Proekologiczne rozwiązania CtP firmy Agfa Graphics podstawą nowoczesnego działu prepress w opolskiej drukarni Pro Media

Stworzona przez Agfa Graphics technologia produkcji bezodczynnikowych płyt gazetowych sukcesywnie podbija polski rynek prasowy. W ostatnim czasie do grona jej użytkowników dołączyła należąca do grupy Media Regionalne opolska drukarnia Pro Media. Pod koniec ubiegłego roku rozpoczęły tu pracę dwa w pełni zautomatyzowane systemy CtP, składające się z naświetlarek fioletowych Agfa :Advantage N DL i urządzeń czyszcząco-gumujących :VXCF 85. W tych proekologicznych rozwiązaniach z powodzeniem stosowane są bezodczynnikowe płyty fotopolimerowe Agfa :N92-VCF, które już wkrótce zostaną zastąpione przez ich nowszą generację :N94-VCF.

Po kilkumiesięcznej eksploatacji jesteśmy bardzo zadowoleni z tej inwestycji. Nowe linie CtP w pełni zaspokajają nasze bieżące potrzeby, stąd podejmujemy działania zmierzające do ich większego obłożenia produkcją zewnętrzną.

Wdrożenie dwóch systemów CtP Agfa Graphics w październiku ub.r. to część kompleksowego planu inwestycyjnego, zrealizowanego przez drukarnię ProMedia, obejmującego także zakup maszyny rotacyjnej Solna oraz dwóch linii firmy Ferag, pozwalających na odbiór i transport gazet, kompletowanie egzemplarzy oraz tworzenie i oznaczanie pakietów. Zakład, założony w 1998 roku, przeszedł też gruntowny remont i przebudowę, uwzględniającą konieczność zainstalowania nowych urządzeń.
Mówi Marcin Wilczyński, dyrektor drukarni Pro Media: Zakup nowych linii CtP stał się konieczny z chwilą pozyskania drugiej maszyny o większych możliwościach kolorystycznych. Dotychczasowe rozwiązanie oferowało zbyt niską wydajność biorąc pod uwagę nasze rosnące potrzeby. Obecnie – poza własnym sztandarowym tytułem jakim jest „Nowa Trybuna Opolska” – drukujemy ponad 40 gazet dla klientów zewnętrznych. Chcemy też wejść w segment tzw. produkcji półakcydensowej, a także świadczyć outsourcing w zakresie naświetlania płyt dla drukarń arkuszowych z Opolszczyzny. W tej sytuacji posiadanie dwóch wysokowydajnych linii stało się koniecznością. Poza zwiększeniem prędkości naświetlania płyt, chcieliśmy też rozwiązań zgodnych z naszą polityką proekologiczną, a przy tym stanowiących dla siebie wzajemne zabezpieczenie w razie awarii czy konserwacji.

Kontrakt na dostawę urządzeń został sfinalizowany już pod koniec 2010 roku, jednak ich instalacja została przesunięta w czasie właśnie ze względu na wspomnianą modernizację budynku. O kryteriach wyboru dostawcy i technologii Marcin Wilczyński mówi: Agfa Graphics jako jedyna zaproponowała nam w pełni kompletne rozwiązanie składające się z dwóch linii, oparte na cieszącej się coraz większą popularnością – także wśród polskich drukarń gazetowych – technologii bezodczynnikowej. Uzyskaliśmy też gwarancję stałych dostaw płyt fotopolimerowych nowej generacji oraz wdrożenia najnowszej, rozbudowanej wersji oprogramowania sterującego :Arkitex. Co więcej, płyty tego producenta stosowaliśmy już wcześniej w produkcji CtP, mieliśmy też pomieszczenie wyposażone w żółte światło, przystosowane do technologii fioletowej. To spowodowało, że nasz wybór stał się bardzo klarowny.
W październiku ub.r. w miejsce dotychczas użytkowanego rozwiązania CtP w drukarni ProMedia zostały uruchomione dwie naświetlarki fioletowe Agfa :Advantage N DL, (Direct Load) oferujące – dzięki wyposażaniu w systemy bezpośredniego podawania i odbioru płyt – najwyższy poziom automatyzacji ze wszystkich urządzeń z serii :Advantage. Każda z nich oferuje wydajność rzędu 90 pojedynczych płyt w formacie 495 x 710 mm na godzinę. Zakres liniatur i rozdzielczości sprawia, że są one wystarczające nie tylko do typowej produkcji gazetowej (1200 dpi), ale też do prac akcydensowych (raster :Sublima Essentials) – stąd plany wdrożenia tego rodzaju produkcji we własnym zakresie, jak też naświetlania form drukowych dla klientów zewnętrznych. Obie naświetlarki pracują w trybie in-line z urządzeniami czyszcząco-gumującymi :VXCF 85, w których następuje proces finalnej obróbki płyt :N92-VCF. Sprowadza się on do usunięcia obrazów niedrukujących i zagumowania płyt, następnie płyty z obu urządzeń są wyprowadzane do linii zaginająco-perforującej, gdzie powstają formy drukowe gotowe do założenia na maszynę. Całością steruje system produkcyjny :Arkitex Essentials D, składający się z modułów :Arkitex Server Kit, :Arkitex Foundation (planowanie i monitorowanie produkcji, akceptacja stron i arkuszy, soft proofing), :Arkitex Pair/Imposer (moduł parowania i impozycji oraz wizualnego projektowania stron), :Arkitex Grafix RIP oraz dwóch komputerów HP.

