Informacja o planowanym połączeniu transgranicznym Agfa Graphics Sp. z o.o. ze spółką Agfa Graphics NV

Z dniem 1. lipca 2012 roku Agfa Graphics Sp. z o.o. połączy się z belgijską spółką Agfa Graphics NV.

Zarząd Agfa Graphics Sp. z o.o. zawiadamia o planowanym transgranicznym połączeniu ze spółką belgijską Agfa Graphics NV, w ramach którego Agfa Graphics Sp. z o.o. będzie spółką przejmowaną. W wyniku planowanego połączenia, z dniem 1 lipca 2012 roku działalność Agfa Graphics Sp. z o.o. będzie kontynuowana w formie oddziału Agfa Graphics NV.

Dalsza działalność Spółki w Polsce będzie prowadzona od momentu połączenia jako Agfa Graphics NV (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce.

W załączeniu publikujemy dokumenty związane z powyższym procesem.