Agfa wprowadza SolidTune – oprogramowanie optymalizujące zużycie farby i poprawiające zadrukowalność opakowań oraz innych produktów realizowanych w technice offsetowej

Agfa poinformowała o wprowadzeniu do swojej oferty SolidTune –przełomowego, jak zapewnia producent, oprogramowania dedykowanego wytwarzaniu różnych produktów (m.in. opakowań) w technice offsetowej. Jego zastosowanie ma pozwolić na redukcję zużycia farby oraz zwiększyć wydajność działań na etapie prepress, poprawić jakość reprodukcji, a także zredukować ilość odpadów generowanych podczas drukowania.

Agfa podkreśla, że oprogramowanie SolidTune zostało zaprojektowane z uwzględnieniem specyficznych potrzeb produkcji opakowań oraz wyzwań, jakie się z nią wiążą. W dużej mierze bazuje na elementach znanych ze sprawdzonych rozwiązań InkTune i PressTune, będących częścią programu ECO3. Był on wprowadzony przez firmę z myślą o zwiększeniu innowacyjności i ekologiczności drukowania offsetowego. W SolidTune wykorzystany został unikalny – jak podaje Agfa – algorytm dla apli i tekstów. Jest on stosowany po procesie rastrowania pliku, a przed naświetleniem płyty. Jak zapewnia producent, dzięki temu ilość farby niezbędnej do drukowania można zredukować średnio o 3%.
Oprogramowanie SolidTune jest dostępne w ramach opłat licencyjnych, związanych z użytkowaniem systemów workflow Apogee i Amfortis. Jest też kompatybilne z dowolną techniką rastrowania, w tym ze stworzonym przez firmę Agfa rastrem SPIR@L.

Z myślą o produkcji opakowań
Na ostatnim etapie przetwarzania pliku, tuż przed jego wysłaniem do naświetlania, oprogramowanie wykorzystuje specjalny algorytm, redukujący zużycie farby i poprawiający zadrukowalność papierów. Agfa podkreśla, że w odróżnieniu od innych rozwiązań, SolidTune zapewnia odpowiednią ochronę krawędzi apli, a w efekcie – czystość i ostrość druku dzięki lepiej zrastrowanym wyciągom. Jest to – zdaniem producenta – szczególnie istotne w kontekście produkcji opakowań w technice offsetowej, gdzie kolory specjalne (np. firmowe) są często drukowane w postaci pól pełnego pokrycia.
„Rynek opakowań stale rośnie, co oznacza nowe możliwości dla drukarń i przetwórców, którzy wciąż poszukują technologii umożliwiających oferowanie klientom jeszcze wyższej jakości i wyrazistości barw przy jednoczesnej optymalizacji kosztów – mówi Andy Grant, kierujący działem Software w firmie Agfa. – Nieustannie rozwijamy naszą unikalną ofertę skierowaną na ten wymagający rynek. Bazując na głębokiej wiedzy w obszarze drukowania offsetowego, wprowadzamy na rynek kolejne innowacyjne rozwiązania software’owe w rodzaju SolidTune. Naszym zdaniem oprogramowanie to będzie miało znaczący wpływ na ekonomikę produkcji wielu drukarń opakowaniowych, jak też – w perspektywie długoterminowej – pozwoli zwiększyć proekologiczność całego procesu”.

SolidTune: mniejsze zużycie farby, szybszy proces produkcji
Jak dodaje Agfa, korzyści związane z oszczędnościami farby, wynikające z zastosowania SolidTune, w naturalny sposób przekładają się na całkowity czas procesu wytwórczego. Cieńsza warstwa farby nanoszonej w miejscach, gdzie występują aple, to bowiem krótszy czas niezbędny na jej aplikację i utrwalanie. Ten ostatni aspekt z kolei umożliwia szybsze przekazanie wydruków do uszlachetniania i wykrawania. W efekcie drukarnie – jak podkreśla Agfa – będą w stanie lepiej odpowiadać na rosnące potrzeby właścicieli marek, którzy oczekują coraz krótszych czasów dostaw, a jednocześnie dążą do redukcji kosztów związanych z magazynowaniem gotowych towarów.
Implementacja SolidTune w ramach systemu workflow ma też – zdaniem producenta – poprawić proces rozprowadzania farby i zredukować potencjalne problemy związane z jej nanoszeniem. Kolejna korzyść to mniejsza siła oddziaływania systemu farbowego na podłoże, co ma zapobiegać wyrywaniu włókien papieru. Jest to – jak dodaje Agfa – znane w druku offsetowym zjawisko, które może wpływać na gorszą jakość obrazu, a w efekcie na potencjalne odrzucenie zlecenia przez klienta. SolidTune może również przynieść korzyści drukarniom pracującym na maszynach zwojowych, gdzie minimalizuje ryzyko zrywania wstęgi, zwłaszcza w przypadku papierów o niskiej gramaturze.
„SolidTune to inteligentne narzędzie wspierające proces rasteryzacji plików, niezwykle przyjazne dla użytkownika i proste w zastosowaniu podczas, a finalnie – zapewniające znaczącą poprawę jakości druku” – dodaje Andy Grant.

Jest kompatybilne z każdym rodzajem rastra, jednak – jak zapewnia Agfa – w najbardziej optymalny sposób współpracuje z opatentowanym przez firmę rozwiązaniem SPIR@L. Technologia ta, będąca – zdaniem producenta – rewolucyjnym rozwiązaniem, pierwotnie została zaprojektowana z myślą o drukowaniu komercyjnym. W ubiegłym roku dostosowano ją także do specyfiki produkcji opakowaniowej, by umożliwić działającym na tym rynku drukarniom większe oszczędności w zużyciu farb.
Andy Grant podsumowuje: „SolidTune to kolejne innowacyjne rozwiązanie, jakie pojawia się w ramach programu ECO3. Cele, jakie przyświecały nam przy jego wprowadzeniu do oferty, to jak największa redukcja zużywanej farby i maksymalizacja wartości finalnego produktu, przy zachowaniu najwyższej jakości. W efekcie korzystające z niego drukarnie opakowaniowe będą mogły osiągnąć jeszcze większy poziom innowacyjności”.

Więcej informacji na temat oprogramowania SolidTune można znaleźć na stronie https://www.agfa.com/printing/products/solidtune/