Innowacyjne rozwiązania firmy Agfa w drukarni Axel Springer Spandau: wydajna i proekologiczna produkcja prasowa

Drukarnia Axel Springer w berlińskim Spandau to jeden z pierwszych na świecie użytkowników najnowszych rozwiązań Agfa do produkcji gazetowej: bezchemicznych, niewymagających wstępnego wygrzewania płyt fotopolimerowych Avatar V-ZH oraz dedykowanych im urządzeń czyszcząco-gumujących Attiro ZH. Jak zapewnia jej kierownictwo, wdrożenie – zrealizowane kilka miesięcy temu – przyniosło drukarni szereg korzyści, zarówno ekonomicznych, jak i ekologicznych. Wieloletniej współpracy firm Agfa i Axel Springer, także w kontekście wspomnianej implementacji obu rozwiązań (wchodzących w skład pakietu ECO3 skierowanego do drukarń gazetowych), poświęcone było spotkanie prasowe, zorganizowane w Berlinie na początku września.

Thomas Drensek – dyrektor operacyjny działu Print Management Group w firmie Axel Springer.

Odbyło się ono w siedzibie drukarni Axel Springer w Spandau – jednego z trzech, a przy tym największego w Niemczech zakładu poligraficznego należącego do tej grupy medialnej. We wszystkich rozwiązania Agfa stanowią podstawę działu prepress, jednak to właśnie w Spandau – co podkreślano – są one wdrożone w największym stopniu. Dwie pozostałe drukarnie – w Ahrensburgu i Essen, również wykorzystują sprzęt, materiały i software firmy Agfa, ale to w Berlinie od początku współpracy Axel Springer z tym producentem testowane są jego najnowsze rozwiązania. Tak było w 2001 roku, gdy zainstalowano tu pierwszą fioletową naświetlarkę CtP – Polaris 100, tak jest też obecnie, gdy jako jedna z pierwszych drukarnia w Spandau wdrożyła w codziennej produkcji nowe, niewymagające wstępnego wygrzewania płyty Avatar V-ZH oraz kompatybilne z nimi urządzenia czyszcząco-gumujące Attiro ZH. Te ostatnie zastąpiły wcześniejszy model – Attiro VHS – w dwóch z czterech pracujących tu linii CtP. Jednak – jak podkreślali przedstawiciele Axel Springer – największym wyzwaniem i jednocześnie najważniejszą zmianą była likwidacja dedykowanego działu prepress i przeniesienie go do hali maszyn.

Rainer Kirschke – Marketing Manager w dziale systemów gazetowych firmy Agfa.

„Zwiększanie wydajności działań, optymalizacja procesów produkcyjnych, redukcja kosztów, podnoszenie dochodowości – to obecnie kluczowe zadania dla każdego wydawnictwa prasowego oraz należących do niego drukarń – mówił podczas swojej prezentacji Thomas Drensek, dyrektor operacyjny działu Print Management Group w firmie Axel Springer. – Wymusza je rzecz jasna trudna sytuacja na całym rynku gazetowym: spadek czytelnictwa, malejące nakłady, konieczność sprostania mediom elektronicznym w kontekście aktualności przekazu itd. Stąd podejmowane przez nas działania, przekształcające całą grupę w koncern medialny, bazujący w dużej mierze na technologiach cyfrowych i przyszłościowych rozwiązaniach takich jak druk 3D, druk funkcjonalny, personalizacja treści czy rozszerzona rzeczywistość. Pamiętamy jednocześnie, że to publikacje drukowane są wciąż podstawą naszej działalności, stąd stałe inwestycje w część poligraficzną, zarówno jeżeli chodzi o maszyny, jak też dział prepress. Część z nich pozwala z powodzeniem integrować tradycyjny druk z ww. rozwiązaniami”.

O wieloletniej współpracy firm Agfa i Axel Springer mówił René Fischer, kierujący działem kontroli druku w zakładzie w Spandau. Wspomniał o systematycznym wdrażaniu nowych rozwiązań wprowadzanych na rynek przez belgijskiego producenta, pozwalających na zwiększenie wydajności i zoptymalizowanie procesów produkcyjnych: „Tu warto przywołać m.in. technologię GCR, która umożliwiła nam obniżenie redukcji zużycia farby o ok. 15%, co jest istotne przy średniej jej rocznej konsumpcji na poziomie 1700 ton we wszystkich trzech drukarniach – mówił. – Przed laty byliśmy też jednym z pionierów w zakresie wdrażania technologii bezchemicznej. Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w jej dalszym rozwijaniu, dzieląc się naszymi doświadczeniami w użytkowaniu płyt Avatar V-ZH oraz dedykowanych im urządzeniom Attiro ZH”.
René Fischer podkreślał, że jedną z kluczowych korzyści wynikających z ich wdrożenia było wspomniane wcześniej przeniesienie działu prepress do hali maszyn. Obecnie wszystkie cztery linie CtP pracują tuż obok stanowisk zajmowanych przez operatorów maszyn drukujących, co pozwoliło zaoszczędzić miejsce przeznaczone na sprzęt, zredukować ilość niezbędnej do jego działania energii oraz uprościć logistykę w obszarze form drukowych (wcześniej były one dostarczane do maszyn za pośrednictwem dedykowanej linii transportującej). Spadła także liczba osób zaangażowanych w proces ich wytwarzania, co pozwoliło oddelegować część pracowników do innych zadań.
Przedstawiciele Axel Springer podkreślali też zaangażowanie firmy Agfa w proces reorganizacji działu prepress w drukarni Spandau. „Wsparcie i pomoc ze strony jej techników wpisuje się doskonale w naszą wieloletnią, partnerską współpracę – mówił Thomas Drensek. – Warto bowiem dodać, że zawsze możemy na nią liczyć, zarówno przy wdrażaniu nowych pomysłów biznesowych czy technologicznych, jak też – co istotne – przy rozwiązywaniu problemów. Nasza współpraca z firmą Agfa jest stale rozszerzana, bardzo doceniamy jej nacisk na tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych rozwiązań. Dział prepress drukarni w Spandau bazuje w 100% na jej rozwiązaniach, także pozostałe dwie drukarnie w dużym stopniu wykorzystują jej technologię bezchemiczną”.

