Agfa Graphics wprowadza na rynek nową wersję workflow produkcyjnego – Apogee 10

integrowany pakiet oprogramowania Apogee Suite, umożliwiający zarządzanie produkcją przygotowalni, to sztandarowe rozwiązanie Agfa Graphics do druku akcydensowego. Zapewnia ono drukarniom pełną kontrolę nad realizowaną produkcją za pomocą wygodnego interfejsu użytkownika. Jego najnowsza wersja – Apogee 10 – oferuje nowe funkcje, znacząco poprawiające jakość i zwiększające wydajność produkcji.

Za sprawą nowych opcji, większej efektywności oraz możliwości realizowania procesów w „chmurze”, Apogee 10 oferuje użytkownikom jeszcze wyższy poziom innowacyjności, interakcji i optymalizacji. Nowo zaprojektowany interfejs pozwala na właściwe zagospodarowanie arkuszy drukarskich, a także czasu maszyn drukujących. Optymalizacja jest możliwa zarówno w przypadku standardowych produktów, jak też prac o nietypowym formacie; pod uwagę brana jest także wysokość realizowanych nakładów. Co więcej, najnowsza wersja Apogee obsługuje niedawno wprowadzone na rynek cyfrowe maszyny drukujące (np. Canon B4000 czy Canon B5000) oraz najnowszą naświetlarkę CtP firmy Agfa Graphics – Avalon N8-90.
„Jedną z największych zalet systemu Apogee 10 jest udoskonalona funkcja Digital Quick Strip (DQS) – podkreśla Andy Grant, szef działu oprogramowania w firmie Agfa Graphics. – Rastrując każdą ze stron osobno, przed późniejszym połączeniem ich w gotowy montaż, Apogee Prepress z funkcją DQS sprawiają, że proces przeglądania i korekty stron staje się elastyczny i płynny w obsłudze. Podobnie rzecz się ma w przypadku aktualizowania układu arkuszy w ostatniej chwili, tuż przed oddaniem publikacji do drukowania. Dzięki DQS, wydajność produkcji zwiększa się, a posiadane oprogramowanie wykorzystywane jest bardziej efektywnie”.

Poprawa jakości druku
Wśród nowości wprowadzonych w systemie Apogee 10 warto wymienić większe wsparcie dla modułu, umożliwiającego przygotowanie różnych wersji danego zlecenia jako oddzielnych prac (Versioning) oraz zintegrowanie technologii IntelliTune, pozwalającej na automatyczną korektę zdjęć i poprawę ich jakości.
„W pracach wymagających różnych wersji, Apogee 10 umożliwia wprowadzanie ustawień w oparciu o pliki wejściowe, zawierające kolory specjalne – dodaje Andy Grant. – Użytkownik może też łączyć różne części zlecenia przetwarzanego w module Versioning w ramach jednej formy drukowej, optymalizując tym samym pracę maszyny. Wszystkie wprowadzane przez nas udoskonalenia mają jeden cel: zwiększenie automatyzacji i wydajności”.

Apogee WebApproval
Zintegrowany z Apogee 10 portal, umożliwiający przesyłanie plików za pomocą przeglądarki internetowej oraz ich zdalną akceptację, również został wzbogacony o nowe funkcjonalności. Zleceniodawcy mają obecnie dostęp do wprowadzanych na etapie automatycznej weryfikacji wstępnej uwag, informacji o spadach czy znakach formatowych. Dzięki temu ewentualne problemy wychwytywane są już na początku procesu produkcji, co eliminuje kosztowne błędy na dalszych jej etapach. Użytkownik ma też możliwość podglądu separacji w trybie online, co pozwala np. na sprawdzenie czy czarny tekst rzeczywiście pojawi się jako naddruk, a logo zostanie wydrukowane w kolorze specjalnym (spot) na oddzielnej płycie. Istnieje też opcja zatwierdzania prac przetwarzanych przez Versioning za pomocą przeglądarki internetowej. Wszystko to sprawia, że WebApproval staje się wydajnym, działającym w trybie online narzędziem, umożliwiającym współpracę różnych stron procesu produkcyjnego, zacieśniając relacje między drukarniami i ich klientami.

Udoskonalona komunikacja
W ramach pakietu Apogee 10 firma Agfa Graphics oferuje rynkowi sprawny system workflow, będący podstawą działania hybrydowych środowisk produkcyjnych, uwzględniających wytwarzanie form drukowych oraz sterowanie różnymi kontrolerami druku (DFE), np. Ricoh TotalFlow Print Server. Tego rodzaju integracja eliminuje konieczność ręcznej interwencji ze strony operatora, gdyż poszczególne parametry produkcyjne, takie jak informacje o podłożu czy rodzaju wykończenia, są wcześniej zdefiniowane w Apogee i przekazywane w sposób automatyczny do kontrolera.
Apogee pozwala też na zarządzanie pracą ploterów wielkoformatowych, np. produkowanych przez Agfa Graphics urządzeń Jeti Tauro, Jeti Mira, wszystkich modeli z rodziny Anapurna oraz licznych urządzeń oferowanych przez dostawców zewnętrznych. Staje się dzięki temu unikalnym ośrodkiem zarządzania produkcją, centralizującym wszystkie zadania prepressu i przynoszącym użytkownikowi znaczące oszczędności czasowe.
Apogee 10 wykorzystuje najnowszą wersję silnika rastrującego Adobe PDF Print Engine. „Nasza firma od wielu lat z sukcesami współpracuje z Agfa Graphics, będącą pionierem opartych o format PDF systemów workflow dedykowanych produkcji poligraficznej – mówi Mark Lewiecki, menedżer produktu w firmie Adobe. – Pozostaje ona liderem rynkowym, zarówno w dziedzinie innowacji software’owych jak i sprzętowych. Jej klienci w pełni korzystają z zalet oferowanych przez oprogramowanie Apogee i Asanti, bazujących na silniku Adobe PDF Print Engine”.

Apogee Cloud
W ramach nowych opcji i funkcjonalności wprowadzonych w Apogee 10 warto również wymienić możliwość korzystania z tego rozwiązania, jako usługi działającej w „chmurze”. Mówi Andy Grant: „Za sprawą Apogee Cloud oferujemy drukarzom te same produkty i funkcje, jakie dostępne są w „stacjonarnej” wersji Apogee; tyle że zamiast instalowania u klienta, są one dostępne w ramach „chmury”, zarządzanej w bezpieczny sposób przez Agfa Graphics. Jest to unikalna w skali całego rynku usługa, posiadająca wiele zalet. Nie ma potrzeby tworzenia żadnej lokalnej infrastruktury po stronie klienta, wdrażania dedykowanego oprogramowania czy instalowania sprzętu. Tym zajmują się w sposób kompleksowy nasi eksperci, odpowiedzialni za Apogee oraz specjaliści z zakresu technologii informatyczno-telekomunikacyjnych”.

Apogee 10, podobnie jak wszystkie pozostałe (także te bazujące na „chmurze”) rozwiązania software’owe z oferty Agfa Graphics, będzie prezentowany przez firmę podczas zbliżających się targów drupa 2016 (stoisko B62, pawilon 8a).