Spotkanie polskich klientów Agfa Graphics pod znakiem „chmury”

Około 100 osób wzięło udział w dorocznej, 17. już Ogólnopolskiej Konferencji Użytkowników Systemów Apogee i Asanti, zorganizowanej przez firmę Agfa Graphics w łódzkim hotelu Andel’s by Vienna House. Spotkanie było poświęcone przede wszystkim nowościom wprowadzonym w najnowszych wersjach: Apogee 10.0 – workflow przeznaczonego dla drukarń akcydensowych i Asanti 3.0 – skierowanego do wielkoformatowych drukarń cyfrowych. Sporo miejsca podczas konferencji przeznaczono na omówienie oprogramowania wykorzystującego technologię „chmury”, m.in. systemu Apogee Cloud, jaki oficjalnie zadebiutował na targach drupa 2016. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także sesje warsztatowe, podczas których specjaliści z polskiego oddziału Agfa Graphics dzielili się z uczestnikami swoją wiedzą, związaną z praktycznym wdrażaniem rozwiązań software’owych.

k_sadzinski_m_schellekens_male

Krzysztof Sadziński – Presales Manager w polskim oddziale Agfa Graphics, odpowiedzialny za merytoryczną część konferencji (z lewej) i gość specjalny spotkania – Marc Schellekens, menedżer w dziale badawczo-rozwojowym belgijskiej centrali Agfa Graphics.

17. Ogólnopolską Konferencję Użytkowników Systemów Apogee i Asanti oficjalnie otworzył Michał Śliz – dyrektor zarządzający polskiego oddziału Agfa Graphics. Wręczył też specjalne wyróżnienia „Ambasadora Apogee” przedstawicielom trzech firm, które od wielu już lat użytkują to oprogramowanie. Otrzymali je: Magdalena Rossa z drukarni Media Magazines, Marcin Górka z firmy Drukma oraz Michał Klinger z drukarni Zapol.
Spotkania firmy Agfa Graphics to już wieloletnia tradycja, zapoczątkowana w roku 2000. Do ich historii, a zarazem do historii rozwoju oprogramowania workflow nawiązał w swojej pierwszej prezentacji Krzysztof Sadziński – Presales Manager w polskim oddziale Agfa Graphics, odpowiedzialny za merytoryczną część konferencji. Wspomniał o pierwszych na rynku RIP-ach sprzętowych (rok 1982) i programowych (1991), by następnie wymienić „milowe kroki” w ewolucji systemu Apogee. Były nimi m.in.: pojawienie się Apogee Series 3 w roku 1997, debiut ApogeeX na targach drupa 2004, wprowadzenie na rynek cztery lata później pakietu Apogee Suite (na który składały się Apogee Prepress, Apogee Color i Apogee Portal) oraz coraz powszechniejsze zastosowanie technologii cloud computing. Obecnie w ofercie Agfa Graphics, skierowanej do drukarń akcydensowych, znajdują się trzy tego typu rozwiązania: StoreFront (oprogramowanie do tworzenia sklepów internetowych), PrintSphere (oferujące zintegrowany hosting danych) oraz Apogee Cloud – będące pierwszym na rynku systemem workflow działającym w „chmurze”.
Krzysztof Sadziński scharakteryzował system Apogee w jego obecnej formule, wskazując na trzy kluczowe elementy: modułowość, skalowalność i automatyzację. Następnie wskazał najważniejsze nowe funkcje i ulepszenia, jakie pojawiały się w kolejnych wersjach oprogramowania – od ApogeeX 1.0 (wprowadzonego na rynek w maju 2003) do najnowszej wersji Apogee 10.0, która zadebiutowała we wrześniu br.

