System CtP Agfa Avalon N4 w oficynie wydawniczo-reklamowej Sagalara z Łodzi

Łódzka firma Sagalara to jeden z tych użytkowników rozwiązań CtP Agfa Graphics, który – na bazie pozytywnych doświadczeń ze sprzętem i oprogramowaniem tego producenta – zdecydował się ponownie na jego ofertę. Od pewnego czasu podstawę jej działu prepress stanowi system CtP Avalon N4-10S, połączony inline z wywoływarką Elantrix 95SX i urządzeniem odbierającym. Całością steruje system workflow Apogee 7, a zakup ten został zrealizowany w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską oraz budżet państwa.

Początki firmy Sagalara sięgają 1991 roku, kiedy jej właściciel – Wojciech Sagalara – rozpoczął swoją przygodę z poligrafią, uruchamiając agencję reklamową świadczącą kompleksowe usługi przygotowania prac do druku. Jednocześnie pośredniczył w zlecaniu przygotowywanych prac do współpracujących z firmą drukarń, Sagalara zaczęła też wydawać różne publikacje książkowe. Przełomem dla jej działalności okazał się rok 2005, kiedy to zakupiony został pełnoformatowy system CtP Agfa Xcalibur 45. Od tej pory firma dołączyła do rosnącego w naszym kraju grona usługowych naświetlarki CtP. Dwa lata później Sagalara rozbudowała swoją ofertę o usługi introligatorskie, instalując linie do oprawy miękkiej klejonej i zeszytowej. „Tym samym mogliśmy naszym klientom zaoferować niemal cały cykl produkcyjny z wyłączeniem druku – mówi Wojciech Sagalara. – Była to w pełni świadoma decyzja – w tym czasie w Łodzi była bardzo mocna baza maszyn drukujących, więc woleliśmy skoncentrować się na etapach przed i po druku”. Konsekwentny rozwój zaowocował kolejnymi zleceniami i kontaktami, aż w 2011 roku zapadła decyzja o zakupie własnej 5-kolorowej maszyny drukującej z wieżą lakierującą. „Z uwagi na sytuację rynkową – z jednej strony ofensywę druku cyfrowego, z drugiej sporą liczbę maszyn w formacie B1 – uznaliśmy, że swego rodzaju niszą będzie wysokojakościowy druk w półformacie. Tym samym mogliśmy zaoferować naszym odbiorcom kompletny proces poligraficzny – od przygotowania zlecenia do wysyłki gotowego wyrobu”.

Inwestycja w maszynę półformatową wymusiła na właścicielu firmy konieczność zakupu nowego systemu CtP, dostosowanego do jej parametrów. Jak zapewnia Wojciech Sagalara, proces decyzyjny znacznie ułatwiła dotychczasowa współpraca z Agfa Graphics i pozytywne doświadczenia z jej rozwiązaniami CtP: „Siedem lat bardzo dobrej współpracy, bezproblemowa praca urządzeń, przyjazny w obsłudze system workflow – to wszystko miało niebagatelny wpływ na naszą decyzję. Uznaliśmy, że nowy, zaproponowany nam system zagwarantuje dotychczasową, bardzo wysoką jakość form drukowych i uzyskiwanej z nich produkcji”.
Kompletny system CtP dostarczony przez Agfa Graphics do firmy Sagalara składa się z: półformatowej naświetlarki Avalon N4-10S (oferującej prędkość maksymalną 21 płyt/h), wywoływarki Elantrix 95SX oraz urządzenia odbierającego płyty Elantrix. Wraz z dostawą sprzętu miał miejsce upgrade oprogramowania sterującego całością do wersji Apogee 7. W systemie naświetlane są płyty termoczułe Energy Elite Pro, których bieżącą dostawę zapewnia firma Vadamecum-Bis, autoryzowany dystrybutor Agfa Graphics w regionie łódzkim. Mówi Wojciech Sagalara: „Lokalna opieka i natychmiastowa dostępność materiałów eksploatacyjnych, jak również wieloletnia znajomość z Panem Jackiem Dorendą – właścicielem Vademecum-Bis, również nie pozostawały bez wpływu na końcową decyzję o wyborze dostawcy systemu CtP. Współpraca z tego typu firmą to olbrzymia zaleta, gwarantująca nam bezpieczeństwo pracy i bieżącą realizację zamawianych przez klientów zleceń”.

