oczekiwaniom, stworzyliśmy ECO3” – mówi Rainer Kirschke.

ECO3: odpowiedź na obecne i przyszłe trendy
Przygotowując ofertę dedykowaną drukarniom prasowym, Agfa przeprowadziła gruntowną analizę obecnej sytuacji rynku gazetowego i jego perspektyw. „Obserwując trendy, uznaliśmy że – aby umożliwić drukarniom prasowym udoskonalenie procesów i dalsze oszczędności – konieczne jest usprawnienie działań w obszarze prepressu oraz możliwie największe zintegrowanie go z konsolą maszyny drukującej”– mówi Rainer Kirschke.
Tu – jak wynika z analizy firmy Agfa – pojawiają się wyzwania, związane z takimi aspektami jak: ograniczanie powierzchni przeznaczonej na sprzęt; redukcja procesów; konserwacji maszyn i ich serwisowania do minimum; redukcja odpadów powstałych podczas produkcji; minimalizacja wydatków poprzez wdrażanie najnowszych technologii oraz szersze wykorzystanie maszyn do drukowania nowego rodzaju zleceń. „Wyzwania te generowane są przez następujące trendy: ewidentna integracja działu CtP i hali maszyn; wielozadaniowość pracowników drukarni; bardziej proekologiczne podejście do działalności; redukcja kosztów operacyjnych i większa utylizacja mocy przerobowych. Koncepcja ECO3 zawiera szereg elementów, które mają pomóc klientom w realizacji tych wyzwań i prowadzeniu dalszej, zyskownej działalności w segmencie wydawniczym” – tłumaczy Rainer Kirschke.

ECO3 w produkcji gazetowej: ekonomia, ekologia i ekstra wygoda

W zakresie gazetowego sprzętu CtP kluczowym elementem ECO3 jest produkcja form drukowych z wykorzystaniem urządzenia czyszcząco-gumującego Attiro.

Założenia programu ECO3 w odniesieniu do rynku wydawniczego bazują na trzech wytycznych: osiągnięciu przez drukarnię lepszych wskaźników ekonomicznych i prowadzeniu bardziej zyskownej działalności; wdrażaniu procesów zgodnych z polityką zrównoważonego rozwoju oraz zapewnieniu klientom możliwie najwyższej wygody przy eksploatacji rozwiązań Agfa.
„Utrzymanie odpowiedniej zyskowności to obecnie jedno z największych wyzwań, przed jakimi stoją drukarnie prasowe – mówi Rainer Kirschke. – Rozwiązania ECO3 w tym zakresie mają obniżać koszty operacyjne, zwiększać wydajność i automatyzację procesów, wydłużać żywotność kąpieli, zwiększać wysokość realizowanych nakładów, zapewniać szybszy rozruch maszyny i szybsze schnięcie wydruków, wreszcie – umożliwić uzyskiwanie oszczędności w zużyciu farby”.
Proekologiczny aspekt ECO3 uwzględnia m.in.: wyeliminowanie bądź zminimalizowanie chemii, redukcję odpadów, wyeliminowanie wody, obniżenie zużycia energii oraz możliwość ponownego wykorzystania materiałów eksploatacyjnych.
„Trzeci punkt to dodatkowa wygoda w użytkowaniu naszych rozwiązań – kontynuuje Rainer Kirschke. – Mam tu na myśli rzadszą konserwację sprzętu, zapewnienie stabilności procesów (m.in. poprzez wyeliminowanie zmiennych parametrów wywoływania), wyższą automatyzację oraz zredukowaną obsługę i przechowywanie chemikaliów.

W programie ECO3, skierowanym do drukarń prasowych, Agfa uwzględniła liczne rozwiązania software’owe, sprzętowe i materiałowe wchodzące w skład jej portfolio – zarówno te już znane, jak i relatywnie nowe, wprowadzone na rynek w ostatnim czasie. „W efekcie stworzyliśmy swego rodzaju „matrycę” możliwych do osiągnięcia kombinacji różnych elementów naszej oferty – kontynuuje Rainer Kirschke – dostosowanych do obecnych i przyszłych potrzeb danego użytkownika. Program ma jednocześnie charakter edukacyjny i inspirujący dla użytkownika”.

