Spotkanie polskich klientów Agfa Graphics: nowe funkcje i udoskonalenia w systemach Apogee i Asanti

W dniach 6-7 października br. w hotelu Warsaw Plaza odbyła się 16. Ogólnopolska Konferencja Użytkowników Systemów Apogee i Asanti. Spotkanie, w którym wzięło udział blisko stu gości, było okazją do zaprezentowania najnowszych wersji oprogramowania sterującego produkcją: Apogee (akcydensowy druk offsetowy) oraz Asanti (plotery wielkoformatowe). Konferencji towarzyszyły sesje warsztatowe, poświęcone poszczególnym modułom, funkcjom i udoskonaleniom obu produktów.

Konferencję otworzył Michał Śliz - dyrektor zarządzający polskiego oddziału Agfa Graphics

Konferencję otworzył Michał Śliz – dyrektor zarządzający polskiego oddziału Agfa Graphics

16. Ogólnopolską Konferencję Użytkowników Systemów Apogee i Asanti otworzył Michał Śliz – dyrektor zarządzający polskiego oddziału Agfa Graphics. Podkreślił, że po raz kolejny biorą w niej udział nie tylko obecni, ale także przyszli użytkownicy systemów workflow oferowanych przez firmę. Miłym akcentem podczas powitania było wręczenie nagród „Apogee Ambassador” klientom o bardzo długim stażu w zakresie użytkowania rozwiązań software’owych Agfa Graphics. W tym roku tytuł ten otrzymali: Marek Wojtasik z firmy Experci; Monika Kijas, Jerzy Jarmul i Mikołaj Lach ze Studia MJM; Paweł Morawczyński z drukarni Normex; Piotr Siłakowski z firmy MM Druk oraz Romuald Kiliś z Oficyny Wydawniczo-Reklamowej Sagalara.

Co nowego w systemach Apogee 9.1 i Asanti 2.0?

Krzysztof Sadziński - Presales Manager w polskim oddziale Agfa Graphics zaprezentował nowości, jakie pojawiły się w systemach Apogee i Asanti

Krzysztof Sadziński – Presales Manager w polskim oddziale Agfa Graphics zaprezentował nowości, jakie pojawiły się w systemach Apogee i Asanti

Jako pierwszy w ramach sesji konferencyjnej wystąpił Krzysztof Sadziński – Presales Manager w firmie Agfa Graphics. Przedstawił informacje o liczbie instalacji Apogee 9.0 na świecie. Nasz kontynent zdecydowanie tu przoduje – ponad połowę wdrożeń zrealizowano w europejskich firmach. W Polsce na aktualizację wcześniejszej lub zakup najnowszej wersji Apogee (najczęściej wraz z całym systemem CtP) zdecydowało się już 16 firm.
W części poświęconej nowym funkcjom i udoskonaleniom Apogee, Krzysztof Sadziński podkreślił, że system ten w coraz większym stopniu staje się centrum produkcyjnym, sterującym pracą nie tylko przygotowalni offsetowej, ale też produkcja realizowaną przez urządzenia wielkoformatowe czy cyfrowe maszyny drukujące. Z myślą o tych pierwszych w wersji 9.0 pojawiły się m.in.: dedykowany interfejs do układania prac na stole plotera, zintegrowane zarządzanie barwą oraz funkcja sterowania ploterami tnącymi. Kolejne wersje Apogee, jakie pojawią się na rynku w 2016 roku, będą uwzględniać m.in. obsługę nowych ploterów wielkoformatowych z oferty Agfa Graphics (Jeti Tauro i Jeti Mira) oraz producentów zewnętrznych, rozwiązania zwiększające automatyzację, kompatybilność w zakresie zadrukowywania materiałów przezroczystych, funkcje zintegrowanego dzielenia plików oraz selektywnej zmiany kolorów.
W zakresie integracji z maszynami cyfrowymi, Apogee 9.0 oferuje m.in.: dedykowane sterowniki do urządzeń Konica Minolta i Canon/Océ, kreator połączeń i ustawień produkcyjnych maszyny cyfrowej, jak również funkcję przesyłu danych wektorowych i rastrowych do jej kontrolera. W kolejnych jego wersjach pojawią się: opcja wykorzystania maszyny cyfrowej jako proofera lub urządzenia do realizacji zleceń niskonakładowych, Versioning (możliwość drukowania różnych wersji danego zlecenia jako oddzielnych prac) oraz funkcja drukowania w trybie „Podziel na proofy”  (dekompozycja arkusza drukarskiego) natychmiast po wstawieniu stron.
Następnie Krzysztof Sadziński wymienił najważniejsze cechy funkcji Versioning oraz  modułu do elektronicznego montażu – Apogee Impose 9.x, także te planowane w kolejnych wersjach. Dalsza część prezentacji była poświęcona portalowi do akceptacji prac – WebApproval i oferowanym w wersji 9.x funkcjom tego rozwiązania (są nimi m.in. prosty interfejs, zastosowanie języka HTML5, mobilność oraz integracja z Apogee Prepress 9.x). Prelegent scharakteryzował też pozostałe zmiany wprowadzone w Apogee Prepress 9.x: nowe funkcje modułu Apogee Preflight, możliwość kalkulacji oszczędności zużycia farb, tworzenia wydruków karty pracy, zastosowanie silnika renderującego Adobe PDF Print Engine 3.4 i integracji serwera Enfocus PitStop 12.
Krzysztof Sadziński wspomniał o najnowszej wersji oprogramowania do tworzenia sklepów internetowych – Apogee StoreFront 2.3, w której znalazły się opcje sprzedaży plików cyfrowych, personalizacji faktur pro forma, płatności przelewem oraz dodatkowego opisu produktu w przypadku prac wielkoformatowych.
Z myślą o uczestnikach konferencji działających na rynku wielkoformatowego druku cyfrowego przedstawił najważniejsze nowości w systemie Asanti 2.0: kolejne funkcje automatyzujące produkcję (wzorce, tryb kolejek z automatycznym generowaniem wykrojnika, obsługę ABF), nowe tryby jakości, a także obsługę mediów przezroczystych. „Zapewne wielu z Państwa zainteresuje informacja, że z myślą o firmach korzystających obecnie z systemu Asanti 1.0 przygotowaliśmy specjalną ofertę – bezpłatny upgrade do wersji 2.0. Mamy nadzieję, że oferowane przez nią nowe funkcje i udoskonalenia zachęcą do jej implementacji” – zakończył pierwszą część swojego wystąpienia Krzysztof Sadziński.

