Agfa Graphics na targach IFRA Expo 2010: nowe rozwiązania dla zyskownej produkcji prasowej

Podczas targów IFRA Expo, odbywających się w dniach 4-6 października w Hamburgu, firma Agfa Graphics zaprezentowała szereg nowych rozwiązań w zakresie materiałów eksploatacyjnych, sprzętu i oprogramowania, które mają wpłynąć na zwiększenie zyskowności działań prowadzonych przez drukarnie i wydawnictwa gazetowe. Jej stoisko było licznie odwiedzane przez klientów z całego świata, także z Polski.

Tegoroczne targi potwierdziły umiarkowany optymizm, jaki powrócił na rynek poligraficzny po niedawnej zapaści. Na naszym stoisku – jak co roku – gościliśmy przedstawicieli niemal wszystkich liczących się wydawnictw i drukarń prasowych z Polski.

Mówi Bogusław Decowski, odpowiedzialny za segment gazetowy w firmie Agfa Graphics Sp. z o.o.: Tegoroczne targi potwierdziły umiarkowany optymizm, jaki powrócił na rynek poligraficzny po niedawnej zapaści. Na naszym stoisku – jak co roku – gościliśmy przedstawicieli niemal wszystkich liczących się wydawnictw i drukarń prasowych z Polski. Z zainteresowaniem przyjmowali oni informacje dotyczące naszych najnowszych rozwiązań gazetowych, m.in. udoskonaleń w zakresie produkcji płyt bezodczynnikowych. Jest to o tyle istotne, że we wszystkich rodzimych drukarniach, gdzie pracują systemy CtP firmy Agfa Graphics, prowadzone są szeroko zakrojone testy tych płyt. Ich pierwszy na naszym rynku użytkownik, drukarnia Express Media z Bydgoszczy, niedawno przestawiła drugi z trzech zainstalowanych tam systemów CtP z rodziny Agfa :Advantage na płyty :N92VCF. Mamy nadzieję, że jej śladem wkrótce podążą nasi kolejni klienci. W tym miejscu warto również wspomnieć o niedawnej wymianie w drukarni Polskapresse Oddział Prasa Łódzka dwóch systemów Polaris na nowe naświetlarki z serii :Advantage N.

Nowa wersja naświetlarki z tej rodziny – :Advantage N XXT – była jednym z kilku premierowych rozwiązań pokazanych przez Agfa Graphics na targach IFRA Expo 2010. Jest ona najszybszym obecnie urządzeniem z rodziny :Advantage N i przeznaczonym dla drukarń gazetowych o zróżnicowanej skali produkcji oraz firm próbujących sił na nowych obszarach rynkowych, m.in. w segmencie wyrobów półakcydensowych i produkcji hybrydowej, gdzie obowiązują wyższe standardy w zakresie jakości druku. Dzięki prędkości przekraczającej 300 płyt/h i rozdzielczości 1270 dpi naświetlarka ma pomóc drukarniom i wydawnictwom gazetowym w uzyskaniu większej oszczędności kosztów przy jednoczesnej poprawie jakości i wydajności. Podobnie jak pozostałe urządzenia z serii :Advantage N, nowy system umożliwia zastosowanie różnych rastrów: Agfa Balanced Screening (ABS) – opartego na formacie PostScript konwencjonalnego rastra półtonowego o liniaturze 200 lpi oraz rastra krzyżowego :Sublima, będącego kombinacją rastrów amplitudowego i stochastycznego (o liniaturze 212 lpi).
W urządzeniu zastosowano opatentowany przez Agfa Graphics system FlexWheel, pozwalający na szybkie, niezawodne i niezależne od formatu pozycjonowanie płyty. W jego skład wchodzi też Agfa High Precision Drive System, który ma zapewnić idealne prowadzenie płyty i najwyższą jakość naświetlanego obrazu. Naświetlarka :Advantage N XXT będzie dostępna na rynku w lutym 2011 roku.

Drugą część pracującego na targowym stoisku Agfa Graphics systemu stanowiło nowe urządzenie czyszcząco-gumujące :VXCF, pozwalające na obróbkę bezodczynnikowych płyt fotopolimerowych :N92VCF z prędkością przekraczającą – podobnie jak w przypadku naświetlarki :Advantage N XXT – 300 płyt/h. Jest to znaczący postęp w dziedzinie produkcji proekologicznych form gazetowych. Poza wyższą prędkością i wydajnością, urządzenie to wymaga mniej czasu niezbędnego na konserwację, a w konsekwencji zapewnia krótszy czas przestojów w produkcji. Jak zapewnia Agfa Graphics, przy jego zastosowaniu ilość generowanych odpadów można zredukować nawet o 40%, m.in. za sprawą roztworu gumowego o neutralnym pH.

Stworzona przez Agfa Graphics technologia bezodzczynnikowych płyt gazetowych zyskuje coraz większą popularność wśród drukarń i wydawnictw gazetowych z całego świata, także z Polski, m.in. za sprawą swojej energooszczędności (cały proces zużywa o 20% mniej energii od metod konwencjonalnych) oraz kompaktowości (system zajmuje o 20% mniej miejsca niż klasyczny zestaw do produkcji form fotopolimerowych). Jeden z jego użytkowników, Paul Huybrechts z belgijskiej drukarni Coldset Printing Partners, przekonuje: Gdy weźmie się pod uwagę wszystkie aspekty produkcji bezodczynnikowej – mniejszą ilość chemii, wody, generowanych odpadów i czasu niezbędnego na utrzymanie systemu – okazuje się, że w naszym przypadku redukcja całkowitych kosztów związanych z produkcją form drukowych sięgnęła 20-25%. Jesteśmy też pod wrażeniem czystości tego rozwiązania – o wiele mniej czasu musimy spędzać na jego czyszczeniu, co oznacza bardziej wydajną produkcję form.
Nowe urządzenie czyszcząco-gumujące :VXCF jest już dostępne w ofercie Agfa Graphics.

