Ogólnopolska Konferencja Użytkowników Systemów Agfa Apogee i Asanti nr 14,1

W dniach 15-16 października w położonym nad Zalewem Sulejowskim hotelu Magellan odbyło się ogólnopolskie spotkanie użytkowników rozwiązań software’owych firmy Agfa Graphics, opatrzone nietypowym numerem „14,1”. Była to bowiem 14. już konferencja polskich klientów pracujących, na co dzień z workflow Apogee dla cyfrowego prepressu. Zarazem pierwsza, w której wzięli też udział przedstawiciele firm, stosujących wielkoformatowe plotery inkjetowe Agfa Graphics. Z myślą o nich właśnie do oferty firmy dołączył nowy workflow Asanti.

Michał ŚlizJesienne spotkania Agfa Graphics z użytkownikami Apogee – stworzonego przez nią oprogramowania do sterowania produkcją prepress – to już tradycja, kontynuowana nieprzerwanie od roku 1999. Tym razem grono uczestników zostało rozszerzone, a formuła samej konferencji – nieco rozbudowana. Wszystko za sprawą sukcesów odnoszonych przez Agfa Graphics na rynku wielkoformatowego druku cyfrowego, także w Polsce, oraz wprowadzenia do jej oferty bazującego na doświadczeniach Apogee systemu Asanti. Zadebiutował on na czerwcowych targach Fespa w Londynie, a październikowe spotkanie stało się idealną okazją do jego szerszej prezentacji.

Niemal setkę gości z całej Polski, zebranych w sali konferencyjnej hotelu Magellan, powitał Michał Śliz – dyrektor zarządzający polskiego oddziału Agfa Graphics. Podkreślił przy tym, że po raz pierwszy w spotkaniu uczestniczą przedstawiciele drukarń wielkoformatowych oraz przedsiębiorstw produkcyjnych, stosujących inkjetowe plotery wielkoformatowe z serii Anapurna i Jeti.
Z myślą o nich Krzysztof Sadziński – presales manager w polskim oddziale Agfa Graphics – poprowadził pierwszą prezentację, poświęconą w całości systemowi Asanti. Na wstępie krótko scharakteryzował portfolio rozwiązań software’owych, w skład którego wchodzą obecnie: Apogee – pakiet programów do sterowania produkcją prepress w firmach poligraficznych i wydawniczych; Arkitex – oprogramowanie dedykowane do produkcji gazetowej; Fortuna – software stosowany przy produkcji druków zabezpieczonych oraz Asanti – system dedykowany dla segmentu „Print & Display”.
m_baurk_maleAsanti bazuje on na sprawdzonej technologii Apogee i jest wyposażony m.in. najnowszy silnik renderujący APPE 3.0 firmy Adobe. System wykorzystuje architekturę klient-serwer, posiada też wiele funkcji, które sprawdziły się w cyfrowych przygotowalniach, a obecnie zmodyfikowano je z myślą o druku wielkoformatowym: Asanti Preflight (wstępna weryfikacja plików PDF), Agfa CM (zarządzanie barwą) czy też możliwość integracji ze sklepem internetowym Asanti StoreFront.
Następnie Krzysztof Sadziński zademonstrował działanie systemu w praktyce, prezentując dostępne warianty: podstawowy – Asanti Render i rozbudowany – Asanti Production. Scharakteryzował dostępne w nich funkcje i opcje, wspominając o planowanych w niedalekiej przyszłości udoskonaleniach w postaci choćby drukowania Hard Proofów czy automatycznego „zagnieżdżania” elementów nieregularnych w ramach jednego brytu.

