Ekskluzywny kalendarz Agfa Graphics na rok 2013: niezwykła prezentacja współczesnej technologii

Agfa Graphics przygotowała z myślą o swoich klientach ekskluzywny kalendarz na rok 2013. Przygotowany przez belgijską centralę firmy, zawiera on fotografie wykonane przez jej pracowników z całego świata. Do wykonania poszczególnych jego stron wykorzystano różne technologie, sprzęt i materiały eksploatacyjne Agfa Graphics. Całość tworzy unikalną formę, prezentującą praktyczne zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań poligraficznych. Kalendarz jest obecnie dystrybuowany wśród klientów i partnerów biznesowych firmy z całego świata.

druk_offsetowy_maleTym samym belgijski koncern powrócił do niemal zapomnianej tradycji przygotowywania kalendarzy, łączących w sobie niezwykły projekt z zaawansowanymi technikami drukowania. W zamyśle twórców od początku miał on realizować w praktyce hasło „Potęga druku”. Agfa Graphics uważa bowiem, że druk jeszcze przez długie lata będzie zajmował szczególną pozycję wśród coraz liczniejszych środków komunikacji. Poza wyzwaniami związanymi z różnymi rodzajami zastosowanych tu technik drukowania, kalendarz ten jawi się – zdaniem jego twórców – jako pozycja wyjątkowa: odpowiednio wykonane i wydrukowane zdjęcia posiadają bowiem niezwykłą zdolność przemawiania uniwersalnym językiem.
„Kalendarz 2013 VIP”, bo tak brzmi jego oficjalna nazwa, to przykład wykorzystania różnych technik prepressu i drukowania. Do jego wykonania w dużej mierze zostały zastosowane rozwiązania technologiczne Agfa Graphics. Do wszystkich stron wydrukowanych w technice offsetowej wykorzystano płyty termoczułe :Energy Elite Pro, formy drukowe wykonano w naświetlarce :Avalon, za całość odpowiadał system workflow :Apogee. W części związanej z prepressem zastosowano też raster :Sublima oraz oprogramowanie InkSave. Część stron kalendarza wydrukowano w wielkoformatowym systemie inkjetowym :M-Press na podłożu syntetycznym Synaps.

„Potęga druku”
Różne, zaawansowane techniki wykorzystane przy produkcji kalendarza czynią go wyjątkowym przykładem możliwości, jakie oferuje współczesna poligrafia. Każda ze stronic została wydrukowana na innym podłożu, decydując w dużej mierze o jego interesującej formie. „Druk jest niezwykle inspirującym środkiem przekazu – mówi Rudy Van Hoey z firmy Mathildestudios, odpowiedzialnej za projekt kalendarza. – Na każdej stronicy zastosowano różne techniki separacji barwnej bądź też farby i atramenty specjalne, np. metaliczne lub imitujące efekt piasku. Nie odzwierciedla on typowych prac wykonywanych w drukarniach, ale z pewnością pokazuje kreatywność wszystkich ogniw łańcucha produkcyjnego. Wykończenie kalendarza również stanowi rezultat czyjejś wyobraźni, zastosowano tu bowiem cięcie laserowe, lakierowanie UV oraz tzw. japońską technikę złamywania”. Kalendarz pełni też funkcję edukacyjną, gdyż na każdej stronicy można znaleźć krótki opis zastosowanych do jej wykonania technik.

Funkcje społecznościowe
Kalendarz firmy Agfa Graphics na rok 2013 jest wyjątkowy z jeszcze jednego powodu. Latem tego roku pracownicy firmy z całego świata zostali zaproszeniu do przesyłania swoich fotografii w ramach konkursu, w którym wybrano finałową dwunastkę na każdą ze stronic. Do centrali Agfa Graphics wpłynęło ponad 180 zdjęć. Ich cechą wspólną była zgodność z polityką zrównoważonego rozwoju, nie tylko w odniesieniu do środowiska naturalnego czy klimatu, ale też – jak określono w regulaminie konkursu – „planety, ogólnych korzyści i ludzkości”. Z tego względu wszystkich fotografów poproszono o dołączanie informacji o nadesłanym zdjęciu oraz jego związków z motywem przewodnim.

ciecie_laserem_maleDruk inspiruje dzień po dniu
Wszystko to wyjaśnia przesłanie, jakie niesie ze sobą kalendarz firmy Agfa Graphics: „Druk inspiruje. Dzień po dniu”. Hasło to nawiązuje do poświęconej sprawom zrównoważonego rozwoju broszury „Druk inspiracją dla druku”, wydanej przez Agfa Graphics z okazji majowych targów drupa 2012. Proekologiczny biznes to kwestia niezwykle istotna dla każdej firmy działającej w branży poligraficznej i tak jest też w przypadku Agfa Graphics. Najlepszym tego dowodem są produkowane przez firmę płyty bezchemiczne czy też inicjatywy w zakresie redukcji odpadów i zużywanej energii, podejmowane w jej zakładach produkcyjnych.
Wszystko to sprawia, że kalendarz Agfa Graphics na nadchodzący rok jest czymś więcej niż tylko zwykłą pracą poligraficzną. Jak brzmi jego tytuł, ma on inspirować całą branżę i wskazywać uprzywilejowaną pozycję druku jako środka komunikacji. W czasach, gdy coraz więcej na znaczeniu zyskują technologie cyfrowe i mobilne platformy porozumiewania się, kalendarz w swoisty sposób odzwierciedla „potęgę druku”.

Dumny partner projektu
Wszystkie stronice wydrukowane w technice offsetowej wykonano w belgijskiej drukarni GuidoMaes.Printingdeluxe w Gandawie. Zastosowano przy nich stworzony przez Agfa Graphics raster krzyżowy :Sublima oraz płyty termoczułe :Energy Elite Pro. Mówi Katrien Maes, menedżer działu prepress: „Udział w tym przedsięwzięciu był dla nas niezwykle ekscytujący. Z punktu widzenia samego zlecenia, stało się ono nie lada wyzwaniem – począwszy od kreacji, na uszlachetnianiu i konfekcjonowaniu skończywszy. Jesteśmy niezwykle dumni, że mogliśmy być częścią tego projektu. Naszym zdaniem będzie on inspiracją dla wszystkich osób z branży poligraficznej oraz potwierdzeniem, że druk rzeczywiście dostarcza wartość dodaną”.