W zakresie oprogramowania Agfa Graphics promowała na targach IFRA Expo 2010 najnowszą wersję systemu produkcyjnego :Arkitex, zawierającą moduły stworzone z myślą o możliwie najlepszym usprawnieniu współpracy między wydawnictwem i reklamodawcą, zwiększeniu wydajności parku maszynowego i jego bieżącej konserwacji, a także zapewnieniu maksymalnej jakości przy jednoczesnej redukcji kosztów i wyeliminowaniu odpadów.
Pierwszy z nich to :Arkitex Portal, rozwiązanie analogiczne do portalu wprowadzonego w ramach komercyjnego systemu :Apogee. Jet on wydajnym rozwiązaniem dla drukarń i wydawców prasowych, poszukujących nowych źródeł przychodów np. w postaci produktów hybrydowych. Klienci mogą wykorzystać to narzędzie do samodzielnego wgrywania stron publikacji, które są następnie poddawane zdefiniowanemu przez drukarnię procesowi obróbki. Portal pozwala też na całodobowy dostęp wszystkich stron procesu produkcyjnego do interesujących ich zleceń za pomocą standardowej przeglądarki internetowej. W efekcie produkcja staje się bardziej wydajna, poszczególne etapy przygotowania do druku – krótsze, a koszty związane z ewentualnymi przedrukami i błędami – zredukowane. Funkcja soft proofingu w trybie on-line skutkuje dalszą obniżką kosztów i przyspieszeniem procesu produkcyjnego. Za odpowiednie rozpoznanie i rozmieszczenie stronic odpowiada funkcja Flip Book Soft Proofing. :Arkitex Portal współpracuje z pozostałymi programami z rodziny :Arkitex zapewniając, że wszystkie dane z działu prepress są dokładnie przetwarzane na dane produkcyjne. Narzędzie pozwala też drukarzom na zaoferowanie swoim klientom usług o wartości dodanej, np. w postaci poprawy obrazu, bez zwiększania kosztów.
W nowej wersji kolejnego wchodzącego w składu systemu :Arkitex narzędzia – :Arkitex Director – wprowadzono funkcję Soft Proof Comparison, pozwalającą na zminimalizowanie ilości odpadów poprzez porównywanie proofów. W specjalnym okienku użytkownik może sprawdzić zmiany, jakie zaszły między różnymi wersjami stronic bądź stronami różnych publikacji. Funkcja Fast Track pozwala systemowi na wygenerowanie całego planu produkcyjnego na podstawie pozyskiwanych nazw plików. Serwer umożliwia identyfikację takich danych produkcyjnych jak: daty wydań; nazwy publikacji, wydania i stref; nazwy sekcji; liczba stron i warstwy kolorystyczne. Funkcja Fast Track współpracuje też z narzędziem do impozycji, wykorzystując wcześniej zdefiniowane plany publikacji. Warto także wspomnieć o bardziej elastycznej impozycji oferowanej przez :Arkitex Director, która poza tradycyjną impozycją 2-, 4- i 8-stronicową obejmuje impozycje 3- i 6-stronicową oraz 6- i 12-stronicową, charakterystyczne dla produktów w formacie tabloid.
Wśród innych modułów wchodzących w skład pakietu :Arkitex, znajdują się :Arkitex Analyst (dostarczający informacji o plikach przetwarzanych w module :IntelliTuneX w postaci kompletnych, automatycznych raportów przesyłanych e-mailem do użytkownika), :Arkitex Vantage (pozwalający na śledzenie systemów produkcyjnych i monitorowanie systemu CtP – naświetlarki i wywoływarki), :Arkitex OptiInk (umożliwiający poprawę jakości druku przy jednoczesnej redukcji kosztów produkcyjnych) oraz :Arkitex IntelliTuneX (przeznaczony do inteligentnej obróbki zdjęć przy zastosowaniu funkcji ACE – Adaptive Contrast Enhancement).

Podczas targów poinformowano też o rozszerzeniu strategicznej współpracy Agfa Graphics z firmą Screen. W jej ramach belgijski producent wprowadzi do swojej oferty produkowane przez Screen cyfrowe systemy drukujące Truepress dedykowane na rynek gazetowy.

Mówi Marc Op de Beeck, wiceprezes Agfa Graphics: Aby osiągać zyski na współczesnym rynku prasowym, wydawcy gazetowi muszą wziąć pod uwagę kilka czynników: upraszczanie procesów, poszukiwanie nowych źródeł przychodu i sposobów na redukcję kosztów, przy jednoczesnym zwiększaniu jakości i wykorzystywanie narzędzi, umożliwiających zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Dzięki połączeniu naszych doświadczeń z rynku produkcji gazetowej i zrozumieniu potrzeb szybko zmieniającego się otoczenia biznesowego stworzyliśmy rozwiązania gazetowe, które pozwolą naszym klientom zachować gotowość na przyszłe zmiany. Bezodczynnikowe płyty są tego najlepszym przykładem: upraszczają one cały proces przygotowania do druku nie tylko przez wyższy poziom automatyzacji, ale też dzięki wyeliminowaniu procesu wywoływania. Także oprogramowanie w dużym stopniu decyduje o możliwościach klientów, a jednocześnie usprawnia procesy, wychodząc naprzeciw wymaganiom stawianym przed wydawcami i drukarniami prasowymi.