Agfa Graphics z nagrodą Supply Chain Award 2015

Agfa Graphics została uhonorowana belgijską nagrodą Supply Chain Award 2015, przyznawaną wspólnie przez Belgijską Organizację ds. Zakupów i Logistyki oraz Belgijskie Stowarzyszenie Zintegrowanych Łańcuchów Dostaw. Otrzymała ją za wdrożony przez firmę – zgodny z polityką zrównoważonego rozwoju – łańcuch dostaw, obejmujący produkcję, dystrybucję i recykling wytwarzanych przez nią płyt offsetowych.

„Projekt firmy Agfa Graphics wyróżnia się na tle pozostałych zgłoszeń mnogością obszarów składających się na łańcuch dostaw: od zakupu surowców i selekcji dostawców, poprzez sprzedaż, obsługę klientów, skończywszy na współpracy z różnymi partnerami zewnętrznymi – mówi Christian Van Doorslaer, przewodniczący jury Supply Chain Award. – Jest on znakomitym przykładem właściwego zintegrowania łańcucha dostaw w ramach sieciowej organizacji”.
Nagroda Supply Chain Award jest przyznawana przedsięwzięciom, które umożliwiają nadzór nad łańcuchem dostaw przez osoby zarządzające belgijskimi przedsiębiorstwami oraz organizacjami rządowymi. Ma stanowić bodziec do dalszego inwestowania przez nie w projekty, zwiększające wydajność procesów związanych z łańcuchem dostaw.

Zwycięski projekt uwzględnia realizowane przez Agfa Graphics dostawy wykonanych z aluminium płyt drukowych, których sprzedaż stanowi ponad 60% obrotów belgijskiego producenta, oraz ich odbiór po wykorzystaniu przez drukarnie. W jego ramach, wspólnie ze swoimi partnerami – klientami zamawiającymi duże ilości płyt – firma wdrożyła proekologiczny, zamknięty system. Zakłada on możliwość ponownego wykorzystywania wysokiej jakości aluminium, stosowanego w produkcji płyt, bez uszczerbku na ich jakości.
„Do opracowania i stworzenia tego systemu zainspirowały nas wyniki badań na temat możliwości obniżenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery – mówi Geert Lammens, wiceprezes operacyjny Agfa Graphics. – Integruje on procesy, które są ekonomicznie uzasadnione i zgodne z polityką zrównoważonego rozwoju, a przy tym dotyczą wszystkich stron zaangażowanych w całe przedsięwzięcie: dostawców aluminium, partnerów w obszarze logistyki, drukarnie oraz Agfa Graphics jako dostawcę całego rozwiązania”.
Badania, na jakie powołuje się Geert Lammens, wykazały, że ponowne wykorzystanie form drukowych pochodzących z recyklingu obniża emisję dwutlenku węgla w procesie produkcyjnym nowych płyt offsetowych nawet o 70%. Wymaga to jednak właściwej dyscypliny związanej z bezpieczną dostawą zużytego aluminium do zakładu produkcyjnego. Z tego względu kompleksowy i pozostający pod ścisłą kontrolą łańcuch dostaw pełni kluczową rolę w całym przedsięwzięciu.

Jak informuje Agfa Graphics, jej system działa w skali globalnej, co oznacza, że do projektu mogą przystąpić firmy spełniające wymogi producenta względem ilości przetwarzanego w postaci płyt offsetowych aluminium, a także posiadające warunki umożliwiające funkcjonowanie w tego rodzaju zamkniętym obiegu.
Jako krajowy zwycięzca, Agfa Graphics ma prawo ubiegać się o europejską nagrodę European Award for Logistic Excellence, przyznawaną przez Europejskie Stowarzyszenie Logistyki (ELA). To swego rodzaju „liga mistrzów”, dostępna wyłącznie dla zdobywców lokalnych nagród, przyznawanych przez stowarzyszenia współtworzące ELA.