g_zeelck_maleKolejnym prelegentem był specjalny gość konferencji – Geert Zelck, product manager z belgijskiej centrali Agfa Graphics. Przedstawił koncern Agfa-Gevaert, którego częścią jest Agfa Graphics. W roku 2012 firma osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 3 miliardów euro, na które w 54% złożyły się obroty zrealizowane przez Agfa Graphics. Na całym świecie Agfa-Gevaert zatrudnia ponad 13 tysięcy pracowników, posiada organizacje handlowe w 40 krajach oraz 21 fabryk i centrów badawczo-rozwojowych na różnych kontynentach.
Jak podkreślał Geert Zelck, segment „Print & Display” odgrywa coraz ważniejszą rolę w jej działalności: „Do tej pory dostarczyliśmy na całym świecie ponad 3 tysiące urządzeń bazujących na technologii inkjetowej, co oznacza że co szósty profesjonalny ploter tego rodzaju został wyprodukowany przez naszą firmę. Co więcej, wyznaczamy nowe standardy w tym obszarze, bazując na plikach PDF, wprowadzając automatyczną impozycję czy integrację z systemami Web-to-Print”.
Geert Zelck krótko przypomniał nowości wprowadzone przez firmę na targach Fespa 2013, wśród których znalazł się m.in. jeden z „bohaterów” październikowej konferencji – system Asanti. Dokonał również przeglądu aktualnego portfolio Agfa Graphics w zakresie druku wielkoformatowego, podkreślając, że uwzględnia ono rozwiązania dla każdej firmy: zarówno przedsiębiorstw dopiero rozpoczynających swoją przygodę z inkjetem, jak też dla dużych firm produkcyjnych, zadrukowujących setki tysięcy m2 podłoży rocznie. Zaznaczył również, że wśród nowych propozycji Agfa Graphics są m.in.: urządzenie do druku na tekstyliach Ardeco (dostępne w dwóch wariantach) oraz pierwszy ploter z rodziny Anapurna, przeznaczony wyłącznie do produkcji „z roli na rolę” (Anapurna M3200 RTR).
Na zakończenie Geert Zelck przedstawił liczby podkreślające bogate doświadczenia Agfa Graphics, na których bazuje nowo wprowadzony do oferty system Asanti. Jak poinformował, dotychczas firma wdrożyła na całym świecie ponad 7, 5 tys. systemów Apogee (co daje jej 25% rynku workflow dla prepressu), ponad 2 tys. systemów Arkitex (55% rynku workflow gazetowego) oraz ponad 100 programów Fortuna (80% rynku tego typu narzędzi do druków zabezpieczonych). „Mamy nadzieję na podobne sukcesy z systemem Asanti. Naszą siłą jest kompleksowa oferta dla wielkiego formatu, na którą składają się: urządzenie, atramenty i software” – podsumował swoje wystąpienie Geert Zelck.

Kolejna część konferencji, skierowana do jej uczestników z obszaru cyfrowego prepressu, była poświęcona nowej wersji sklepu internetowego Apogee StoreFront 2.0.2, dostępnej od września br. Poprowadził ją Krzysztof Sadziński, który zaprezentował m.in. dane dotyczące liczby sprzedanych licencji klienckich oraz działających na ich bazie sklepów internetowych. Dodał, że już wkrótce uruchomiona zostanie pierwsza w naszym kraju licencja na to działające „w chmurze” rozwiązanie typu SaaS (Software as a Service). Krzysztof Sadziński wymienił nowe funkcje wprowadzone w kolejnej wersji Apogee StoreFront (szczególną uwagę zwracając na edytor on-line w wersji polskiej) oraz dostępne w nim opcje, dotyczące personalizacji czy integracji z systemami MIS. Prezentację zwieńczyła demonstracja działania nowej wersji sklepu oraz dyskusja z uczestnikami konferencji na temat ewentualnych ulepszeń i udoskonaleń tego narzędzia, także w odniesieniu do produkcji wielkoformatowej.