Wojciech Sagalara bardzo chwali sobie dokonany wybór: „Nowy system pozwolił na skrócenie czasu przygotowania form drukowych o 50%. Co więcej, przy zapewnianej przez nową naświetlarkę wydajności podczas jednej zmiany jej pracy jesteśmy w stanie wykonać tyle form drukowych, że wystarczają one na trzy pełne zmiany pracy maszyny drukującej. Dzięki tej elastyczności jesteśmy w stanie śmiało konkurować z drukiem cyfrowym już przy nakładzie 200 egzemplarzy, z drugiej strony zaś – śmiało realizujemy zlecenia, które mogłyby powędrować na maszynę pełnoformatową, rzędu kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy. Wygodę pracy dodatkowo wspomaga fakt, że system CtP pracuje w bezpośrednim sąsiedztwie maszyny drukującej. Dzięki temu korekt w nastawach maszyny może dokonać nie tylko jej operatora, ale taż osoba obsługująca naświetlarkę. To bardzo ważne w kontekście czasu poświęcanego na przygotowanie całego zlecenia”.
Firma Sagalara wykonuje różnego rodzaju prace, zlecane zarówno przez pośredników, jak też przez odbiorców końcowych: książki, katalogi, magazyny, akcydensy. Wśród jej klientów coraz częściej zdarzają się zleceniodawcy zagraniczni. „Chcemy stale dywersyfikować naszą produkcję – podkreśla Wojciech Sagalara. – Stąd współpraca z różnymi odbiorcami, startowanie w przetargach oraz plany, by szerzej wyjść z naszą ofertą poza Polskę. Dziś możemy od tym myśleć bez obaw – zaledwie w ciągu pięciu lat z małej, kilkuosobowej drukarni staliśmy się przedsiębiorstwem o bardzo dużym potencjale produkcyjnym, zatrudniającym na stałe ponad 20 osób. Myślę, że w obecnych czasach, gdy firmy raczej ograniczają swoje zasoby ludzkie, jest to bardzo znamienne”.
Mówi Lidia Matuszak, regionalny szef sprzedaży w firmie Agfa Graphics: „Cieszymy się, że Agfa Graphics jest częścią projektu inwestycyjnego firmy Sagalara i napawa nas dumą, że jej właściciele już po raz drugi zdecydowali się na wybór naszego rozwiązania. Duży w tym udział miała wieloletnia współpraca między naszymi firmami, w tym opieka i wsparcie serwisowe udzielane podczas eksploatacji wcześniejszego rozwiązania CtP. Zakup nowej naświetlarki był związany w bezpośredni sposób z nową maszyną drukującą, która umożliwiła całkowite usamodzielnienie się firmy i zaproponowanie przez nią rynkowi kompleksowej oferty usług. Co godne podkreślenia rozwój firmy Sagalara w ostatnich pięciu latach, niejako wbrew globalnej sytuacji gospodarczej, w dużej mierze wynika z trafionych inwestycji w park maszynowy – począwszy od przygotowalni, poprzez druk, na introligatorni kończąc. Obserwując dynamikę jej rozwoju, jestem pełna uznania dla decyzji podejmowanych przez właścicieli na przestrzeni ostatnich lat”.
Jacek Dorenda, właściciel Vademecum-Bis, dodaje: „Z firmą Sagalara współpracujemy od wielu lat i z radością obserwujemy jej konsekwentny rozwój. Cieszy nas on tym bardziej, że Pan Wojciech Sagalara należy do grona naszych lojalnych partnerów – to już druga naświetlarka Agfa Graphics zakupiona przez jego przedsiębiorstwo. Mam nadzieję, że przyczyni się ona do dalszego wzrostu firmy Sagalara co najmniej w takim stopniu, jak to było w przypadku wcześniejszego rozwiązania CtP Agfa Graphics”.