Nowe funkcje workflow :Apogee Suite 8: automatyczny montaż dla maszyn zwojowych i integracja modułu web-to-print

Agfa Graphics poinformowała, że dostępna już na całym świecie, najnowsza wersja opartego na PDF oprogramowania dla firm poligraficznych i wydawniczych :Apogee Suite 8, została wyposażona w szereg narzędzi dedykowanych wysokonakładowym drukarniom zwojowym, pomocnych w optymalizacji ich procesu produkcyjnego.

apogee_8_maleSystem :Apogee Suite 8 może być instalowany na 64-bitowy systemie operacyjnym Microsoft Server 2008. Optymalizuje on działanie sprzętu, pozwalając m.in. na pełne wykorzystanie oprogramowania w środowisku wirtualnym. Nowa funkcja tworzenia impozycji dla maszyn zwojowych uwzględnia wszystkie specyficzne funkcje maszyn rotacyjnych (cięcie, odwijanie, złamywanie, oprawę itd.) oraz automatycznie definiuje parametry elektronicznego montażu.
System :Apogee 8 pomaga również dostawcom usług poligraficznych w rozszerzeniu obszaru ich działania i pozyskaniu nowych klientów. Wszystko dzięki jego ścisłej integracji z działającym „w chmurze” rozwiązaniem web-to-print :Apogee StoreFront. Umożliwia ono drukarniom uruchamianie sklepów internetowych z myślą o oferowaniu zarówno drukowanych, jak i innych produktów. Składane w trybie on-line zamówienia mogą być pobierane i przetwarzane przez system :Apogee bez jakiejkolwiek interwencji operatora. Te zautomatyzowane funkcje pozwalają firmom poligraficznym na zaoferowanie swoim klientom zupełnie nowych usług i stworzenie wydajnego środowiska B2B.
„Jest to znakomite rozwiązanie dla większości typowych środowisk e-biznesu. Sklep :Apogee StoreFront daje drukarniom możliwość zautomatyzowania komunikacji z klientami przy realizacji wszelkiego rodzaju prac, najczęściej niskonakładowych i powtarzających się zleceń – mówi Andy Grant, dyrektor ds. oprogramowania w firmie Agfa Graphics. – System :Apogee 8 oferuje również funkcję „Merge Jobs”, która pozwala na łączenie prac o podobnej charakterystyce (np. pod względem stosowanego podłoża czy farby) i ich jednoczesną impozycję w ramach tego samego arkusza. To kolejne wygodne narzędzie stworzone przez Agfa Graphics z myślą o zwiększeniu wydajności drukarń”.
Kolejnym udoskonaleniem pakietu :Apogee Suite 8 jest moduł :Apogee Preflight, który wyposażono we wzbogaconą funkcję zarządzania barwą. Pozwala ona na sprawdzenie, czy profile barwne zostały dołączone do wszystkich obiektów i automatycznie poprawia te niewłaściwe. Moduł :Apogee Preflight dokonuje też niezbędnej korekty docelowych plików wyjściowych.