Agfa Graphics na 8. Akademii Zarządzania Barwą

19 listopada w Warszawie odbyła się 8. konferencja z cyklu Akademia Zarządzania Barwą, zorganizowana przez wydawnictwo Polski Drukarz. Jednym z partnerów spotkania była Agfa Graphics, której przedstawiciel – Maciej Baur – wystąpił z referatem „Podłoże podstawą kalibracji – standaryzacja w atramentowym drukowaniu cyfrowym”.

Akademia Zarządzania Barwą to konferencja gromadząca co roku około setkę osób, zainteresowanych szeroko rozumianą tematyką color managementu. Agfa Graphics jest partnerem tego spotkania od pierwszej edycji, aktywnie uczestnicząc w części merytorycznej. Podobnie jak w latach poprzednich, również w tym roku wśród prelegentów znalazł się jej przedstawiciel – Maciej Baur, pełniący funkcję Product Managera w polskim oddziale firmy.
W swoim referacie odniósł się on do oferowanych przez Agfa Graphics rozwiązań w zakresie wielkoformatowego druku inkjetowego UV: ploterów, atramentów oraz oprogramowania Asanti, sterującego urządzeniami drukującymi. System ten, bazujący na doświadczeniach firmy w obszarze cyfrowego prepressu (pakiet Apogee), jest dedykowany cyfrowym ploterom wielkoformatowym. W najnowszej wersji oferuje szereg zaawansowanych funkcji, wspierających użytkownika w codziennej pracy; jedną z nich jest moduł zarządzania barwą – CMS.
Maciej Baur scharakteryzował też atramenty używane w druku inkjetowym oraz sam proces nanoszenia ich na podłoże. Podkreślił przy tym, że w przeciwieństwie do procesów konwencjonalnych, gdzie użytkownik ma do czynienia z różnymi kombinacjami aplikowanych farb i lakierów, w przypadku inkjetu zmiana atramentu nie jest tak prosta i dlatego wymagana jest jego uniwersalność. Zwrócił przy tym uwagę na ich zróżnicowane zachowanie przy nanoszeniu na poszczególne podłoża: papier, metal czy tworzywa sztuczne. „W każdym z tych przypadków aplikowane krople tworzą na powierzchni plamy o różnych kształtach i wielkości. Fakt ten warto wziąć pod uwagę przy procesie kalibracji danego urządzenia z wykorzystaniem poszczególnych surowców”.

W swoim wystąpieniu Maciej Baur zdefiniował pojęcia takie jak standaryzacja, kalibracja, charakteryzacja i konwersja barwna. Podkreślał przy tym, że właściwe wdrożenie pierwszej z nich przynosi użytkownikom liczne korzyści: „Standaryzacja oznacza jednolite środowisko pracy, gwarantujące jej stabilność. To zaś przekłada się na przewidywalną reprodukcję barw, przewidywalne efekty wyjściowe dzięki jednemu zestawowi zasobów oraz pewność przy wznowieniach. Kolejna zaleta to jednorodny interfejs użytkownika z możliwością dostępu do wszystkich narzędzi. Wreszcie redukcja kosztów, wynikająca z mniejszej liczby błędów i powtórzeń oraz mniejszej komplikacji procesu przygotowawczego”.
Następnie Maciej Baur omówił proces kalibracji i charakteryzacji w systemie Asanti. Podkreślał przy tym jego prostotę i szybkość oraz fakt, że cała konfiguracja jest oparta na tzw. Kalibrowanych Trybach Drukowania (CMP – Calibrated Print Mode). Aby ułatwić pracę, ich gotowy zestaw jest dostarczany wraz z systemem Asanti. „Dzięki temu operator poświęca zaledwie od 5 do 30 minut na stworzenie nowego trybu, dedykowanego nowemu podłożu” – mówił Maciej Baur.
Prelegent krok po kroku przedstawił proces kalibracji i charakteryzacji w przypadku zastosowania nowego podłoża drukowego. Na zakończenie wymienił inne zalety oferowane przez rozwiązanie Agfa Graphics: konwersję profili ICC, tzw. press repurposing (zmianę urządzenia wyjściowego w ostatniej chwili z zachowaniem spójności barw), konwersję kolorów dodatkowych z użyciem biblioteki Pantone oraz „dynamiczne” zarządzanie barwą w celu maksymalizacji jakości.
„Jako producent inkjetowych rozwiązań drukujących, atramentów UV oraz towarzyszącego im oprogramowania posiadamy bardzo dużą wiedzę i ponad 15-letnie doświadczenie w obszarze reprodukcji barw. Każdego dnia w ponad czterech tysiącach naszych urządzeń przetwarzanych jest ok. 5 mln stronic. To daje nam możliwość czerpania z bieżących doświadczeń użytkowników i udoskonalania oferowanych rozwiązań. Jednym z nich jest najnowsza wersja systemu Asanti i stanowiący jej integralną część moduł CMS” – podsumował Maciej Baur.