Apogee Prepress 9.x – nowe produkty i opcje
Następnie przedstawił nowe produkty i opcje, jakie znalazły się w systemie Apogee Prepress 9.x. Rozpoczął od rozszerzeń: Wide Format Link – zawierającego wszystkie funkcje niezbędne dla druku wielkoformatowego oraz Additional Wide Format Link – pozwalającego na podłączenie dodatkowego urządzenia pracującego w technice inkjetowej. Jako opcja dla wersji PDF&Proof po raz pierwszy pojawił się portal WebApproval. Zupełnie nowym rozwiązaniem jest Apogee Bridge – moduł umożliwiający integrację Apogee StoreFront z zewnętrznymi systemami workflow. Inna nowość – ApoXML – pozwala na integrację Apogee z zewnętrznymi systemami zarządzania produkcją (MIS) poprzez wymianę informacji za pośrednictwem plików XML, zapewniając tym samym większą automatyzację przetwarzania zleceń. Agfa Graphics wprowadzi także do swojej oferty ApoDrive – nowoczesny zamiennik serwera FTP. Zintegrowany z systemem Apogee Prepress, stanowi on kanał komunikacji między drukarnią i klientami, pozwalając na wymianę przetwarzanych danych poprzez bezpieczny protokół https, na prawach dostępu zdefiniowanych w Apogee.
Na zakończenie Krzysztof Sadziński przedstawił planowane przez firmę udoskonalenia interfejsu użytkownika w systemie Apogee 9.x. Zaprosił również do aktywnego korzystania z Apogee Network – portalu dla użytkowników Apogee, zawierającego m.in. praktyczne porady i materiały szkoleniowe dotyczące jego zastosowania oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Arziro 1.0 – projektowanie zabezpieczeń w wydrukach

Luc Bruyneel - Business Development Manager w belgijskiej centrali Agfa Graphics zaprezentował oprogramowanie Arziro Design

Luc Bruyneel – Business Development Manager w belgijskiej centrali Agfa Graphics zaprezentował oprogramowanie Arziro Design

