Agfa Graphics aktywnie wspiera kształcenie polskich kadr poligraficznych

W ostatnim czasie polski oddział firmy Agfa Graphics zintensyfikował współpracę z dwoma warszawskimi ośrodkami kształcącymi przyszłych poligrafów – Zakładem Technologii Poligraficznych Instytutu Mechaniki i Poligrafii działającego w ramach Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej oraz z Zespołem Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pokłosiem tego są m.in. spotkania z kadrą nauczycielską i akademicką, uczniami i studentami odbywające się w obu placówkach oraz w siedzibie firmy. Przyszli poligrafowie mogą również poznawać rozwiązania Agfa Graphics w praktyce – pracownia warszawskiego Zespołu Szkół Poligraficznych została wyposażona w kompletny system CtP, a laboratorium Politechniki Warszawskiej wkrótce wzbogaci się o najnowszy system produkcyjny :Apogee Prepress 7. Warto przypomnieć, że od niemal dwóch lat warszawski ZSP dysponuje systemem do produkcji bezodczynnikowych płyt :Azura TS bazującym na naświetlarce :Acento E.

Mówi Krzysztof Sadziński, presales manager w firmie Agfa Graphics, koordynujący projekt współpracy z obiema placówkami: Nasze kontakty z Instytutem Mechaniki i Poligrafii Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, czyli dawnym Instytutem Poligrafii, oraz Zespołem Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego sięgają wielu lat. Jednak w ostatnim czasie postanowiliśmy zacieśnić współpracę z obiema placówkami, przede wszystkim mając na uwadze dobro kształconych tam kadr poligraficznych. Uważamy za niezwykle ważne, aby zarówno uczniowie szkoły średniej jak i studenci mieli na bieżąco kontakt z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi. Jako dostawca zaawansowanych systemów prepress i druku cyfrowego z chęcią podzielimy się z nimi tą wiedzą i cieszymy się bardzo, że nasza inicjatywa spotkała się z zainteresowaniem dyrekcji obu ośrodków.

Pierwszym owocem współpracy z Instytutem Mechaniki i Poligrafii Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej było spotkanie z kadrą akademicką i studentami, jakie odbyło się w jego siedzibie pod koniec lutego. Krzysztof Sadziński przedstawił na nim najważniejsze informacje na temat ostatnich rozwiązań Agfa Graphics w zakresie oprogramowania workflow. W pierwszej, teoretycznej części spotkania omówił on pokrótce najważniejsze elementy pakietu dla firm poligraficznych i wydawniczych :Apogee Suite 7, m.in. zdobywające coraz większą popularność w drukarniach z całego świata moduły InkSave i WebApproval. Praktyczne działanie tego ostatniego zostało zaprezentowane w drugiej części spotkania, podczas której Krzysztof Sadziński demonstrował „na żywo” działanie software’owych rozwiązań Agfa Graphics w środowisku wirtualnym.
Mówi Leszek Markowski z Instytutu Mechaniki i Poligrafii Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej: Podjęte ostatnio rozmowy o rozpoczęciu nowego etapu współpracy z firmą Agfa Graphics stwarzają nadzieję, że dzięki instalacji serwera i oprogramowania :Apogee, zagości ona dłużej w murach instytutu. Obok innych poważnych dostawców sprzętu i oprogramowania dla rynku poligraficznego, Agfa Graphics to kolejna firma, która pragnie zainwestować w wyposażenie nowych laboratoriów naszej uczelni. To godne naśladowania działanie stwarza obustronne korzyści. Z jednej strony umożliwia bezpośredni kontakt studentów z najnowszymi technologiami, z drugiej strony, jest najlepszą metodą popularyzacji danej marki wśród przyszłej kadry zarządzającej.

Z kolei marzec przynosi szereg spotkań przedstawicieli Agfa Graphics z kadrą nauczycielską i uczniami warszawskiego Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Imprezy, organizowane w formie Dni Otwartych, mają na celu zaprezentowanie firmy Agfa Graphics i jej działalności, oferowanych przez tego belgijskiego producenta rozwiązań w zakresie prepressu oraz jego pozycji na rynku poligraficznym, ze szczególnym uwzględnieniem naszego kraju.
Mówi Anna Małyska, reprezentująca kadrę nauczycielską Zespołu Szkół Poligraficznych: Projekt ten zakłada wizyty trzech grup uczniowskich w warszawskiej siedzibie Agfa Graphics Sp. z o.o. Podczas spotkań naszym uczniom zostaną zaprezentowane najważniejsze informacje nt. cyklu produkcji drukarskiej w technice offsetu, stosowanego w niej sprzętu (ze szczególnym uwzględnieniem naświetlarek CtP), materiałów (płyt i chemia do nich) oraz prepressu elektronicznego. To kolejny etap naszej współpracy, uwzględniającej też m.in. regularne spotkania na szczeblu dyrektorów, wykłady i szkolenia dla nauczycieli i uczniów, a także użyczenie sprzętu CtP, oprogramowania oraz materiałów edukacyjnych i szkoleniowych Agfa Graphics. Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły mogą zawsze liczyć na merytoryczne i rzeczowe wsparcie tej firmy.

ZSP_pracownia_maleWarto dodać, że od niedawna uczniowie warszawskiej szkoły mogą w pełni korzystać z najnowszej wersji oprogramowania Agfa :Apogee Prepress 7, które służy tu do sterowania zainstalowaną przed niespełna dwu laty naświetlarką :Acento E. Ten proekologiczny system, dostarczony wraz z urządzeniem czyszcząco-gumującym Agfa C85 i pozwalający na produkcję bezodczynnikowych płyt termoczułych :Azura TS, gwarantuje przyszłym poligrafom kontakt z najnowszymi technologiami w obszarze cyfrowego prepressu.

Bardzo się cieszymy, że nasze rozwiązania pomagają w kształceniu przyszłych kadr poligraficznych – mówi Krzysztof Sadziński. – Zarówno wyposażenie pracowni Zespołu Szkół Poligraficznych w nowej generacji system CtP i sterujące nim oprogramowanie, jak też systematycznie odbywające się tu spotkania z uczniami i kadrą nauczycielską, to wartość dodana, jaką nasza firma chce wnieść do rozwoju całej branży drukarskiej w Polsce. Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta podczas spotkań, prezentacji i pracy z naszymi rozwiązaniami będzie procentować w przyszłości, z korzyścią dla polskiej poligrafii.