Rozwiązania ECO3 w obszarze oprogramowania
Pakiet narzędzi  software’owych, wchodzący w skład ECO3, jest bogaty i zróżnicowany. Jednym z nich jest Press Register – moduł zwiększający jakość reprodukcji w różnych warunkach drukowania i zapewniający wyższą stabilność procesów, co przekłada się na redukcję ilości makulatury i liczby reklamacji. OptiInk, wyposażony w specjalny kalkulator, umożliwia z kolei redukcję zużycia farby i poprawę jakości druku, wpływając również na jego stabilność oraz obniżając ilość odpadów. O optymalizację zdjęć dba Intellitune, przynosząc oszczędności czasowe i redukcję kosztów, związanych z potencjalnymi reklamacjami. Moduł wstępnej weryfikacji plików (Preflighting) to – jak zapewnia Agfa – gwarancja wysokiego poziomu przetwarzanych danych, skutkująca m.in. obniżoną ilością przedruków i opóźnień w realizacji zleceń. Raster Sublima z kolei umożliwia drukowanie gazet z wyższą jakością (zbliżoną do tej znanej z magazynów) oraz wydajnością. W efekcie uzyskuje się redukcję zużycia farby przy zachowaniu rozdzielczości 1200 dpi i bez spowalniania procesu naświetlania.
W skład „gazetowego” pakietu software’owego ECO3 wchodzi też Arkitex Production – oprogramowanie workflow dedykowane produkcji prasowej. Jego wdrożenie umożliwia zaangażowanie mniejszej liczby osób odpowiedzialnych za produkcję, szybszą zmianę zleceń i wyższą wydajność. Jak zapewnia Agfa, program ten można bezproblemowo zintegrować z istniejącą infrastrukturą IT.
Rainer Kirschke zwraca uwagę na jeszcze jeden aspekt, związany z użytkowanym w drukarniach gazetowych oprogramowaniem: rosnącą popularność rozwiązań działających w „chmurze”. Znalazło to swoje odzwierciedlenie także w programie ECO3, który zawiera pakiet Software in the Cloud, będący swego rodzaju „wirtualnym centrum druku”. Zdaniem firmy Agfa, korzyści z jego wdrożenia są następujące: lepsza kontrola i wygodniejszy wgląd w realizowane zlecenia; dostępność do najnowszych wersji oprogramowania; skalowalność pasma przy szczytach produkcyjnych; jednolitość i standaryzacja działań; korzystanie z platformy sieciowej, bazującej na kompetencjach i wiedzy oraz usprawnienie procesów biznesowych.

ECO3: płyty i sprzęt
Program ECO3 uwzględnia też obszar materiałów eksploatacyjnych. Tu najważniejszym elementem są coraz powszechniej stosowane w drukarniach prasowych z całego świata bezchemiczne płyty fotopolimerowe. Zdaniem firmy Agfa ich kluczowe zalety to: redukcja zadań związanych z kalibracją (dzięki linearyzacji), odporność na abrazję, większa stabilność drukowania  i całego procesu produkcyjnego. ISO Quality Assist to program zapewniający, zgodność realizowanej produkcji ze standardem ISO. Jego największą wartością jest utrzymanie stabilności i równowagi w obszarze prepressu oraz w maszynie drukującej. W ciąg działań proekologicznych, stanowiących kluczową część ECO3, wpisuje się koncepcja NOA (Net of Aluminium), zakładająca ponowne wykorzystanie aluminium ze zużytych form drukowych. Z kolei stworzone przez firmę Agfa chemikalia do druku mają zapewniać szybsze narządzanie maszyny i wyższą stabilność procesu drukowania.
W zakresie sprzętu CtP kluczowym elementem ECO3, w kontekście druku gazetowego, jest produkcja form drukowych z wykorzystaniem urządzenia czyszcząco-gumującego Attiro oraz dedykowanego mu bezchemicznego roztworu. „Korzyści dla drukarni są oczywiste: mniejsza ilość magazynowanych i transportowanych materiałów, rzadsze interwencje operatora, proekologiczność oraz oszczędności czasowe – mówi Rainer Kirschke. – W połączeniu z szybkimi, niezawodnymi i stabilnymi naświetlarkami Agfa, rozwiązanie to pozwala stworzyć kompletną linię do wytwarzania form drukowych, niewymagającą uwagi operatora”.

„Jak zatem widać, oferta ECO3 jest niezwykle szeroka i wszechstronna, a przy tym zbudowana tak, by można było z niej „wyjmować” odpowiednie dla danej drukarni elementy. Wielu naszych klientów już korzysta z rozwiązań wchodzących w jej skład, kolejni natomiast sukcesywnie się do nich przekonują. Cieszymy się, że program ECO3 spotkał się z pozytywnym przyjęciem firm związanych z drukiem gazetowym” – podsumowuje Rainer Kirschke.
Stefan Piotrowski – International Account Manager w polskim oddziale Agfa, odpowiedzialny za rynek gazetowy dodaje: „Konsolidacja drukarń prasowych nie omija też naszego kraju. Rosnąca konkurencja, presja cenowa, spadające nakłady – wszystko to wymusza na przedsiębiorstwach, działających w segmencie wydawniczym, podejmowanie stosownych kroków. Program ECO3 ma ułatwić wybór rozwiązań najlepszych z punktu widzenia danej drukarni. Polscy drukarze są świadomi wyzwań i zagrożeń w szeroko rozumianym świecie medialnym – jako dostawca rozwiązań skierowanych na ten rynek chcemy im pomóc, m.in. poprzez program ECO3”.