Kompleksowa współpraca Agfa Graphics i db Print Polska: premierowe w naszym kraju wdrożenia systemu CtP Avalon N8-90 i specyfikacji PSO według standardów UGRA

Drukarnia db Print Polska z Grodziska Mazowieckiego jest pierwszym w naszym kraju użytkownikiem systemu CtP, bazującego na pełnoformatowej naświetlarce Avalon N8-90 XT. Sterowany najnowszą, rozbudowaną wersją workflow Apogee 10, zastąpił rozwiązanie innego dostawcy, znacząco zwiększając potencjał tego zakładu poligraficznego w zakresie produkcji form drukowych. W ostatnim czasie firma uzyskała też – jako pierwsza w Polsce – certyfikat UGRA, potwierdzający zgodność wykonywanej tu produkcji ze specyfikacją PSO. Agfa Graphics była odpowiedzialna za –poprzedzające audyt – kompleksowe przygotowanie procedur i standaryzację procesów realizowanych przez db Print Polska w obszarze prepressu i drukowania.

„Ekologiczna drukarnia offsetowa” – takie motto przyświeca działalności db Print Polska – firmie będącej częścią międzynarodowej grupy, obejmującej też zakład poligraficzny we Francji (będący spółką macierzystą), drukarnię cyfrową w Belgii oraz biura handlowe w USA i Maroku. Zlokalizowana w Grodzisku Mazowieckim, funkcjonuje od 2005 roku i dynamicznie się rozwija, obsługując przede wszystkim licznych klientów zagranicznych, ale w coraz większym stopniu – także krajowych. Jak podkreśla jej dyrektor – Izabela Jasińska-Klocek, priorytetem są tu jakość, terminowość i niezawodność produkcji. Z tego też względu w ostatnich miesiącach firma zrealizowała wiele inwestycji sprzętowych, jak również podjęła działania zmierzające do uporządkowania procedur i procesów w zakresie prepressu i drukowania oraz standaryzacji produkcji. W obu przypadkach znaczący udział miał polski oddział Agfa Graphics.

Premierowe w naszym kraju wdrożenie systemu CtP Agfa Avalon N8-90 XT
Współpraca obu firm trwa już od kilku lat i – jak przyznaje Izabela Jasińska-Klocek – jest naturalną konsekwencją podobnej kooperacji między Agfa Graphics i francuską drukarnią db Print. „W naszej centrali z rozwiązań prepressowych tego belgijskiego producenta korzysta się od dawna. Z tego też względu, mimo że posiadaliśmy naświetlarkę CtP innego dostawcy (pracującą w technologii fotopolimerowej), w 2010 roku wdrożyliśmy system workflow Apogee 8. Oba zakłady offsetowe wchodzące w skład grupy – polski i francuski – ściśle ze sobą współpracują, więc kompatybilność na poziomie prepressu, choćby w kontekście przesyłanych plików, była nieodzowna. Z czasem okazało się, że nasz rozwój jest na tyle dynamiczny, że musimy wymienić cały system CtP na bardziej wydajny. Chcieliśmy przy tym wdrożyć rozwiązanie proekologiczne, zbieżne z realizowaną przez nas strategią zrównoważonego rozwoju”.
Wybór padł na – jak zapewnia Agfa Graphics – system bazujący na najszybszej termicznej naświetlarce CtP na rynku: Avalon N8-90XT. Miała ona swoją światową premierę na ubiegłorocznych targach drupa 2016, a jej wdrożenie w db Print Polska było pierwszym zrealizowanym w naszym kraju i jednym z pierwszych na świecie. Zainstalowana pod koniec ub.r. linia obejmuje: wielokasetowy, automatyczny podajnik płyt z automatycznym usuwaniem przekładek; naświetlarkę Avalon N8-90XT; system automatycznego wycinania otworów szybkiego pasowania (wbudowany w naświetlarkę), wywoływarkę Elantrix 125HX (pracującą w trybie in-line) oraz stacker do automatycznego odbioru płyt (także działający w trybie in-line). Całością steruje oprogramowanie Apogee Prepress 10 Integrate – najnowszy obecnie system workflow Agfa Graphics, oferujący bogate wyposażenie i liczne funkcje, m.in. zgodność z formatami JDF i CIP4 oraz opcję Color Quality Manager, które znacząco wpływają na automatyzację pracy.
W systemie CtP naświetlane są termoczułe płyty o podwyższonej odporności – Energy Elite Eco, które również zadebiutowały na targach drupa 2016. „Mamy tu zatem do czynienia z najnowocześniejszym, kompleksowym rozwiązaniem, uwzględniającym zarówno oprogramowanie workflow, sprzęt jak i płyty offsetowe” – podkreśla Jarosław Suchodolski, regionalny szef sprzedaży Agfa Graphics, odpowiedzialny za realizację kontraktu z db Print Polska.
Izabela Jasińska-Klocek dodaje: „Dzięki tej inwestycji wydajność naszego działu prepress zwiększyła się o około 50%. Obecnie, zamiast 42 płyt B1/h, w tym samym czasie jesteśmy w stanie naświetlić ich 68. Tym samym możemy sprawniej dostarczać gotowe formy drukowe do trzech użytkowanych przez nas maszyn drukujących. Warto dodać, że jedna z nich posiada system suszenia H-UV, który znakomicie współgra z płytami Energy Elite Eco, wpisując się jednocześnie w nasze proekologiczne podejście do biznesu”.
Obecnie – jak dodaje dyrektor drukarni – jakość idzie tu w parze z terminowością, co pozwala sprawnie i na czas obsłużyć klientów nawet z tak odległych regionów świata jak USA. „Od chwili złożenia zamówienia do dostawy gotowej partii broszur czy katalogów do tego kraju drogą lotniczą potrzebujemy dwóch dni – podkreśla Izabela Jasińska-Klocek. – To efekt zarówno naszego wieloletniego doświadczenia, jak też najwyższej klasy parku sprzętowego i oprogramowania. W usprawnieniu działalności drukarni ma też pomóc niedawno wdrożona specyfikacja PSO potwierdzona certyfikatem instytutu UGRA, w uzyskaniu którego polski oddział Agfa Graphics miał swój ogromny udział”.

