Premierowe rozwiązania z targów drupa 2012 tematem przewodnim Ogólnopolskiej Konferencji Użytkowników Systemu :Apogee

Niemal setka osób z całej Polski reprezentujących drukarnie i naświetlarnie, jak też media branżowe i partnerzy handlowi Agfa Graphics N.V., wzięli udział w kolejnej Ogólnopolskiej Konferencji Użytkowników Systemu :Apogee. Spotkanie, zorganizowane przez firmę Agfa Graphics już po raz trzynasty, było tym razem poświęcone jej najnowszym rozwiązaniom w zakresie oprogramowania, pokazanym po raz pierwszy na majowych targach drupa 2012. Z tego też względu z najbardziej wyczekiwaną częścią konferencji była prezentacja nowych funkcji i udoskonaleń systemu :Apogee 8, w tym nowości w ofercie Agfa Graphics – sklepu internetowego StoreFront. Nie zabrakło też tradycyjnych warsztatów, poświęconych różnym tematom z zakresu oprogramowania. Na gości konferencji, odbywającej się w Centrum Kongresowym „Warszawianka” w podstołecznej Jachrance, czekał też szereg dodatkowych atrakcji, m.in. wieczorny Festiwal Piwa połączony z degustacją różnych jego rodzajów produkowanych w Belgii.

konferencja_apogee_2012_ksOgólnopolską Konferencję Użytkowników Systemu :Apogee otworzył Michał Śliz – dyrektor zarządzający polskiego oddziału Agfa Graphics N.V. Po powitaniu gości, przedstawił program spotkania, zwracając uwagę na novum w postaci sesji, poświęconej zgłoszonym przez polskich klientów Agfa Graphics uwagom i propozycjom zmian oraz ulepszeń systemu. Następnie Krzysztof Sadziński – presales manager Agfa Graphics – krótko scharakteryzował przekrój uczestników tegorocznego spotkania, szczególnie gorąco witając osoby uczestniczące w konferencji po raz pierwszy. Każda z nich miała okazję powiedzieć kilka słów o sobie i firmie, którą reprezentuje.
Pierwszą prezentację poprowadził Laurens Leurs, product manager w belgijskiej centrali Agfa Graphics, który przedstawił oraz zademonstrował „na żywo” sklep internetowy :Apogee StoreFront. Jest to tegoroczna premiera w ofercie Agfa Graphics, po raz pierwszy pokazana na targach drupa 2012 w Düsseldorfie. Laurens Leurs zaprezentował przykłady sklepów prywatnych i publicznych, jakie można tworzyć przy zastosowaniu usługi :Apogee StoreFront i podkreślił jej najważniejsze korzyści, m.in.: działanie w oparciu o model SaaS (klient wykupuje „abonament” na korzystanie z usługi, bez konieczności instalowania oprogramowania i inwestowania w infrastrukturę); bazujący na programie Adobe InDesign edytor on-line do personalizacji zawartości sklepu; oraz integrację z systemem :Apogee Prepress 8.0.

W kolejnej części konferencji, zatytułowanej „:Apogee moich marzeń”, zaprezentowane zostały przesłane wcześniej przez jego polskich użytkowników propozycje zmian, modyfikacji i udoskonaleń systemu. Każdy z nich miał okazję w kilku słowach uzasadnić swój wybór – na część zgłoszonych uwag specjaliści ds. oprogramowania Agfa Graphics odpowiedzieli istniejącymi, gotowymi do wykorzystania funkcjami i rozwiązaniami. Ta część konferencji pojawiła się w jej programie po raz pierwszy i spotkała z dużą aprobatą uczestników. Warto dodać, że autorzy najciekawszych propozycji lub sugestii zostali obdarowani praktycznymi nagrodami.