Tej ostatniej poświęcona była osobna prezentacja, zatytułowana: „Co nowego w Apogee?”. Krzysztof Sadziński szczegółowo omówił nowe funkcjonalności i udoskonalenia wprowadzone w „jubileuszowej” wersji nr 10. Wśród nich znalazły się m.in.: edytor stołu (dedykowany dla produktów bez oprawy i wymagających zagnieżdżania, np. opakowań); możliwość obsługi kilku wersji tej samej pracy na jednym arkuszu (Versioning) z uwzględnieniem zmian w podglądzie i modułach Versioning, Split for Proof oraz Apogee Impose; marki grzbietowe dla każdej wersji; udoskonalony moduł Digital Quick Strip, oferujący większą wydajność i lepsze pozycjonowanie stron; opcja numerowania składek książki; wprowadzanie marek tekstowych na proofach.
Kolejna część prezentacji poświęcona była nowościom w systemie Asanti 3.0. Tu Krzysztof Sadziński wymienił m.in. funkcje: podziału na bryty (tiling), rozszerzenia płótna, oczkowania oraz przycinania. Wskazał też na zwiększenie automatyzacji całego rozwiązania dzięki wprowadzeniu kolejek oraz edytora stołu.
Podczas konferencji nie zabrakło miejsca na omówienie nowych funkcji w module WebApproval, pozwalającym na zdalną komunikację między drukarnią/studiem prepress a zleceniodawcą. Krzysztof Sadziński wskazał m.in. na nową usługę ProductionCenter, aktywowaną na poziomie firmy i umożliwiającą obsługę dwóch rozwiązań – WebApproval i PrintSphere – w ramach tego samego interfejsu. Następnie wymienił nowości wprowadzone w pierwszym z nich: wsparcie dla modułu Versioning (możliwość osobnej akceptacji każdej z wersji, poprawiona wizualizacja statusu stron); integrację z modułem Apogee Preflight; obsługę spadów; korektę stron z poziomu listy stron; widok separacji; usuwanie strony i całego pliku, jak też wymianę zaakceptowanych przez klienta stron; poprawę wizualizacji tekstów; tworzenie opcjonalnych wiadomości prezentowanych klientowi.

Autorem kolejnej prezentacji był gość specjalny konferencji – Marc Schellekens, menedżer w dziale badawczo-rozwojowym belgijskiej centrali Agfa Graphics, bezpośrednio uczestniczący w procesach rozwijania i udoskonalania systemu Apogee. Na wstępie zaprezentował globalne struktury Agfa Graphics, zaangażowane w prace nad jej rozwiązaniami software’owymi, obejmujące jednostki zlokalizowane w czterech krajach. Przybliżył też uczestnikom spotkania kulisy funkcjonowania zespołu zajmującego się tworzeniem kolejnych modułów, funkcjonalności i udoskonaleń w rozwiązaniach workflow Agfa Graphics. Wiele miejsca poświęcił kwestii współpracy działu R&D z klientami (także w kontekście przekazywanych przez nich na bieżąco informacji zwrotnych, zwłaszcza jeśli chodzi o testy beta), jak również z jednostkami Agfa Graphics zajmującymi się marketingiem, utrzymaniem jakości, wdrożeniami i wsparciem: „Zapraszamy do aktywnego udziału w programie testów beta i dostosowywanie użytkowanego oprogramowania do swoich potrzeb oraz do sugerowania nam niezbędnych udoskonaleń i ulepszeń. Czekamy na informacje od Państwa, a także na podpowiedzi względem nowych funkcjonalności i możliwości biznesowych. Rozwój Apogee nie byłby możliwy bez informacji od jego użytkowników, dlatego m.in. takie konferencje są dla nas bezcennym źródłem wiedzy. Zapraszamy do aktywnej współpracy” – zakończył Marc Schellekens.

