O standaryzacji w drukowaniu offsetowym: Agfa Graphics na Konferencji Poligraficznej Polskiej Izby Druku

Agfa Graphics znalazła się wśród partnerów tegorocznej Konferencji Poligraficznej, jaką 11 kwietnia w Warszawie zorganizowała Polska Izba Druku. Spotkanie przebiegało pod hasłem „Współczesna branża poligraficzna – efektywniejsi dzięki technice. Case studies”. Wśród prelegentów konferencji znalazł się m.in. Maciej Baur – Product Manager w polskim oddziale Agfa Graphics, który wystąpił z referatem zatytułowanym „Standaryzacja w procesie drukowania offsetowego. Korzyści dla drukarni i środowiska”.

Swoją prezentację rozpoczął od omówienia standardów obecnych w branży poligraficznej, ze szczególnym uwzględnieniem norm ISO dotyczących poszczególnych procesów. W kontekście drukowania offsetowego jest nią między innymi norma ISO 12647-2, stanowiąca istotny element zaleceń PSO (Prozess Standard Offsetdruck). Maciej Baur wymienił przesłanki ku wdrożeniu tych zaleceń, m.in. niską zyskowność produkcji, wysokie koszty utrzymania jakości, długi czas narządzania czy też często pojawiające się problemy w przygotowalni.
„Założeniem PSO jest kontrola procesu, a docelowo – kontrola jego efektów – mówił. – Pozwalają one również na wymianę wiedzy i doświadczeń, wpływając na lepszą komunikację, zoptymalizowanie procesów, zwiększenie jakości produkcji oraz redukcję strat materiałowych i czasowych. W efekcie firma ma szansę samodzielnie osiągnąć cel, jakim jest standaryzacja”.

Następnie Maciej Baur wymienił liczne korzyści wynikające z wdrożenia PSO. „Z pierwszą wiąże się czynnik ludzki: każdy wie co ma robić i szybciej się uczy – przekonywał. – Obserwuje się też większe zaangażowanie u pracowników drukarni”. W kontekście uzyskania wyższej jakości druku, co jest jednym z głównych determinantów wdrożenia PSO, prelegent również wskazał inne zalety: brak konieczności akceptu przy maszynie; jednolitość odbitek nakładowych i próbnych; podobieństwo odbitek pochodzących z różnych drukarń; powtarzalność wznowień; poprawę poziomu współpracy przygotowalni i hali maszyn; łatwe diagnozowanie źródeł ewentualnych problemów oraz proekologiczność – redukcję ilości używanych materiałów, a w konsekwencji – odpadów.
„Jest wreszcie czynnik ekonomiczny, na który szefowie drukarń wdrażających PSO również zwracają dużą uwagę – mówił Maciej Baur. – Korzyści są bowiem odczuwalne w bilansie każdego przedsiębiorstwa: redukcja liczby reklamacji; krótszy czas realizacji zlecenia – począwszy od zamówienia na dostawie skończywszy, co przekłada się na możliwość wykonania większej liczby prac w tym samym czasie; wreszcie wyższe zyski osiągane przez drukarnię”.

Na zakończenie Maciej Baur zaprezentował ofertę Agfa Graphics w zakresie wdrażania standaryzacji wg PSO na krajowym rynku. Polski oddział firmy nawiązał tu współpracę z organizacją UGRA, która zajmuje się certyfikacją i audytem procesów. „Z naszej strony zapewniamy odpowiednie wsparcie w postaci szkoleń, wdrożenia i pomocy technicznej – mówił Maciej Baur. – Po zakończeniu implementacji przedstawiciele UGRA dokonują wszechstronnego audytu, obejmującego różne aspekty działalności drukarni: organizację i dokumentację, procesy sprzedażowe, przyjmowanie zleceń i gotowych plików, tworzenie prac, kreację i DTP, proofing i soft proofing, oświetlenie, produkcję form drukowych, drukowanie, obróbkę po druku i dostawę do klienta”.
Po pomyślnie zakończonym, jednodniowym audycie UGRA wydaje odpowiedni certyfikat na okres dwóch lat. „Ubiegająca się o niego firma musi udowodnić, że ma zdefiniowane procedury, pracuje zgodnie z nimi, a także ze standardami oraz stosuje kalibrowane urządzenia” – mówił Maciej Baur, podając jako przykład jednego z polskich klientów Agfa Graphics, który niedawno otrzymał certyfikat UGRA. „Cała procedura zajęła w tym przypadku około 14 dni roboczych, a obejmowała studio DTP, naświetlarnię bazującą na rozwiązaniach Agfa Graphics (workflow Apogee Prepress 10, naświetlarka Avalon N8-90 XT, płyty Energy Elite Eco) i drukarkę Epson (system odbitek próbnych Spectroproofer) oraz halę produkcyjną, wyposażoną w maszyny Komori. Proces zakończył się na początku tego roku i drukarnia ta już z powodzeniem korzysta z zalet oferowanych przez zalecenia PSO. Wszystkich zainteresowanych jej wdrożeniem zapraszamy zatem do współpracy i do kontaktu z nami”.