Kwestia pozyskiwania zleceń przez Internet i jego znaczenia dla rozwoju współczesnych drukarń była kontynuowana podczas kolejnej części spotkania, którą poprowadził Jarosław Suchodolski – regionalny szef sprzedaży w dziale prepress Agfa Graphics. Do udziału w niej zaprosił Bogusława Puckowskiego – współwłaściciela gdańskiej drukarni Vipro, która od ponad dwóch lat jest użytkownikiem kompleksowego rozwiązania CtP firmy Agfa Graphics. Opowiedział on krótko o historii dynamicznego rozwoju drukarni, a także o własnych doświadczeniach w zakresie e-handlu, poszukiwania zleceń poprzez sklep internetowy i praktycznego korzystania z narzędzi Web-to-Print. Konkludując rozmowę ze swoim gościem Jarosław Suchodolski powiedział: „Powołując się na słowa pana Bogusława Puckowskiego, trudno obecnie wyobrazić sobie nowoczesną drukarnię bez profesjonalnego narzędzia do pozyskiwania klientów przez Internet. Tym bardziej cieszymy się, że w naszej ofercie jest gotowe rozwiązanie w postaci Apogee StoreFront. Mamy nadzieję, że w ślad za swoimi kolegami z Europy Zachodniej czy USA, także polskie drukarnie będą z niego korzystać”.

Pierwszy dzień konferencji zakończyło wystąpienie Macieja Baura – product managera Agfa Graphics – zatytułowane „Offset vs. cyfra”. Na wstępie scharakteryzował on obie techniki drukowania, by następnie skoncentrować się na wymaganiach stawianych przed urządzeniami inkjetowymi w kontekście ich porównań z offsetem. Maciej Baur wskazał tu na trzy główne kryteria jakościowe, na jakie należy zwrócić uwagę zlecając prace w technice cyfrowej: odporność wydruków, zakres reprodukcji barw (gamut) oraz rozdzielczość wpływającą na odwzorowanie detali. Podkreślił przy tym, że w przypadku druku wielkoformatowego kluczowe znaczenie przy wyporze trybu pracy (od ekspresowego do fotorealistycznego) ma zastosowanie i warunki obserwacji wydruków. „Odpowiadając sobie na pytanie „inkjet czy offset?” należy zatem uwzględnić wiele czynników, z których część stawia techniki cyfrowe w uprzywilejowanej sytuacji np. bardzo niskie nakłady czy też konieczność zadrukowania nietypowych materiałów. Jako dostawca rozwiązań dla offsetu jak też inkjetu, możemy pomóc państwu w znalezieniu odpowiedzi na to pytanie.” – podsumował Maciej Baur.

W drugim dniu konferencji odbyły się tradycyjne warsztaty, prowadzone przez Krzysztofa Sadzińskiego, Macieja Baura oraz Marcina Rawickiego i Adama Skierkowskiego – specjalistów ds. oprogramowania w polskim oddziale Agfa Graphics. Ich tematyka była ściśle związana z prezentacjami z pierwszego dnia spotkania, w zakresie druku wielkoformatowego obejmując m.in. najważniejsze cechy i funkcje systemu Asanti oraz pracę z RIP-ami Wasatch i JetiSoft. Część poświęcona cyfrowemu prepressowi uwzględniała z kolei praktyczne zastosowanie modułu do elektronicznego montażu Apogee Impose oraz kwestię aktualizacji oprogramowania sterującego produkcją prepress. Nie zabrakło również praktycznych zajęć poświęconych sklepowi internetowemu StoreFront i jego integracji z systemami Apogee i Asanti. Na zakończenie odbyło się głosowanie na najlepsze propozycje udoskonalenia rozwiązań Agfa Graphics, zgłaszane przez uczestników konferencji. Zdaniem samych gości, najciekawsza okazała się opcja wygodnego układania elementów o nieregularnych kształtach dostępna w Asanti, zgłoszona przez panią Monikę Denisuk z firmy Wibet2
Konferencję zakończył Michał Śliz, który podziękował wszystkim za udział. W tym roku spotkanie urozmaiciły dodatkowo plenerowe „manewry”, których uczestnicy – ubrani w polowe mundury – m.in. strzelali z broni, wspinali się po ściance i uczyli się podstaw samoobrony.