Kolejne wystąpienie, którego autorem był Krzysztof Sadziński, zostało poświęcone dwóm rozwiązaniom bazującym na technologii „chmury”, będącej tematem przewodnim tegorocznej konferencji. Zostały one oficjalnie wprowadzone podczas targów drupa 2016. Pierwsze z nich to Apogee Cloud, anonsowane przez Agfa Graphics jako jedyny obecnie na rynku system workflow działający w „chmurze”. Stanowi on alternatywę dla tych klientów, którzy z różnych względów nie chcą ponosić kosztów użytkowania oprogramowania, związanych z jego aktualizacją, wsparciem serwisowym w formie kontraktu technologicznego czy też konieczną od czasu do czasu wymianą serwerów. W zamian Agfa Graphics proponuje dedykowaną usługę sieciową, obejmującą: hosting (w zakresie IT, oprogramowania i usług), dostęp do stale poprawianej i aktualizowanej wersji workflow oraz wsparcie serwisowe. Prelegent przedstawił schemat działania tego rodzaju modelu biznesowego i następującej w nim wymiany danych. Przytoczył też przykład jednego z pierwszych jego użytkowników – holenderskiej drukarni Fratelli, której właściciel uznał wdrożenie technologii cloud computing za optymalne rozwiązanie. „Mamy tu do czynienia z drukarnią zużywającą rocznie 25 tys. m2 płyt, wyposażoną w naświetlarkę Avalon N16S, do niedawna sterowaną systemem Apogee 6.0. Kierownictwo firmy uznało, że upgrade do najnowszej wówczas, stacjonarnej wersji 9.1 byłby zbyt kosztowny, m.in. z uwagi na konieczność zakupu nowego sprzętu i podpisywania kolejnego kontraktu. W efekcie od czerwca ub.r. drukarnia Fratelli z powodzeniem korzysta z systemu Apogee Cloud 9.1, a jej właściciel niezwykle chwali sobie to rozwiązanie. Podkreślając przy tym, że „chmura” to przyszłość, nie tylko eliminująca dotychczasowe koszty związane z własną infrastrukturą, ale też zapewniająca bieżące wsparcie Agfa Graphics w zarządzaniu całą siecią” – mówił Krzysztof Sadziński.
Druga nowość bazująca na technologii cloud computing, zaprezentowana przez firmę na targach drupa 2016, to zintegrowana z Apogee Prepress 10.0 usługa wymiany danych, oferowana pod nazwą PrintSphere. Umożliwia ona łatwy transfer plików do i z systemu workflow oraz innych serwisów Agfa Graphics działających w „chmurze”. Pozwala na wymianę danych ze znajomymi, klientami, studiami prepress i innymi użytkownikami. Podobnie jak w przypadku Apogee Cloud, jest dostępna jako usługa typu SaaS (Software as a Service).
Prezentacjom towarzyszyły pokazy demo obu nowych rozwiązań. Krzysztof Sadziński podał przykładowe koszty związane z korzystaniem zarówno z systemu Apogee Cloud, jak i usługi PrintSphere.

Rozwiązania działające w „chmurze” to nie jedyne nowości software’owe Agfa Graphics, prezentowane podczas październikowej konferencji. Jedno ze swoich wystąpień Krzysztof Sadziński poświęcił Arziro 2.0 – pakietowi programów przeznaczonych do zabezpieczania produktów drukowanych przed podrabianiem i fałszerstwami. Warto przypomnieć, że rozwiązanie to przedstawiono po raz pierwszy w Polsce na ubiegłorocznym spotkaniu rodzimych klientów Agfa Graphics. Obecnie na rynku dostępna jest nowa wersja Arziro Design – oprogramowania do projektowania wysublimowanych i trudnych do skopiowania zabezpieczeń, jak też towarzyszące jej moduły Arziro Anti-copy, Arziro Authenticate i Arziro Production. To, jak zapewniał prelegent, odpowiedź Agfa Graphics na problemy, z jakimi borykają się właściciele marek z całego świata. „Wartość rynku podrabianych produktów szacuje się na 500 mld USD, co stanowi 7-10% całego światowego handlu – mówił Krzysztof Sadziński. – Z powodu piractwa i podróbek, tylko w krajach należących do grupy G20 bez pracy pozostaje 2,5 mln ludzi. To realne liczby i problemy, którym – jako producent zaawansowanego software’u i odpowiedniego sprzętu – chcemy choć po części zaradzić”.
Najważniejsza część pakietu – Arziro Design – to profesjonalne i przyjazne w użytkowaniu oprogramowanie do projektowania wzorów uwzględniających odpowiedni poziom zabezpieczeń. Dedykowane jest dla różnych klientów: drukarń działających w obszarze security printing, projektantów zabezpieczeń oraz właścicieli marek. Działa jako plug-in dla programu Adobe Illustrator i pozwala na tworzenie unikalnych i skomplikowanych elementów, tła lub wzorów linii, niezwykle trudnych do podrobienia. Do tworzenia własnych wzorów zabezpieczeń służy z kolei moduł Arziro Anti-copy, zaś za sprawdzanie autentyczności produktów (poprzez zwykłego smartfona) odpowiada Arziro Authenticate. W skład pakietu wchodzi też Arziro Production – dedykowany workflow prepress dla rynku produktów z zabezpieczeniami.