Kolejnym prelegentem był Luc Bruyneel – Business Development Manager w belgijskiej centrali Agfa Graphics, zajmujący się rozwiązaniami w zakresie zabezpieczania produktów. Zaprezentował on zupełną nowość w ofercie firmy – oprogramowanie Arziro Design, umożliwiające projektowanie różnych form zabezpieczeń w produktach masowego użytku. „Dotychczas nasza oferta w zakresie security printing koncentrowała się na rozwiązaniach zaawansowanych, takich jak np. Fortuna – oprogramowanie do wprowadzania zabezpieczeń w banknotach czy dokumentach. Jednak z uwagi na globalną skalę fałszerstw i podróbek oraz związane z tym potrzeby właścicieli marek, zdecydowaliśmy się na wprowadzenie na rynek oprogramowania umożliwiającego tworzenie zabezpieczeń równie trudnych do skopiowania, ale implementowanych w produktach takich jak opakowania i etykiety, bilety, czeki podróżne, kupony, znaczki skarbowe i pocztowe, karty czy też różnego rodzaju certyfikaty i dyplomy” – mówił Luc Bruyneel.
Arziro Design działa jako wyspecjalizowany plug-in do programu Adobe Illustrator i bazuje na wieloletnich doświadczeniach Agfa Graphics z programem Fortuna. Jego ideą jest tworzenie – w prosty sposób i w znanym środowisku projektowania graficznego – niepowtarzalnych, skomplikowanych elementów tła lub wzorów geometrycznych, trudnych do skopiowania. Luc Bruyneel zapowiedział też, że w kolejnej wersji tego rozwiązania znajdą się m.in. Arziro Anti-copy – moduł pozwalający na tworzenie własnego wzoru zabezpieczania oraz Arziro Authenticate – umożliwiający weryfikację i śledzenie produktu za pomocą telefonu komórkowego i przy zastosowaniu kodu QR. Podkreślał przy tym pełną kompatybilność rozwiązania Arziro z systemem workflow Apogee.

Wdrożenia Apogee 9: z doświadczeń użytkowników

Swoimi doświadczeniami z użytkowania systemu Apogee 9 podzielili się m.in. przedstawiciele drukarni Grafix Centrum Poligrafii z Gdańska

Swoimi doświadczeniami z użytkowania systemu Apogee 9 podzielili się m.in. przedstawiciele drukarni Grafix Centrum Poligrafii z Gdańska

Kolejną część konferencji wypełniły rozmowy Krzysztofa Sadzińskiego i Adama Skierkowskiego – specjalisty ds. oprogramowania Agfa Graphics z klientami firmy. Jako pierwsi swoimi doświadczeniami związanymi z wdrożeniem najnowszej wersji oprogramowania Apogee 9.0 podzielili się przedstawiciele drukarni Grafix Centrum Poligrafii z Gdańska. Jest ona wieloletnim użytkownikiem rozwiązań Agfa Graphics – jej dział prepress bazuje obecnie na dwóch liniach CtP tego producenta, sterowanych systemem Apogee Prepress. Do niedawna pracowała tu jego 32-bitowa wersja 7.1, zatem upgrade obejmował wiele nowych funkcji i udoskonaleń, jakie pojawiały się w tym rozwiązaniu na przestrzeni ostatnich lat. Janusz Wójcikiewicz, kierownik działu prepress w Grafix Centrum Poligrafii, wymienił podczas rozmowy przesłanki dla zrealizowanej aktualizacji systemu do wersji 64-bitowej, podkreślając zupełnie inną jakość pracy, jaką ona zapewnia. Wspomniał także o zmianach w systemie pracy, wynikających z rezygnacji z modułu PrintDrive oraz przedstawił ekonomiczne uzasadnienie dla wdrożonej wirtualizacji systemu workflow.
Kolejnym gościem konferencji był Michał Król – kierownik CtP w firmie Eurodruk Poznań. Ta heatsetowa drukarnia, której dział prepress od wielu lat także bazuje na rozwiązaniach Agfa Graphics, korzysta obecnie z dwóch wielkoformatowych systemów CtP z rodziny Avalon, sterowanych najnowszą wersją systemu Apogee. Firma z powodzeniem korzysta też z portalu WebApproval. Michał Król opowiedział o wdrożeniu Apogee 9.0 w kontekście charakterystyki realizowanej tu produkcji zwojowej, wspominając o wieloetapowej instalacji i równoległej pracy systemów w starszej i nowszej wersji. Szczególną uwagę zwrócił na moduł PlateMaker jako ważny element produkcji. Podkreślał też konieczność przeprowadzenia zmian w całym workflow produkcyjnym, wymuszonych przez wdrożenie nowej wersji Apogee.

