Agfa Graphics dostawcą nowego systemu CtP dla szczecińskiej firmy Zapol

W ostatnim czasie w szczecińskiej firmie Zapol został uruchomiony nowy, półformatowy system CtP Agfa Graphics oparty na termicznej naświetlarce :Avalon N4-10S. Zastąpił on rozwiązanie innego dostawcy, przyczyniając się do usprawnienia procesu produkcyjnego na etapie prepress i podniesienia jakości wykonywanych tu zleceń. Warto dodać, że była to jedna z najbardziej rozbudowanych instalacji systemu CtP w formacie B2, zrealizowanych przez Agfa Graphics w ubiegłym roku, obejmująca m.in. najnowszą wersję sterującego naświetlarką oprogramowania workflow :Apogee 7. Inwestycja została w części sfinansowana przez Unię Europejską w ramach działania 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Praktycznie od chwili uruchomienia systemu CtP, cała nasza produkcja opiera się na płytach wykonanych w nowym systemie. Pracę z nim chwalą sobie zarówno osoby bezpośrednio obsługujące system, jak też operatorzy maszyn korzystający w gotowych form drukowych.

Drukarnia Zapol, wchodząca w skład Grupy Reklamowej Zapol, to jeden z największych i najnowocześniejszych zakładów poligraficznych w województwie zachodniopomorskim. Firma powstała w 1992 roku i od początku jest własnością dwóch wspólników – Bogusława Dmochowskiego i Mirosława Sobczyka. Poza działalnością typowo poligraficzną, Grupa Reklamowa Zapol jest też wydawcą książek i czasopism, zajmuje się redagowaniem publikacji i ich obróbką na etapie DTP i przygotowalni, posiada własną agencję reklamową, jest też producentem różnego rodzaju gadżetów reklamowych. Wśród wykowanych przez nią druków znajdują się m.in. materiały promocyjno-reklamowe, wydawnictwa naukowe, prasowe i edukacyjne a także druki biurowo-akcydensowe. Park maszynowy tego zatrudniającego około 50 osób przedsiębiorstwa stanowią arkuszowe maszyny offsetowe w formacie B2, urządzenia cyfrowe oraz liczne urządzenia introligatorskie. Dzięki temu, jak podkreśla wiceprezes drukarni Bogusław Dmochowski – jest ono w stanie wykonać każde zlecenie we własnym zakresie, nawet wymagające wysublimowanych technik uszlachetniania.

Od dłuższego czasu Zapol stosuje też we własnym zakresie technologię cyfrowej produkcji form drukowych, w której od niedawna wykorzystuje rozwiązania Agfa Graphics. Mówi Bogusław Dmochowski: Jakość płyt cyfrowych Agfa Graphics znamy i cenimy od dawna. Jeszcze przed inwestycją we własny system CtP korzystaliśmy z usług jednej ze szczecińskich naświetlarni, która posiada sprzęt i wykonuje formy z zastosowaniem płyt tego producenta. Także po zakupie własnej naświetlarki, co miało miejsce kilka lat temu, często stosowaliśmy w produkcji płyty Agfa Graphics. Dlatego decydując się na wymianę systemu CtP braliśmy pod uwagę m.in. bardzo pozytywne doświadczenia z rozwiązaniami tej firmy.

Inwestycja w nową naświetlarkę, jak twierdzi Bogusław Dmochowski, była spowodowana przede wszystkim koniecznością przyspieszenia i usprawnienia procesu produkcji: Użytkowany przez nas wcześniej system nie nadążał za naszymi rosnącymi potrzebami i wzrastającą ilością zleceń. Potrzebowaliśmy rozwiązania bardziej zautomatyzowanego i sterowanego najnowszą wersją systemu workflow. Po dogłębnej analizie dostępnych na rynku ofert wybór padł na sprzęt i oprogramowanie Agfa Graphics, o czym zdecydowały przede wszystkim: sprawdzona i uznana marka, zaawansowana technologia, wysoka jakość, dostępny od ręki serwis oraz gwarancja bieżących dostaw materiałów eksploatacyjnych.

