Podsumowanie roku 2012 w polskim oddziale Agfa Graphics

Miniony rok był dla polskiego oddziału Agfa Graphics okresem kolejnych wzrostów pod względem przychodów ze sprzedaży oraz udziałów w kluczowych dla firmy rynkach cyfrowego prepressu i przemysłowego druku inkjetowego. W jej ofercie pojawiło się sporo nowych i wzbogaconych wersji oprogramowania, urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych, z których część debiutowała na licznych wydarzeniach branżowych, w których Agfa Graphics brała aktywny udział. W Polsce firma odnotowała wiele instalacji i wdrożeń zaawansowanych rozwiązań w dziedzinie software’u, naświetlarek CtP, płyt cyfrowych, a także wielkoformatowych ploterów UV z serii :Anapurna i :Jeti. Kierownictwo polskiego oddziału Agfa Graphics zakłada, że rok 2013 będzie dla niej okresem dalszego, stabilnego wzrostu.

Nowości, premiery, innowacyjne rozwiązania
Agfa Graphics, jako jeden z liderów w dziedzinie cyfrowego prepressu i przemysłowego druku atramentowego, systematycznie wprowadza do swojej oferty nowe i wzbogacone rozwiązania, dedykowane dla obu ww. obszarów rynkowych. Podobnie było w minionym roku, kiedy to w jej portfolio znalazła się kolejna wersja pakietu dla firm poligraficznych i wydawniczych :Apogee 8, zawierająca m.in. zupełnie nowy moduł :Apogee StoreFront – sklep internetowy, bazujący na technologii cloud computing i przeznaczony na rynek druku akcydensowego. Dla segmentu prasowego Agfa Graphics nadal rozwija moduł :Arkitex Eversify, pozwalający na tworzenie treści z myślą o elektronicznych urządzeniach przenośnych.
Bogate portfolio naświetlarek CtP dla tego sektora zostało w 2012 roku rozszerzone o dwa modele :Advantage N HS, system CtP dla drukarń gazetowych, pozwalający na ładowanie płyt bezpośrednio z palety (wersja PL) bądź z wózka (wersja TR). Z kolei dla firm bazujących na wysokonakładowej i zarazem bezchemicznej produkcji form drukowych (zużywających do 40 tys. m2 płyt rocznie) w ofercie firmy pojawiło się nowe urządzenie czyszcząco-gumujące :Azura CX125 COU, a dla małych firm dedykowane jest najprostsze urządzenie :Azura C65.
W dziedzinie materiałów eksploatacyjnych dla prepressu miniony rok przyniósł m.in. premierę niewymagających wypalania płyt termoczułych :Energy Xtra, dedykowanych do zastosowań akcydensowych o nakładach do 600 tys. egzemplarzy (i większych po wypaleniu formy).
W zakresie druku atramentowego Agfa Graphics wprowadziła do oferty płaski ploter :Anapurna M2540FB oraz 40-głowicową wersję urządzenia :Jeti 3020 Titan, które wyposażono w funkcję podwójnej bieli kryjącej/podkładowej. Nowe opcje automatyzujące pracę pojawiły się także w jednej z największych maszyn w ofercie firmy – systemie :M-Press Leopard.