Premierowy w Polsce certyfikat UGRA
Dyrektor drukarni podkreśla, że wdrożenie bazującej na wytycznych szwajcarskiej organizacji UGRA specyfikacji PSO (Print Standard Offset) było – podobnie jak w przypadku inwestycji w zaawansowane rozwiązanie prepress – naturalną konsekwencją działań podejmowanych wcześniej przez centralę we Francji: „Tamtejsza drukarnia posiada certyfikat UGRA już od kilku lat, dzięki czemu mogliśmy na bieżąco obserwować płynące z tego korzyści. A te są bezdyskusyjne: uporządkowanie pracy drukarni, wewnętrzna pewność odnośnie realizowanych procedur, większy wpływ na proekologiczność realizowanych działań, możliwość wyróżnienia się na rynku, wreszcie – wyjście naprzeciw oczekiwaniom, a coraz częściej wręcz wymogom klientów odnośnie spełniania zaleceń PSO”.
W przygotowaniach do jej wdrożenia, zdefiniowaniu odpowiednich procedur i procesów firma db Print Polska skorzystała z pomocy polskiego oddziału Agfa Graphics, której pracownik – Maciej Baur jest certyfikowanym ekspertem UGRA. „Dla obu stron było to nowe doświadczenie, gdyż db Print Polska była pierwszą firmą, dla której świadczyliśmy tego typu usługę – mówi. – Całość działań, mimo że rozłożona w czasie, zamknęła się w planowanych 120 godzinach. Warto podkreślić, że – aby wdrożenie specyfikacji PSO było skuteczne – zaangażowana w ten proces musi być cała firma – od osób zarządzających do pracowników poszczególnych działów produkcyjnych. W przypadku db Print Polska udało się to przeprowadzić bardzo sprawnie, dzięki czemu – po lutowym audycie – firma jako pierwsza w naszym kraju uzyskała certyfikat UGRA”.
Izabela Jasińska-Klocek dodaje: „Zdajemy sobie sprawę, że jego posiadanie to nie tylko powód do dumy, ale też szereg zobowiązań z naszej strony. Warto bowiem pamiętać, że jest on przyznawany na dwa lata i po tym okresie może zostać odnowiony bądź odebrany. Audytor ze strony UGRA bardzo skrupulatnie podchodził do wszystkich parametrów, jakie musiały zostać spełnione, by zalecenia specyfikacji PSO zostały u nas wdrożone. Tym bardziej dziękujemy firmie Agfa Graphics i personalnie panu Maciejowi Baurowi za profesjonalne przygotowanie pracowników naszej drukarni to tego zagadnienia, odpowiednie przeprowadzenie wszystkich niezbędnych procedur oraz zapewnienie wsparcia technicznego na każdym jego etapie”.
Przygotowania do wdrożenia PSO objęły wszystkie kluczowe obszary działalności dotyczące prepressu oraz drukowania, m.in. organizację i dokumentację, procesy sprzedażowe, przyjmowanie zleceń i gotowych plików, tworzenie prac, kreację i DTP, proofing i soft proofing, oświetlenie, przygotowanie form drukowych oraz drukowanie. Audyt ze strony UGRA potwierdził, że db Print Polska posiada zdefiniowane procedury, pracuje zgodnie z nimi, a także ze standardami oraz stosuje kalibrowane urządzenia kontrolno-pomiarowe. „Poza wcześniej wymienionymi korzyściami z wdrożenia PSO, liczymy też na aspekt ekonomiczny: krótszy czas realizacji zleceń, a więc zwiększenie wydajności; pozyskanie nowych klientów i nowych zamówień, co przełoży się na wyższe przychody; w konsekwencji zaś – wyższe zyski osiągane przez naszą drukarnię” – podsumowuje Izabela Jasińska-Klocek.
Jarosław Suchodolski dodaje: „Projekt zrealizowany na przestrzeni ostatnich miesięcy w drukarni db Print Polska był dla nas bardzo ważny. Z jednej strony wdrożyliśmy  w niej najnowsze rozwiązania prepressowe, pokazane po raz pierwszy na targach drupa 2016: naświetlarkę Avalon N8-90XT, system workflow Apogee 10 oraz płyty Energy Elite Eco. Z drugiej zaś – wsparliśmy klienta w pozyskaniu pierwszego w Polsce certyfikatu UGRA. Z satysfakcją odnotowujemy dynamiczny rozwój tego zakładu poligraficznego i mamy nadzieję, że oba te wdrożenia przyczynią się do jego dalszych sukcesów, zarówno w wymiarze lokalnym jak i międzynarodowym”.