Spotkania polskiej „galaktyki :Apogee” – epizod dwunasty

Nowości wprowadzone w systemie workflow :Apogee Prepress 7.1 i w całym pakiecie :Apogee Suite, wstępne zapowiedzi Agfa Graphics związane z targami drupa 2012 oraz prezentacja jej oferty w zakresie rozwiązań inkjetowych – między innymi z tymi informacjami mogli zapoznać się uczestnicy 12. Ogólnopolskiej Konferencji Użytkowników Systemu :Apogee, jaka odbywała się w hotelu Ossa Congress & Spa w Rawie Mazowieckiej w dniach 4-5 października. Tym razem w spotkaniu wzięło udział niemal 100 osób reprezentujących coraz liczniejszą grupę firm korzystających z tego sztandarowego oprogramowania Agfa Graphics. Poza częścią merytoryczną, na którą złożyły się prezentacje i praktyczne warsztaty, członkowie polskiej „galaktyki :Apogee” – jak określono podczas konferencji społeczność użytkowników systemu – wzięli udział w konkursie wiedzy na jego temat. Z kolei podczas wieczornej części spotkania czekały na nich atrakcje w postaci gry w kręgle czy bilard oraz dyskoteka, a także pokazy barmanów.

Konferencję otworzył Michał Śliz – dyrektor generalny Agfa Graphics Sp. z o.o., witając wszystkich jej uczestników i prezentując pokrótce program spotkania. Następnie miała miejsce sesja poświęcona nowościom w pakiecie :Apogee Suite i jego integralnej części – systemowi workflow :Apogee Prepress, który we wrześniu doczekał się kolejnej wersji opatrzonej numerem 7.1. Szczegółowo omówił ją Krzysztof Sadziński – Presales Manager w firmie Agfa Graphics, na początku prezentując nieco danych statystycznych. Obecnie na całym świecie pracuje ponad 7,5 tys. systemów :Apogee, z czego 125 przypada na Polskę. Tylko w ostatnim roku liczba użytkowników tego rozwiązania wzrosła o 16. Co istotne, aż 95 ze 125 systemów to nowe wersje :Apogee (od wersji 4.0 wzwyż), z czego 35 to najnowsza wersja dostępna na rynku polskim – 7.0. Już 28 polskich użytkowników korzysta z :Apogee Impose – nowatorskiego narzędzia Agfa Graphics do montażu elektronicznego. 22 zdecydowało się na wykupienie kontraktów serwisowych – Workflow Upgrade Contract bądź Workflow Care Contract.
k_sadzinskik_maleW prezentacji najnowszej wersji systemu Krzysztofa Sadzińskiego wspierali Adam Skierkowski i Marcin Rawicki – specjaliści ds. oprogramowania w Agfa Graphics. Przynosi ona m.in. liczne nowości partnerów technologicznych, przede wszystkim silnik renderujący Adobe PDF Print Engine w wersji 2.5, oferujący większą wydajność rastrowania plików z przezroczystościami. Kolejne dwa nowe moduły to Enfocus PitStop Library 10 i Acrobat Plug-In zgodny z programem Acrobat 10. System w wersji 7.1 oferuje zmiany w zakresie :Apogee Portal – teraz pozwala on na dostęp większej liczby użytkowników IWC do modułu Web Approval. Pozwala też na sterowanie kolejnymi urządzeniami, m.in. nowymi prooferami Epson, naświetlarkami CtP producentów zewnętrznych (ECRM, Lüscher) a także nowym systemem Agfa :Avalon N8-60S. W nowej wersji :Apogee 7.1 maszyna cyfrowa może być z powodzeniem używana jako proofer, umożliwia on też sterowanie przemysłowymi maszynami :M-Press i :Dotrix. Sporo nowości dotyczy modułu wstępnej weryfikacji plików :Apogee Preflight – uzyskał on zgodność ze standardem GWG, pozwala też na łączenie kolorów dodatkowych i triadowych przy eksporcie plików PDF. Kolejne nowe funkcje to ocena tablicy barw oraz praca z modułem InkSave i wersjami. System :Apogee Prepress 7.1 oferuje też niemal 90 innych udoskonaleń.
Szczególną uwagę Krzysztof Sadziński zwrócił na ulepszenia w zakresie :Apogee Impose – natywnego narzędzia Agfa Graphics do elektronicznego montażu. Wymienił tu m.in.: integrację z systemami MIS poprzez moduły JDF Insert (zawartość publikacji) i JDF Stripper (impozycja), większą automatyzację oraz możliwość obróbki prac bez oprawy. Na zakończenie wspomniał o :ApogeeNetwork – internetowej społeczności użytkowników systemu :Apogee.

