Agfa Graphics otrzymuje prestiżową nagrodę ELA 2016 za proekologiczny łańcuch dostaw w obszarze płyt offsetowych

Agfa Graphics została uhonorowana nagrodą ELA Award 2016 za stworzony przez firmę łańcuch dostaw, obejmujący produkcję, dystrybucję i recykling wytwarzanych przez nią płyt offsetowych. Projekt ten został wybrany przez jury konkursu zorganizowanego przez ELA (Europejskie Stowarzyszenie Logistyki) spośród sześciu nominowanych. Nagroda została wręczona podczas uroczystej gali zorganizowanej w Brukseli.

„Projekt Agfa Graphics stanowi znakomity przykład wydajnego funkcjonowania zamkniętego łańcucha dostaw w ramach sieciowej organizacji. Wyróżnia go ilość obszarów objętych łańcuchem dostaw oraz zaangażowanych w niego podmiotów: począwszy od etapu zakupów i dostaw, poprzez sprzedaż do klientów, na współpracy z różnymi partnerami zewnętrznymi skończywszy” – głosi komunikat jury.
European Award for Logistic Excellence, przyznawana przez Europejskie Stowarzyszenie Logistyki to swego rodzaju „liga mistrzów” w zakresie rozwiązań logistycznych, dostępna wyłącznie dla zdobywców lokalnych nagród, przyznawanych przez krajowe stowarzyszenia współtworzące ELA. Pod koniec ub.r. Agfa Graphics otrzymała za ten sam projekt belgijską nagrodę Supply Chain Award, dzięki czemu mogła wziąć udział w konkursie ELA.
Celem przyznawanej przez stowarzyszenie nagrody za „Projekt roku” jest zwrócenie uwagi osób zarządzających firmami i instytucjami rządowymi na kwestie związane z łańcuchem dostaw. Ma ona stymulować inwestycje w inicjatywy usprawniające i zwiększające wydajność procesów w tym zakresie.

Projekt Agfa Graphics uwzględnia realizowane przez nią dostawy wykonanych z aluminium płyt offsetowych, których sprzedaż stanowi ponad 60% obrotów belgijskiego producenta, oraz ich odbiór po wykorzystaniu przez drukarnie. W jego ramach, wspólnie ze swoimi partnerami – klientami zamawiającymi duże ilości płyt – firma wdrożyła proekologiczny, zamknięty system. Zakłada on możliwość ponownego wykorzystywania wysokiej jakości aluminium, stosowanego w produkcji płyt, bez uszczerbku na ich jakości.
Badania nad wpływem procesu produkcji płyt drukowych na ilość emitowanego do atmosfery dwutlenku węgla wskazały, że za fakt ten w dużej mierze odpowiada etap wytwarzania samego aluminium. To samo opracowanie pokazało jednocześnie, że współczesne metody recyklingu pozwalają na ponowne zastosowanie zużytych form drukowych do produkcji nowych płyt offsetowych. To zaś umożliwia zredukowanie śladu węglowego w produkcji płyt o 70%. Aby to było możliwe, wykorzystane formy drukowe w bezpieczny sposób są przesyłane do producenta płyt.
„Opracowane przez LCA badania zainspirowały nas do stworzenia i wdrożenia nowego, zamkniętego łańcucha dostaw uwzględniającego produkowane przez Agfa Graphics płyty offsetowe. Co więcej, zadbaliśmy o to, by proces ten przynosił ekonomiczne i ekologiczne korzyści wszystkim zaangażowanym w niego podmiotom – mówi Geert Lammens, wiceprezes ds. operacyjnych Agfa Graphics. – To zaowocowało modelem łańcucha dostaw, uwzględniającym ścisłą współpracę naszej firmy, która – jako producent płyt – objęła rolę lidera projektu, z dostawcami aluminium, partnerami z obszaru logistyki oraz naszymi klientami”.

Fakt, że stworzony przez Agfa Graphics system jest zamknięty, stanowi gwarancję, że aluminium jest poddawane recyklingowi w sposób w pełni kontrolowany, przy zachowaniu możliwie najwyższej jego jakości.
„System działa w skali międzynarodowej i obejmuje drukarnie zużywające wystarczająco duże ilości aluminium, a zarazem przystosowane do udziału w tego rodzaju przedsięwzięciu. Co więcej, wychodzi on naprzeciw staraniom Komisji Europejskiej, która w coraz większym stopniu zwraca uwagę krajów członkowskich na wdrażanie modeli ekonomicznych o zamkniętym obiegu – dodaje Geert Lammens. – Nagroda przyznana Agfa Graphics przez europejską organizację logistyki to uhonorowanie pracy i wysiłku całego zespołu zaangażowanego w ten projekt”.