Dostarczony pod koniec ubiegłego roku system CtP to jedna z najbardziej rozbudowanych instalacji przeprowadzonych przez Agfa Graphics w formacie B2. Składa się on z półformatowej naświetlarki termicznej :Avalon N4-10S wyposażonej w automatyczny podajnik płyt L100 z funkcją usuwania przekładek ochronnych, wywoływarki :Elantrix 95Sx oraz urządzenia do odbioru gotowych form drukowych :Elantrix Stacker 95Sx. Całość jest sterowana najnowszą wersją oprogramowania workflow :Apogee Prepress 7.0 Manage, wyposażoną m.in. w moduły: In Render Trapping (zalewkowania w RIP-ie), Raster Preview (podglądu rastrowego w wysokiej rozdzielczości), Ink Drive Link (umożliwiającego przesyłanie danych z działu prepress bezpośrednio do maszyn drukujących za pośrednictwem formatu CIP3/CIP4), Hard Copy Proofing (wykonywania odbitek próbnych z plików PDF) oraz pakietu rastrów konwencjonalnych Agfa Balanced Screening i rastra specjalnego :Sublima. System pozwala na produkcję do 21 form drukowych w formacie B2 na godzinę, a na co dzień w drukarni Zapol znajdują w nim zastosowanie termoczułe płyty :Amigo TS. Wprowadzone na rynek przez Agfa Graphics w ubiegłym roku i oparte na technologii ThermoFuse, są one o 50% szybsze od swoich poprzedniczek, zapewniają wyższy kontrast i są dedykowane dla nakładów nieprzekraczających 200 tys. odbitek bez wypalania. Co istotne z punktu widzenia ekologii, w zakresie dalszej obróbki wymagają one jedynie zmycia obszarów niedrukujących specjalnym środkiem czyszczącym. W efekcie ilość stosowanej tu chemii, a także powstałych podczas całego procesu odpadów, ulega znaczącej redukcji, czyniąc je bardziej przyjaznymi dla środowiska naturalnego.

Po kilkutygodniowej pracy systemu Bogusław Dmochowski ocenia dokonany wybór: Praktycznie od chwili jego uruchomienia cała nasza produkcja opiera się na płytach wykonanych w nowym systemie. Pracę z nim chwalą sobie zarówno osoby bezpośrednio obsługujące system CtP, jak też operatorzy maszyn korzystający w gotowych form drukowych. Rozwiązanie to w znacznym stopniu przyspieszyło nasze działania w zakresie prepressu. Wystarczy wspomnieć, że do tej pory maszyny czekały na wykonanie form, z chwilą pojawienia się systemu Agfa Graphics to przygotowane i gotowe do drukowana płyty czekają, aż w maszynach zwolni się miejsce na nową produkcję. Jednym słowem była to bardzo udana inwestycja i duży krok do przodu dla naszej drukarni.

Jak twierdzi wiceprezes Zapolu, sprawność i niezawodność produkcji to podstawa sukcesu drukarni: Nasi klienci to w większości instytucje państwowe i samorządowe, a sporą część zleceń stanowią ogłoszenia przetargowe. Jak wiadomo, procedury w takich wypadkach są bardzo rygorystyczne, a za wszelkie niedociągnięcia, od strony jakościowej czy terminowej, grożą surowe kary. Niech naszą wizytówką będzie fakt, że do tej pory ani razu nie mieliśmy z tego tytułu żadnych problemów czy reklamacji – kończy Bogusław Dmochowski.

Jarosław Suchodolski, regionalny kierownik sprzedaży Agfa Graphics, podsumowuje: Cieszymy się, że nasze rozwiązania znalazły uznanie w oczach firmy Zapol, będącej jednym z najznaczniejszych przedsiębiorstw poligraficznych w regionie zachodniopomorskim. Mamy nadzieję, że instalacja ta stanie się przyczółkiem dla kolejnych systemów CtP Agfa Graphics w tej części Polski, a drukarnia Zapol będzie z satysfakcją korzystać z tego systemu przez wiele lat.