Prezentacje rozwiązań kompatybilnych z Apogee
Następne dwa wystąpienia były autorstwa przedstawicieli firm współpracujących z Agfa Graphics, których rozwiązania są kompatybilne z Apogee 9. Jako pierwszy głos zabrał Dominik Koziatka z firmy Cicero Stapro Group – producenta systemów MIS, umożliwiających kompleksowe zarządzanie przedsiębiorstwem poligraficznym. Ma ona za sobą liczne wdrożenia swoich rozwiązań w drukarniach z Czech, Słowacji, a także – od niedawna – z Polski. Prelegent omówił poszczególne moduły systemu MIS, zaprezentował też schemat współpracy poszczególnych rozwiązań software’owych pracujących w firmach poligraficznych, obejmujący m.in. system Apogee Prepress, system MIS Cicero oraz system LogoTronic Professional, w jaki wyposażane są maszyny drukujące KBA. Warto w tym miejscu dodać, że to właśnie firma KBA CEE jest wyłącznym przedstawicielem Cicero Stapro Group w naszym kraju.
Mateusz Woźniak – dyrektor handlowy Konica Minolta Business Solutions Polska zaprezentował ofertę firmy w zakresie druku cyfrowego. Przedstawił też możliwości maszyn japońskiego producenta w kontekście wykorzystania ich z jednej strony – jako proofera, z drugiej – jako alternatywy dla druku offsetowego przy realizacji prac niskonakładowych. Wspomniał również o kompatybilności najnowszej wersji systemu Apogee Prepress ze sterownikami maszyn Konica Minolta. Jedna z nich – bizhub PRESS C1070 – została zaprezentowana podczas pracy „na żywo”. Zlecenie w postaci pełnokolorowej broszury zostało wcześniej przygotowane i wysłane do urządzenia z systemu Apogee Prepress 9.

Offsetowy druk UV i technologia Quick Dry Printing
Pierwszy dzień konferencji zwieńczyły dwa wystąpienia przedstawicieli polskiego oddziału Agfa Graphics. Maciej Baur, pełniący w niej funkcję Product Managera, pokrótce scharakteryzował technikę drukowania offsetowego UV. Szczególną uwagę zwrócił przy tym na rodzaje stosowanych w niej pigmentów, spoiw i dodatków. Wskazał również na niechłonne i trudne w obróbce podłoża jako materiały znajdujące często zastosowanie w maszynach wyposażonych w moduł UV. Wspomniał przy tym o różnych jego odmianach, dostępnych na rynku: LED UV, H-UV czy HR-UV, które łączy wspólna cecha: konieczność utrwalania za pomocą światła ultrafioletowego. Przytoczył także wymieniane przez producentów maszyn drukujących najważniejsze zalety tego rodzaju rozwiązania: energooszczędność, proekologiczność, usprawnienie procesu produkcyjnego (dzięki szybszemu schnięciu) oraz możliwość zastosowania efektów specjalnych czy nietypowych podłoży.
Jako ostatni głos zabrał Mirosław Opolski – specjalista ds. płyt offsetowych Agfa Graphics, który opowiedział o rozwiązaniu oferowanym przez firmę pod nazwą Quick Dry Printing. Zastosowane po raz pierwszy przez japoński oddział Agfa Graphics, zakłada ono proces drukowania z mniejszą ilością wody znajdującej się na powierzchni formy drukowej. Zalety tego rozwiązania to – jak podkreślał prelegent – szybsze schnięcie arkuszy i szybsza ich obróbka w dalszej fazie produkcji, redukcja zużycia wody, wyższa jakość reprodukcji, a to wszystko – bez konieczności inwestowania w maszynę UV. Zaznaczył przy tym, że warunkiem koniecznym dla osiągnięcia sukcesu jest – poza wdrożeniem samej technologii – dyscyplina w zakresie prawidłowej regulacji i konserwacji maszyny drukującej.

Apogee i Asanti w praktyce: sesje warsztatowe
Drugi dzień konferencji tradycyjnie już wypełniły sesje warsztatowe, poświęcone poszczególnym elementom, modułom i opcjom systemów Apogee i Asanti. Prowadzili je: Krzysztof Sadziński, Adam Skierkowski i Marcin Rawicki. Wśród zagadnień, na które zwrócono szczególną uwagę, znalazły się m.in.: narzędzia do edycji prac w Asanti 2.0, obsługa kolorów specjalnych i naddruku w Apogee 9.x, Versioning, eksport plików PDF, moduł Apo XML, upgrade z Print Drive do systemu Apogee, jak również narzędzia uwzględniające integrację systemu Apogee, systemu MIS i druku cyfrowego.
Mówi Michał Śliz: „Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom tegorocznej konferencji za udział. Mamy nadzieję, że przekazana przez nas, naszych klientów i partnerów wiedza będzie dla nich przydatna. Podobnie jak podtrzymywane tu i nowo nawiązywane kontakty, także nieformalne. Ciesząc się z faktu, że nasza konferencja spotyka się z niesłabnącym powodzeniem, także wśród użytkowników systemu Asanti, jaki od niedawna jest w ofercie Agfa Graphics – już dziś zapraszamy na jej kolejną edycję”.