l_bruyneel_maleJako drugi wystąpił gość specjalny konferencji – Luc Bruyneel, Business Development Manager w belgijskiej centrali Agfa Graphics. Zaprezentował on pokrótce nowości sukcesywnie wprowadzane w pakiecie :Apogee Suite, także te przygotowywane z myślą o przyszłorocznych targach drupa 2012. Podkreślał przy tym integralność i kompleksowość rozwiązań Agfa Graphics: Oprogramowanie workflow, portal internetowy, systemy sterujące proofingiem i maszynami cyfrowymi, integracja z systemami MIS/ERP oraz całym parkiem sprzętowym poprzez moduł JDF/JMF – wszystko to tworzy swego rodzaju „galaktykę :Apogee”, której jesteśmy częścią – mówił Luc Bruyneel.

Kolejna część konferencji była poświęcona ofercie Agfa Graphics w zakresie nowych form sprzedaży oraz kompleksowej opieki nad klientem, świadczonej w ramach kontraktów serwisowych. Zaprezentował je Michał Śliz – dyrektor generalny firmy, szczegółowo omawiając (także na konkretnych liczbach) korzyści wynikające z kompleksowej umowy Workflow Care Contract. Podkreślał przy tym zalety tego typu rozwiązania: gwarancję posiadania najnowszej wersji oprogramowania, szybką pomoc w przypadku problemów, a także instalację i szkolenie w cenie oprogramowania.
Na pytania Piotra Bieńkowskiego z działu serwisu Agfa Graphics o praktyczne aspekty korzystania z kontraktów serwisowych odpowiadał Piotr Żółtak – współwłaściciel kieleckiej firmy Partners Studio. Podkreślał przy tym wygodę związaną z posiadaniem tego rodzaju umowy, zwracając uwagę na bardzo korzystną formę jej finansowania oraz fakt, że wiele procesów związanych z aktualizacją oprogramowania, diagnostyką czy też naprawą jest przeprowadzanych zdalnie i nie wpływa na bieżącą produkcję.

m_baur_prezentacja_maleKolejne dwa wystąpienia były związane z ofertą Agfa Graphics w zakresie przemysłowego i wielkoformatowego druku inkjetowego. Na początek Maciej Baur – Product Manager Agfa Graphics – zaprezentował w praktyce i w teorii możliwości ploterów z serii :Anapurna i :Jeti. Uczestnicy konferencji mieli okazję obejrzeć z bliska prace wykonane na różnych podłożach, w tym bardzo nietypowych, które z powodzeniem można zadrukowywać w urządzeniach Agfa Graphics bazujących na technologii inkjet UV.
Następnie z oprogramowaniem workflow sterującym ploterami inkjetowymi :Anapurna i :Jeti zapoznał uczestników konferencji Grzegorz Patoka – product manager w dziale inkjet. Przedstawił on szczegółowo możliwości systemów :Wasatch i :JetiSoft, dedykowanych – odpowiednio – obu wspomnianymi urządzeniom, konfrontując je przy tym z funkcjonalnością systemu :Apogee Prepress.

