Agfa Graphics na 10. Akademii Zarządzania Barwą: praktyczne aspekty standaryzacji procesów poligraficznych

W dniach 24-25 listopada br. w hotelu Magellan w Bronisławowie odbywała się jubileuszowa 10. edycja konferencji Akademia Zarządzania Barwą, której organizatorem jest wydawnictwo Polski Drukarz. Wzięło w niej udział ponad 160 osób zainteresowanych tematyką color managementu, w tym przedstawiciele zakładów poligraficznych, przygotowalni CtP oraz dostawców rozwiązań dedykowanych na ten rynek. Wśród tych ostatnich – jak co roku – znalazła się firma Agfa Graphics. Mirosław Opolski – specjalista ds. płyt offsetowych w jej polskim oddziale, wystąpił na konferencji z referatem zatytułowanym „Standaryzacja w drukarni od strony praktycznej”.

Głównym przesłaniem jego prezentacji był nacisk na konieczność przestrzegania podstawowych reguł kalibracji systemów CtP oraz użytkowania maszyn offsetowych. Jak podkreślał, przez wielu użytkowników nie są one uwzględniane, co wynika z różnych względów, m.in. braku wiedzy. To zaś wpływa na znikome efekty wprowadzanej w firmach poligraficznych standaryzacji, która – zdaniem prelegenta – bez zachowania podstawowych zasad związanych z instalacją, kalibracją i eksploatacją systemów jest często bezcelowa.
Mirosław Opolski przedstawił główne zasady kalibracji systemów CtP, wymieniając m.in. prawidłowe ustawienie naświetlarki i wywoływarki, ustawienie parametrów obróbki płyt oraz kalibrację parametrów ekspozycji. Wskazał też na przykładowe narzędzia, jakie temu służą, m.in. w kontekście kontroli wizualnej realizowanego procesu. Następnie wymienił poszczególne etapy standaryzacji: linearyzację płyt (w dziale CtP) oraz wykonanie krzywych kalibracyjnych przyrostów punktów (w hali maszyn), a następnie przypisanie uzyskanych rezultatów do różnych modułów systemu workflow. Prelegent podał normy dla płyt offsetowych: tolerancję grubości i wymiarową.
Następnie przeszedł do praktycznych aspektów związanych z prawidłowym przebiegiem procesów kalibracji i standaryzacji w zakładach poligraficznych, przytaczając liczne, z życia wzięte przykłady, które napotkał podczas licznych wizyt w drukarniach. Mirosław Opolski wymienił najczęstsze przyczyny występowania problemów w dziale CtP, wskazując m.in. na: niewłaściwą instalację sprzętu, dużą zmienność kadry kierowniczej (co wpływa na brak kwalifikacji u personelu), brak wiedzy na temat obsługiwanego systemu (brak kontroli jakości procesów, wprowadzanie zmian parametrów ekspozycji i wywoływania), brak czasu na przeprowadzanie gruntownych konserwacji sprzętu, brak przeglądów wykonywanych przez autoryzowane serwisy, duży stopień zużycia sprzętu oraz wprowadzanie wątpliwej – biorąc pod uwagę powyższe aspekty – automatyzacji. „Bez właściwego przygotowania wdrażanie „automatycznych” zachowań u personelu obsługującego urządzenia może przynieść odwrotny skutek – przekonywał Mirosław Opolski. – Dlatego najpierw potrzebna jest solidna praca u podstaw, a dopiero później – próby usprawnienia procesów poprzez automatyzację działań”.
Podobnie długą listę błędów i zaniechań prelegent stworzył w kontekście obsługi maszyn drukujących. Tu wśród najczęstszych przyczyn problemów Mirosław Opolski wymienił: niezgodność wskazań parametrów roztworów zwilżających, brak przyrządów kontrolno-pomiarowych, brak czasu na konserwacje, częstą wymianę materiałów eksploatacyjnych (farb, dodatków do buforów, obciągów), niewłaściwą jakość wody używanej w mieszalnikach roztworów zwilżających oraz rutynę maszynistów offsetowych. „Bardzo często spotykam się ze stwierdzeniem, że drukarz wie wszystko najlepiej i żadne doradztwo ani pomoc nie są mu potrzebne – mówił Mirosław Opolski. O tym, że w rzeczywistości jest inaczej, świadczą liczne problemy, jakich dotykam na co dzień”.
Swoją prezentację zakończył zaś słowami: „Na bazie wieloletnich doświadczeń mogę stwierdzić krótko: automatyzacja bardzo często wiąże się z bezmyślnym użytkowaniem systemu. Natomiast standaryzacja to synonim wiedzy i świadomej jego eksploatacji”.