W kolejnej części konferencji Marc Schellekens zaprezentował oferowane w ramach systemu Apogee 10.0 narzędzie do tworzenia raportów – Reportlog Tool, dostarczające m.in. informacji o zużyciu płyt, farb (dzięki modułowi InkSave) czy też atramentów (w przypadku ploterów). Zestaw ten – jak zapewniał prelegent – jest łatwy w użyciu i oferuje wysoki poziom automatyzacji: „To niewielki program, ułatwiający wydobycie informacji z bazy danych, niewymagający zaawansowanej wiedzy nt. SQL. Dane są eksportowane w formacie TXT lub XML. Narzędzie pozwala na tworzenie raportów godzinowych lub dziennych”.
Z kolei praktyczne wykorzystanie funkcji Apogee Prepress zademonstrowali wspólnie: Krzysztof Sadziński oraz specjaliści ds. oprogramowania w polskim oddziale Agfa Graphics – Adam Skierkowski i Marcin Rawicki. W tej części omówiono – z wykorzystaniem demo – profile Apogee Preflight, a także funkcję Versioning i jej zgodność z normą Fogra 51.
Kwestię standaryzacji druku, tym razem zgodnie z normą PSO, omówił z kolei Maciej Baur – Product Manager w polskim oddziale Agfa Graphics. Przypomniał standardy obowiązujące w branży poligraficznej, scharakteryzował normę PSO i wskazał najważniejsze korzyści płynące z zainwestowania w nią. „Kontrola procesu przekłada się wprost na kontrolę efektów drukowania i finalnej jakości – mówił. – Do tego dochodzi czynnik ludzki: standaryzacja to większe zaangażowanie pracowników i lepszy podział ról. Jako Agfa Graphics oferujemy przygotowanie, szkolenie i wsparcie techniczne w tym zakresie, pozwalające na przejście audytu i otrzymanie certyfikatu UGRA – zgodnego z normą PSO – na okres dwóch lat”.
Pierwszy dzień konferencji zakończył Mirosław Opolski – specjalista ds. płyt offsetowych w polskim oddziale Agfa Graphics. Omówił on kwestię procesu przygotowania form drukowych w kontekście standaryzacji i jakości drukowania. Przytoczył m.in. przykłady, z jakimi spotkał się podczas swoich licznych odwiedzin u klientów, borykających się z problemem zachowania stabilności procesu poligraficznego.

Drugi dzień konferencji tradycyjnie wypełniły sesje warsztatowe, prowadzone przez specjalistów Agfa Graphics. Stały się one okazją do bezpośrednich rozmów i dyskusji na temat nowych opcji i funkcjonalności wprowadzonych w systemach Apogee 10.0 oraz Asanti 3.0.
Mówi Michał Śliz: „Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom 17. Ogólnopolskiej Konferencji Użytkowników Systemów Apogee i Asanti. Tegoroczne spotkanie miało nieco bardziej technologiczny charakter, niż jego wcześniejsze edycje, stąd m.in. obecność gościa specjalnego z centrali Agfa Graphics, na co dzień zaangażowanego w tworzenie i rozwijanie systemu Apogee. Mamy nadzieję, że przekazane podczas konferencji informacje, zwłaszcza na temat nowych rozwiązań, zaprezentowanych na targach drupa 2016, spotkały się z zainteresowaniem naszych klientów. Cieszymy się też, że – jak co roku – stała się ona miejscem licznych spotkań, wymiany poglądów i doświadczeń, a w kuluarach i podczas wieczornej części integracyjnej – także rozmów mniej formalnych”.