Targi, konferencje, seminaria
Firma Agfa Graphics od lat bierze aktywny udział w różnych wydarzeniach branżowych, zarówno o charakterze ogólnoświatowym, jak też regionalnym i krajowym. W ubiegłym roku najważniejszym z nich były targi drupa w Düsseldorfie, na których firma wprowadziła do swojej oferty wiele premierowych rozwiązań. Polski oddział Agfa Graphics był na nich licznie reprezentowany, przyjmując klientów z naszego kraju, zainteresowanych rozwiązaniami w zakresie cyfrowego prepressu oraz druku wielkoformatowego. Kolejne premiery rynkowe, dedykowane na poszczególne segmenty rynkowe, można było zobaczyć na stoiskach Agfa Graphics podczas takich targów jak: Fespa w Barcelonie, World Publishing Expo we Frankfurcie, Graph Expo w Chicago czy SGIA Expo w Las Vegas.
Ciekawych wydarzeń z aktywnym udziałem Agfa Graphics i jej przedstawicieli nie zabrakło też na rynku krajowym. Jesienią firma zorganizowała kolejną już Ogólnopolską Konferencję Użytkowników Systemu :Apogee, w której wzięła udział niemal setka jej klientów z całej Polski. Tematem przewodnim spotkania była nowa wersja systemu :Apogee 8, pokazana po raz pierwszy na majowych targach drupa. Firma była też obecna ze stoiskiem na odbywającym się po raz pierwszy w warszawskiej Soho Factory dwudniowym wydarzeniu pod nazwą Festiwal Druku. Podczas imprezy, zorganizowanej przez redakcję OOH Magazine, firma prezentowała swój „przebój rynkowy”, także na rynku polskim – ploter :Anapurna M2050, zaś uczestnicy towarzyszących wystawie warsztatów mieli możliwość wysłuchania m.in. referatu na temat możliwości oferowanych przez to urządzenie. Przedstawiciele Agfa Graphics byli również obecni z prezentacjami na różnych wydarzeniach o charakterze konferencyjno-seminaryjnym. Znalazły się wśród nich: warsztaty Świata Druku nt. zarządzania barwą, zorganizowane podczas marcowych targów Euro-Reklama w Poznaniu (prezentacja o drukowaniu wielkoformatowym dla drukarzy), konferencja Świata Poligrafii na temat nowoczesnych wysoko przetworzonych opakowań i etykiet (prezentacja na temat płyt dedykowanych dla drukarń opakowaniowych), Poligraficzne Konfrontacje nt. rozwiązań Web2Print zorganizowane przez Stowarzyszenie Absolwentów Instytutu Politechniki Warszawskiej (prezentacja sklepu internetowego :Apogee StoreFront) i Akademia Zarządzania Barwą zorganizowana przez redakcję Świata Druku (prezentacja modułu CMS wchodzącego w skład systemu :Apogee Prepress 8). Bezpośrednią kontynuacją udziału Agfa Graphics w ostatniej z wymienionych imprez było zorganizowane przez nią – po raz pierwszy z myślą o klientach firmy – webinarium, podczas którego w praktycznej formie demonstrowane były funkcje i możliwości modułu :Apogee CMS.

Sukcesy na rynkach cyfrowego prepressu i druku inkjetowego
W dziedzinie cyfrowego prepressu Agfa Graphics przeprowadziła w ub.r. szereg instalacji systemów CtP, z których na szczególną uwagę zasługują: wdrożenie w pełni automatycznej wersji wielkoformatowego systemu :Avalon N24 oraz dostawa dwóch gazetowych linii CtP. Co istotne, większość drukarń prasowych, korzystających z rozwiązań Agfa Graphics, używa dziś bezchemicznych płyt fotopolimerowych produkowanych przez tę firmę, kolejne zaś przygotowują się do przejścia na materiały eksploatacyjne bardziej przyjazne dla środowiska. Z kolei dla klientów Agfa Graphics z segmentu produkcji akcydensowej i opakowaniowej miniony rok był okresem konwersji na niedawno wprowadzone do jej oferty płyty termoczułe :Energy Elite Pro. Warto również odnotować przeprowadzone u części klientów procesy integracji oprogramowania :Apogee z działającymi u nich systemami MIS, a także o rozbudowanych kontraktach technologicznych, na które coraz częściej decydują się firmy z Polski.
Dla działu przemysłowego druku inkjetowego Agfa Graphics minione dwanaście miesięcy były na polskim rynku przełomowe. W tym obszarze rynkowym firma dokonała licznych wdrożeń wielkoformatowych ploterów z serii :Anapurna i :Jeti. Tu na szczególną uwagę zasługują: pierwsze w naszym kraju instalacje modelu :Jeti 3020 Titan (w tym egzemplarza 40-głowicowego), liczne dostawy modelu :Anapurna M2050 (będącego najlepiej sprzedającą się maszyną z tej serii, nie tylko w naszym kraju), sprzedaż bazującego na atramentach wodnych plotera :Jeti AquaJet oraz dwóch rolowych urządzeń UV :Jeti Galaxy.

Mówi Michał Śliz, dyrektor generalny polskiego oddziału Agfa Graphics: „Biorąc pod uwagę niesprzyjającą koniunkturę i uwarunkowania zewnętrzne, miniony rok uważam za udany dla nas okres. Zwiększyliśmy w nim sprzedaż i udziały w rynku płyt CtP, zaś nasz dział inkjetowy osiągnął już w 2012 roku cele sprzedażowe, jakie nasza centrala przyjęła na lata 2013/2014. Dzięki temu w dwóch kluczowych dla nas obszarach budżet został zrealizowany. Patrząc wstecz na minione dwanaście miesięcy, a jednocześnie mając na uwadze rozpoczęte już projekty i instalacje oraz zapowiadane przez centralę Agfa Graphics kolejne premiery w dziedzinie prepressu i inkjetu, liczymy, że rok 2013 będzie dla nas okresem dalszego stabilnego wzrostu.”