Kolejną część konferencji, poświęconą najnowszej wersji pakietu :Apogee Suite 8.0, poprowadził Krzysztof Sadziński przy wsparciu Marcina Rawickiego i Adama Skierkowskiego – specjalistów ds. oprogramowania w polskim oddziale Agfa Graphics. Swoje wystąpienie oparł on na trzech „fundamentach” systemu :Apogee – interakcji, optymalizacji i innowacyjności. Pierwszy z nich bazuje na funkcjach umożliwiających bliską współpracę drukarń i studiów CtP ze swoimi klientami; ich najlepszy przykład to prezentowany wcześniej sklep internetowy :Apogee StoreFront. Krzysztof Sadziński podkreślał też, że w nowej wersji :Apogee Prepress poprawiono funkcję przesyłania plików i uproszczono proces akceptacji zleceń. „Wszystko to wpływa na zwiększenie interakcji, czyli zaangażowania klientów w realizowany proces produkcyjny” – mówił. Krzysztof Sadziński wspomniał o ulepszeniach w zakresie wstępnej weryfikacji plików (w module :Apogee Preflight), przekazywania informacji dla działu handlowego poprzez funkcję CSR czy też zastosowania lakieru wybiórczego dzięki wtyczce Varnish.
Przechodząc do zagadnień związanych z optymalizacją działań, rozpoczął od kwestii konsolidacji sprzętu i jego wsparcia dla systemów 64-bitowych, na co – jak podkreślał – czekało wielu użytkowników :Apogee. W części poświęconej zarządzaniu barwą wspomniał m.in. o możliwości zastosowania :Apogee Preflight (jako sterownika w zakresie zarządzania barwą), zintegrowanym proofingu odbitek kontraktowych, prawach dostępu oraz wsparcia systemu :Apogee 8.0 dla druku hybrydowego, wykorzystującego tradycyjny offset i technologię druku cyfrowego.
Innowacje wprowadzone w najnowszej wersji :Apogee Suite 8.0 stanowiły kolejną część prezentacji Krzysztofa Sadzińskiego. Tu zaprezentowane zostały m.in. nowe funkcje modułu do elektronicznego montażu :Apogee Impose: wsparcie dla druku zwojowego, możliwość składania produktów bez oprawy, optymalizacja rozmieszczenia użytków na arkuszu czy łączenia prac. Wspomniano też o funkcjach zwiększających integrację systemów MIS i JDF oraz o aktualizacji technologii, oferowanych przez partnerów zewnętrznych (Microsoft, Adobe, Enfocus).
Na zakończenie Krzysztof Sadziński przedstawił najważniejsze korzyści nowej wersji pakietu :Apogee Suite 8.0 z punktu widzenia małej drukarni bądź studia CtP, a także średniej oraz dużej drukarni kontraktowej. Opowiedział o oferowanych przez Agfa Graphics kontrakcie technologicznym na oprogramowanie (Workflow Care Contract), uwzględniającym m.in. aktualizację systemu do najnowszej wersji 8.0.

W kolejnej części wystąpił Tomasz Kuciński, product manager w firmie Epson, który zaprezentował najnowsze proofery barwne tego producenta, przeznaczone do tworzenia impozycyjnych i kontraktowych. Ze szczególnym zainteresowaniem uczestników konferencji spotkała się informacja o możliwości wykorzystania urządzeń z serii Epson Pro x900 do zastosowań typu CtF, a więc „naświetlania” filmów do przygotowania formy sitodrukowej. Wydruk odbywa się na oferowanej przez Agfa Graphics specjalnej folii – SelectJet, którą zaprezentował Krzysztof Sadziński. Uczestnicy konferencji otrzymali próbki wykonanych na niej druków z użyciem proofera Epson i systemu :Apogee 8.
Na zakończenie wystąpił Mirosław Opolski, specjalista ds. płyt offsetowych Agfa Graphics, który przedstawił działania, zapewniające właściwą linearyzację i kalibrację podczas procesu produkcji form drukowych oraz elementy kontrolne, na które należy zwrócić szczególną uwagę. Zapoznał też uczestników spotkania z portfolio pozytywowych i negatywowych płyt Agfa Graphics, przeznaczonych do naświetlarek fioletowych i termicznych.

Drugi dzień konferencji wypełniły trzy sesje warsztatowe, prowadzone przez Krzysztofa Sadzińskiego, Marcina Rawickiego i Adama Skierkowskiego. Uczestnicy spotkania zostali podzieleni na grupy, a podczas zajęć poruszane były m.in. takie zagadnienia jak: historia i przyszłość systemu :Apogee; współdziałanie sklepu :Apogee StoreFront, modułu WebApproval i systemu Prepress; trendy i kierunki rozwoju oprogramowania (Cloud Computing, SaaS); integracja modułu PrintDrive z systemami 64-bitowymi, nowości w module do elektronicznego montażu :Apogee Impose; narzędzia do zarządzania barwą, standaryzacja plików PDF, nowości w module :Apogee Preflight oraz praktyczny pokaz wykorzystania wtyczek :Apogee Plugins. Warsztaty były też okazją do dyskusji między specjalistami Agfa Graphics i użytkownikami :Apogee, którzy na co dzień pracują z różnymi wersjami systemu.

Organizatorzy konferencji zadbali także o rozrywkową część spotkania. Wspólną kolację w pierwszym dniu konferencji uatrakcyjnił Festiwal Piwa, podczas którego goście mieli okazję do degustacji różnych jego gatunków, wytwarzanych w belgijskich browarach. Część uczestników skorzystała też z oferty Centrum Kongresowego „Warszawianka”, obejmującej m.in. basen, park wodny, Spa i saunę.