Niedawne inwestycje dotyczą rozwiązań Agfa oferowanych przez firmę w ramach programu ECO3, który – jak przypomniał Kristof Van Cleemput, Global Communications Manager w firmie Agfa – został zapoczątkowany na targach drupa 2016: „Wówczas pokazaliśmy pierwsze dwa rozwiązania dedykowane drukowi komercyjnemu, mające zwiększyć wydajność, proekologiczność i elastyczność w ich użytkowaniu. Wkrótce potem idea ECO3 została rozszerzona także o druk gazetowy, gdzie kwestia zrównoważonego rozwoju – choćby w kontekście technologii bezchemicznej – siłą rzeczy jest obecna od lat. Program ten ma stanowić wartość dodaną dla naszych klientów. Jest on za każdym razem dopasowywany indywidualnie do potrzeb i oczekiwań użytkownika, ale na naszej stronie dostępny jest kalkulator pozwalający choćby pobieżnie sprawdzić korzyści wynikające z wdrożenia jego poszczególnych elementów”.
Rozwiązania ECO3 dedykowane produkcji prasowej zaprezentował Rainer Kirschke – Marketing Manager w dziale systemów gazetowych firmy Agfa. W szczególności skoncentrował się na płytach Avatar V-ZH (będących już 4. generacją płyt bezchemicznych w ofercie Agfa), wymieniając ich zalety: brak konieczności wstępnego wygrzewania (co redukuje zużycie energii), linearyzację w całym procesie drukowania (wpływającą na jego stabilność), wysoką trwałość i elastyczność (ważne m.in. w kontekście produkcji wysokonakładowej czy z wykorzystaniem farb UV), bardzo wysoki kontrast obrazu (pozwalający na wizualną ocenę formy drukowej po wyczyszczeniu i zagumowaniu), odporność na zadrapania, a także kompatybilność z wysokiej rozdzielczości rastrami np. Sublima i oprogramowaniem OptiInk, optymalizującym zużycie farby.
Podkreślał też dodatkową wartość, jaką ich użytkownik uzyskuje dzięki jednoczesnemu wdrożeniu nowego urządzenia czyszcząco-gumującego – Attiro ZH: „Przy zachowaniu bardzo wysokiej wydajności rzędu 400 płyt/h i dzięki wprowadzeniu kilku istotnych innowacji – np. promiennikom LED utrwalającym formy drukowe, specjalnemu wałkowi wprowadzającemu je do maszyny czy oprogramowaniu kontrolującemu pracę systemu – korzyści są bardzo duże i mierzalne. W porównaniu z wcześniejszą wersją Attiro VHS, nasi klienci – m.in. Axel Springer – odnotowują znaczącą redukcję zużywanej w procesie produkcji form drukowych energii (do 60%), roztworu gumującego (do 75%) oraz spadek kosztów związanych z konswerwacją, m.in. za sprawą dwukrotnego zwiększenia żywotności wanny. Co więcej, płyta jest transportowana przez system Attiro bez konieczności jej zaginania, co wpływa na dalsze usprawnienie całego procesu. Redukcja systemu o moduł do wstępnego wygrzewania oznacza rzecz jasna niższe koszty inwestycji w całe rozwiązanie. Mamy to zatem do czynienia z zaawansowanym, proekologicznym, a zarazem prostym w obsłudze i niezawodnym systemem produkcji gazetowych form drukowych. To naszym zdaniem istotny krok do przodu zważywszy na fakt, że na rynku europejskim płyty fotpolimerowe stanowią ponad 75% całego wolumenu zużywanego przez drukarnie prasowe”.
Testy produkcyjne alfa i beta nowych rozwiązań (płyt Avatar V-ZH i urządzeń Attiro ZH) w berlińskiej drukarni Axel Springer rozpoczęły się w listopadzie ub.r. Obecnie z ich udziałem realizowana jest połowa wszystkich form drukowych, użytkowanych przez ten zakłada, co oznacza 220 tys. m2 płyt rocznie. „Mamy nadzieję, że pozytywne doświadczenia z pierwszymi dwoma systemami CtP przekonwertowanymi na płyty Avatar V-ZH spowodują, że z czasem cała produkcja realizowana w Berlinie przez Axel Springer będzie odbywać się z ich udziałem” – podsumował Rainer Kirschke.