Prezentacje firmy Agfa Graphics na jesiennych spotkaniach branżowych

Jesień br. to dla polskiego oddziału Agfa Graphics bardzo aktywny okres, także w kontekście uczestnictwa przedstawicieli firmy w różnego rodzaju wydarzeniach branżowych. 19 listopada Maciej Baur – jej product manager – występował podczas 9. Akademii Zarządzania Barwą, zorganizowanej przez wydawnictwo Polski Drukarz. Dzień później, w ramach towarzyszącej targom Glass & Stone sesji zorganizowanej przez magazyn Świat Szkła, zaprezentował ofertę firmy w zakresie bezpośredniego zadrukowywania podłoży niechłonnych, m.in. szklanych.

Maciej Baur – product manager w polskim oddziale Agfa Graphics znalazł się wśród prelegentów 9. Akademii Zarządzania Barwą (fot.: Polski Drukarz).

„Zarządzanie barwą dla opornych”
Taki tytuł nosił referat wygłoszony przez Macieja Baura podczas kolejnej już konferencji z cyklu Akademia Zarządzania Barwą. Agfa Graphics była jak co roku partnerem tego wydarzenia, które zgromadziło ponad 100 osób zainteresowanych color managementem.
Maciej Baur – będąc pierwszym prelegentem – potraktował swoje wystąpienie jako wstęp do omawianej podczas całodniowego spotkania tematyki reprodukcji barw. Bazował przy tym na własnych, wieloletnich doświadczeniach i spotkaniach z klientami. Na początku wymienił najbardziej powszechne problemy związane z przygotowaniem materiałów do drukowania (m.in. kwestie dotyczące stosowania profili ICC czy też gęstości optycznych przy regulacji maszyn drukujących). Następnie przedstawił najważniejsze zasady stosowania systemów zarządzania barwą, omawiając poszczególne etapy procesu reprodukcyjnego. Wskazał przy tym na znaczenie profili ICC oraz ich dostępności dla każdego z urządzeń biorących udział w tym procesie. Sporo miejsca poświęcił kwestii wyboru stosowanych przestrzeni barw (RGB vs. CMYK) oraz konwersji pomiędzy nimi. Maciej Baur podkreślał fakt, że najmniej stabilnym elementem w całym procesie reprodukcji jest maszyna drukująca, głównie z uwagi na liczebność zmieniających się podczas drukowania parametrów (barwa papieru i farb, przyrosty punktów itp). „Kontrola jest potrzebna na każdym etapie przygotowania pracy – mówił prelegent – jednak szczególną uwagę należy zwrócić na ostatni z nich, związany właśnie z drukowaniem, co jest często zaniedbywane”.
W kolejnej części wystąpienia Maciej Baur zaprezentował zasady przygotowania prac do drukowania oraz ich przetwarzania w zintegrowanym systemie produkcyjnym (jakim jest np. Agfa Apogee). Na koniec wymienił najważniejsze jego zdaniem kwestie, związane z bezpiecznym i stabilnym procesem reprodukcji barw: świadome przygotowanie prac, wybór właściwych profili ICC (standardowych bądź przygotowanych indywidualnie), okresową kalibrację urządzeń oraz weryfikację zmiennych (związanych z różnorodnością materiałów eksploatacyjnych i podłoży drukowych). „Kalibracji czy standaryzacji nie można kupić raz na zawsze – podkreślał prelegent. – Jest to nieustanny proces, który musi znajdować się pod stałym nadzorem. Tylko wtedy możemy liczyć na oczekiwany efekt końcowy”.

Bezpośrednie zadrukowywanie szkła w technice inkjet UV
W dniach 18-20 listopada br. w Poznaniu odbywały się targi Glass & Stone. Z uwagi na fakt, że wielkoformatowe systemy drukujące Agfa Graphics są coraz częściej wykorzystywane przez różnego typu firmy produkcyjne (także specjalizujące się w obróbce szkła) firma została zaproszona do udziału w sesji konferencyjnej zorganizowanej podczas targów przez magazyn Świat Szkła. Maciej Baur wystąpił tu z referatem poświęconym kompleksowej ofercie belgijskiego producenta w zakresie drukowania w technice inkjet UV na podłożach niechłonnych.
Na wstępie zaprezentował firmę i jej bogate tradycje na rynku poligraficznym. Następnie podkreślił fakt, że dzięki wprowadzeniu do oferty urządzeń zadrukowujących różne materiały zaczęły być one dostrzegane także przez klientów z innych segmentów rynkowych. Należą do nich m.in. przedsiębiorstwa specjalizujące się w obróbce szkła oraz wykorzystujące ten surowiec np. do tworzenia elementów dekoracyjnych. Maciej Baur wspomniał o coraz liczniejszych instalacjach ploterów wielkoformatowych z serii Anapurna i Jeti w tego typu firmach. „Dzięki zastosowanej w nich technologii, znakomicie nadają się one do bezpośredniego zadrukowywania elementów szklanych, także transparentnych (z wykorzystaniem bieli) o grubości maksymalnej 5 cm – mówił prelegent. – Mamy w ofercie maszyny o różnych parametrach jeżeli chodzi o szerokość i prędkość, dostosowane do odmiennych wymagań rynkowych. Kompleksowość, a z drugiej strony elastyczność naszego portfolio urządzeń sprawia, że jesteśmy w stanie skonfigurować odpowiednie rozwiązanie z myślą o konkretnych potrzebach użytkownika”.
Maciej Baur podkreślał fakt, że – poza urządzeniami drukującymi – Agfa Graphics jest też producentem dedykowanych im atramentów UV, dodatkowych materiałów eksploatacyjnych (primerów, lakierów) oraz sterującego pracą maszyn oprogramowania Asanti.