Mówi Marcin Wilczyński: Po kilkumiesięcznej eksploatacji jesteśmy bardzo zadowoleni z tej inwestycji. Nowe linie CtP w pełni zaspokajają nasze bieżące potrzeby, stąd podejmujemy działania zmierzające do ich większego obłożenia produkcją zewnętrzną. Prowadzimy już wstępne rozmowy z drukarniami offsetowymi z Opola i okolic, które nie posiadają własnych rozwiązań CtP, a chciałyby „przesiąść” się w zakresie prepress na technologię cyfrową. Czekamy też na zainstalowanie trójnoża w jednej z maszyn drukujących, co pozwoli nam realizować niskonakładowe zlecenia w zakresie tzw. półakcydensów. W przypadku tego rodzaju prac oczekiwana jest wyższa jakość druku niż przy typowych gazetach, więc obie naświetlarki będą miały co robić.
Dyrektor drukarni zachwala też dostarczone wraz z naświetlarkami oprogramowanie :Arkitex Essentials D, sterujące całym prepressem, ale też wspomagające proces drukowania: W wersji zakupionej przez nas znalazło się kilka bardzo ciekawych, dodatkowych modułów takich jak chociażby optymalizujący zużycie farby Opti Ink czy też kompensujący przyrost wstęgi FanOut Option. System :Arkitex znakomicie radzi sobie też z przesyłanymi przez klientów plikami, których wydajna obróbka jest przy produkcji gazetowej niezwykle istotna. Zwłaszcza gdy otrzymujemy jeden dokument, zawierający wielostronicową publikację, wymagającą szybkiego przetworzenia i błyskawicznego przekazania danych do naświetlania. Z tego względu pracę z tym programem chwalą sobie nie tylko osoby ze studia prepress, ale i operatorzy maszyn drukujących.
Podsumowując dotychczasowe doświadczenia, zarówno ze sprzętem jak i współpracującym z nami działem serwisu Agfa Graphics, możemy nasz wybór uznać za bardzo udany. Mamy też nadzieję, że m.in. za sprawą nowych systemów CtP uda nam się w dużej części odbudować portfolio tytułów, jakie obsługiwaliśmy w czasach przed kryzysem – kończy Marcin Wilczyński.
Stefan Piotrowski, odpowiedzialny w Agfa Graphics Sp. z o.o. za segment gazetowy, dodaje: Kompleksowe inwestycje poczynione przez drukarnię Pro Media w obszarze prepressu, druku i postpressu wnoszą sporo optymizmu na trudny rynek produkcji gazetowej. Cieszymy się również z faktu, że technologie i rozwiązania proekologiczne – mam na myśli zastosowanie bezodczynnikowych płyt oraz idącą w ślad za tym eliminację wody z procesu – stają się na tym rynku standardem, także w Polsce. Przykład opolskiej drukarni pokazuje, że jedynym sposobem na dalsze funkcjonowanie tego typu zakładów są z jednej strony inwestycje w nowoczesne rozwiązania technologiczne, z drugiej zaś – rozszerzanie oferty dla tradycyjnych klientów gazetowych, przy jednoczesnym pozyskiwaniu klientów z rynku akcydensowego. Cieszymy się, że jako dostawca zaawansowanych rozwiązań w zakresie CTP możemy przyczyniać się do przemian zachodzących na całym rynku prasowym.