Baesman Group redukuje zużycie farby dzięki wdrożeniu programu Agfa :Apogee InkSave

Agfa Graphics poinformowała, że po uzupełnieniu swojego systemu przygotowania produkcji :Apogee Prepress o moduł InkSave jeden z jej klientów – amerykański Baesman Group – zredukował zużycie farby drukarskiej o 18%. Program wpłynął też w znaczący sposób na utrzymanie stabilności kolorystycznej w przypadku zleceń wysokonakładowych oraz na zwiększenie ilości realizowanych prac dzięki szybszemu schnięciu wydruków.

Wdrożenie modułu InkSave przyniosło nam wymierne korzyści. Program nie tylko pozwolił na uzyskanie oszczędności finansowych przez naszą firmę, ale też pomógł w utrzymaniu stabilności kolorystycznej w przypadku prac wysokonakładowych oraz na realizację większej liczby zleceń dzięki szybszemu schnięciu wydruków

Baesman Group, z siedzibą w Hilliard (stan Ohio), to przedsiębiorstwo specjalizujące się w kompleksowej obsłudze firm w zakresie tworzenia wielokanałowych strategii marketingowych, direct mailingu oraz prowadzenia w imieniu klienta programów lojalnościowych, akcji promocyjnych i sprzedaży bezpośredniej – od polecenia wysyłki do obsługi zwrotów. Firma powstała w 1952 roku i od początku stara się zapewniać usługi o najwyższej jakości. Część jej działalności stanowi produkcja systemów oznaczeń dla sieci handlowych. Kryzys finansowy i gospodarczy spowodował, że kierownictwo Baesman Group zostało zmuszone do głębokiej analizy prowadzonej działalności i znalezienia obszarów pozwalających na uzyskanie oszczędności kosztów, bez jednoczesnego obniżania tradycyjnie wysokiej jakości świadczonych usług. Z tego względu w jej codziennych działaniach znalazł zastosowanie moduł InkSave stworzony przez Agfa Graphics i stanowiący część zaawansowanego systemu workflow :Apogee Prepress. O jego wyborze zdecydowało kilka czynników: gwarantowana redukcja zużycia farby, szybszy czas schnięcia wydruków oraz pełna integracja z procesem przygotowania produkcji (prepress).

Wdrożenie modułu InkSave przyniosło nam wymierne korzyści. Program nie tylko pozwolił na uzyskanie oszczędności finansowych przez naszą firmę, ale też pomógł w utrzymaniu stabilności kolorystycznej w przypadku prac wysokonakładowych oraz na realizację większej liczby zleceń dzięki szybszemu schnięciu wydruków – mówi Mark Acree, kierujący działami prepressu i druku w firmie Baesman Group. – Dodatkową korzyścią było skrócenie czasu narządzania maszyny drukującej. InkSave pozwala jednocześnie na zmianę gęstości farbowej o pięć punktów w dowolną stronę, bez zauważalnych zmian w kolorystyce.

Niedawno InkSave został poddany wnikliwym testom podczas konferencji technologicznej IPA w Chicago. Pokazały one jasno, że optymalizacja zużycia farby jest niezwykle przydatną funkcją i że drukarze mogą tylko skorzystać wdrażając tego rodzaju rozwiązania w swoich zakładach poligraficznych. W jednym z przeprowadzonych testów ustawienia maszyny drukującej zostały początkowo zmodyfikowane poprzez zwiększenie ilości magenty; następnie zoptymalizowane barwnie pliki wydrukowano i poddano odpowiednim pomiarom. Wśród testowanych systemów :Apogee InkSave okazał się najlepszym rozwiązaniem, zapewniając odpowiednią stabilność w zmiennych warunkach drukowania i najmniejszy błąd delta E po optymalizacji – a więc najmniejsze zmiany kolorystyczne w stosunku do oryginału.

Przeprowadzone podczas konferencji testy udowodniły dobitnie wartość InkSave – przekonuje Deborah Hutcheson, dyrektor marketingu w północnoamerykańskim oddziale Agfa Graphics. – Program ten jest unikalny za sprawą możliwości jego pełnej integracji z systemem workflow :Apogee Prepress. Dzięki temu cały proces przetwarzania plików jest wykonywany w programie do renderingu dokumentów PDF, co zapewnia właściwą obsługę naddruków i przezroczystości. To z kolei wpływa na wyższą automatyzację i niezawodność produkcji. Zmiany w maszynie lub zastosowanie innego podłoża nie powodują konieczności ponownej obróbki plików w programie zewnętrznym. Całość jest obsługiwana wewnątrz zintegrowanego systemu prepress.

Jak zapewnia Agfa Graphics, dzięki zastosowaniu modułu InkSave jego użytkownicy mogą obniżyć koszty związane z zużyciem farby drukarskiej nawet o 30%. Program ten automatycznie przetwarza przestrzenie barwne w celu zapewnienia stabilności kolorystycznej podczas drukowania. Korzystając w „inteligentny” sposób z funkcji GCR (ang. Grey Component Replacement), program przelicza właściwą ilość farby dla poszczególnych barw procesowych. Przed i po optymalizacji, barwy wyglądają dokładnie tak samo, przy jednoczesnym zastosowaniu bardziej wydajnej kombinacji CMYK.