Ostatnia część sesji konferencyjnej poświęcona była integracji :Apogee z systemami MIS. Tu jako pierwszy wystąpił Bogusław Lichoński, właściciel sopockiej firmy Media Center, będącej wyłącznym przedstawicielem Rhapso Group – producenta systemu Graphisoft MIS, z powodzeniem stosowanego w ponad 1000 firmach poligraficznych z całego świata (w tym ok. 20 polskich). Po krótkiej prezentacji systemu, ze szczególnym uwzględnieniem modułów pozwalających na współpracę z :Apogee i WebApproval (certyfikowaną przez konsorcjum CIP4, do którego należą obie firmy), przyszła pora na spotkanie z praktycznym użytkownikiem obu rozwiązań. Gościem Krzysztofa Sadzińskiego i Bogusława Lichońskiego był ks. Leszek Skorupa – dyrektor drukarni Wydawnictwa Jedność z Kielc. Wdrożony tam system Graphisoft współpracuje od kilku tygodni z oprogramowaniem :Apogee Prepress, sterującym naświetlarką CtP. Ks. Skorupa opowiadał o licznych korzyściach „spięcia” ze sobą obu systemów, wymieniając m.in. usprawnienie procesu produkcji, lepszą współpracę działu produkcji z pozostałymi działami przedsiębiorstwa oraz większą przejrzystość zachodzących w firmie procesów.

konkurs2_malePierwszy dzień konferencji zakończył się konkursem wiedzy na temat systemu :Apogee, którego rozstrzygnięcie miało miejsce podczas uroczystej kolacji. Po wstępnej rundzie do ścisłego finału awansowało pięć osób, z których najlepszy okazał się Tomasz Wasilewski z firmy DMK Studio. Otrzymał on główną nagrodę, którą w tym roku stanowił zestaw multimedialny Xbox 360 + Kinect. Drugie miejsce w konkursie zajął Ireneusz Przetacki z Zakładu Poligraficznego Greg, natomiast trzecie – Mikołaj Lach ze Studia MJM.

W drugim dniu konferencji jej uczestnicy, podzieleni na trzy grupy, wzięli udział w warsztatach, podczas których szczegółowo prezentowano poszczególne programy i moduły oprogramowania :Apogee. Krzysztof Sadziński poprowadził zajęcia związane z rodziną :Apogee Suite i rozwojem wchodzących w jej skład programów (Prepress, Portal, Color) oraz możliwościami rozbudowy systemu :Apogee. Następnie pokazał w praktyce działanie systemu :Apogee Prepress i modułu WebApproval oraz ich integrację z systemem Graphisoft MIS. Podczas zajęć prowadzonych przez Adama Skierkowskiego omawiano nowe możliwości edycji w :Apogee Impose, przetwarzanie prac bez oprawy, łączenie różnych prac na jednym arkuszu, przygotowywanie okładek książkowych oraz automatyczną impozycję w kolejkach. Z kolei Marcin Rawicki zapoznał uczestników szkolenia z funkcjami administrowania systemem :Apogee Prepress, linearyzacją płyt, kalibracją maszyn drukujących, zarządzaniem bibliotekami Pantone oraz automatycznym zalewkowaniem.

m_sliz_male_2Konferencję oficjalnie zakończył Michał Śliz, dziękując wszystkim jej uczestnikom i zapraszając na kolejne spotkanie za rok. W podsumowaniu powiedział: Mamy nadzieję, że prezentacje – zwłaszcza te dotyczące nowości software’owych – spotkały się z zainteresowaniem naszych klientów. Tegoroczna frekwencja, bardzo duża aż do samego końca, pokazuje, że tego rodzaju spotkania są niezwykle potrzebne. Już dziś zatem zapraszamy na kolejną edycję konferencji, a wcześniej – na targi drupa, gdzie zaprezentujemy liczne nowości, także w dziedzinie oprogramowania.