System produkcyjny Apogee Integrate 8.0 z modułem WebApproval w firmie Eurodruk-Poznań: sprawna i wydajna produkcja prepress

Eurodruk-Poznań to wieloletni użytkownik systemów cyfrowego prepressu firmy Agfa Graphics. Przygotowalnia firmy niemal w całości oparta jest na dwóch wielkoformatowych naświetlarkach Avalon VLF, płytach termoczułych P970 oraz systematycznie rozbudowywanym workflow Apogee tego belgijskiego producenta. Od pewnego czasu w drukarni pracuje ono w wersji Apogee Integrate 8.0 wzbogaconej o moduł WebApproval do zdalnego przesyłania i akceptacji prac przez Internet. Jest to jedna z najbardziej rozbudowanych konfiguracji systemu Apogee Prepress w naszym kraju.

„Nasza współpraca z Agfa Graphics trwa już kilkanaście lat – mówi Mirka Zawilińska, kierownik studia prepress w firmie Eurodruk-Poznań. – Zaczynaliśmy od pierwszych w Polsce naświetlarek Xcalibur VLF, sterowanych oprogramowaniem Apogee 3.5. Kilka lat później pojawiły się u nas dwa urządzenia Avalon VLF, które z powodzeniem pracują do dzisiaj. Przez ten okres wdrażaliśmy i rozbudowywaliśmy – w ramach aktualizacji oprogramowania oferowanych przez Agfa Graphics – kolejne wersje workflow Apogee. Oprogramowanie to jeden z kluczowych czynników decydujących o wydajności i jakości produkcji realizowanej przez nasz zakład. Obecnie jesteśmy użytkownikiem systemu Apogee Integrate 8.0, wyposażonego w szereg bardzo istotnych dla nas funkcji automatyzujących i usprawniających pracę samej przygotowalni, jak też komunikację z niemal setką stałych klientów”.
Eurodruk-Poznań to należąca do koncernu Euro-Druckservice Passau (EDS Group) heatsetowa drukarnia zwojowa specjalizująca się w wydawnictwach kolorowych: czasopismach, suplementach, katalogach i folderach reklamowych. Jej park sprzętowy składa się m.in. z trzech maszyn drukujących Lithoman III, bogato wyposażonej introligatorni oraz stale udoskonalanej – przede wszystkim w obszarze oprogramowania – przygotowalni cyfrowej, bazującej na rozwiązaniach Agfa Graphics.
Na początku 2013 roku system Apogee został tu zaktualizowany do wersji Integrate 8.0. Wyposażony jest on m.in. w cztery renderery (oparte o technologię Adobe APPE 2.6), raster Sublima (z maksymalną liniaturą 340 lpi), moduł do elektronicznego montażu Apogee Impose w wersji do druku zwojowego, oraz moduł WebApproval do zdalnego przesyłania i akceptowania prac przez klientów. Ten ostatni – jak zapewnia Ireneusz Piotrowski, główny specjalista ds. standaryzacji druku w firmie Eurodruk-Poznań – w znaczący sposób usprawnił komunikację ze zleceniodawcami: „Początki wdrożenia nie były łatwe, gdyż większość klientów była przyzwyczajona do tradycyjnych metod zatwierdzania prac do druku. Jednak już po trzech miesiącach około 30-40% z nich zaczęło korzystać z modułu WebApproval, bardzo sobie chwaląc to rozwiązanie. Dziś odsetek ten wynosi 90%, a pojawienie się u nas tego rozwiązania bardzo ułatwiło współpracę obu stronom”.
Mirka Zawilińska podkreśla zapewnianą przez WebApproval automatyzację procesu zatwierdzania prac do druku oraz związane z tym bezpieczeństwo produkcji: „Informacja o zdarzeniu jest natychmiast wysyłana do oprogramowania Apogee. Po przetworzeniu plików w systemie produkcyjnym, trafiają one do zatwierdzenia poprzez WebApproval, a klient dostaje powiadomienie drogą mailową o zamówieniu gotowym do akceptacji. Wszystko odbywa się zatem bardzo sprawnie i na bieżąco, a my mamy gwarancję, że pod każdym zamówieniem znajduje się akcept ze strony konkretnej osoby, reprezentującej zleceniodawcę. To daje duże poczucie bezpieczeństwa w przypadku ewentualnej reklamacji. Co ciekawe, z rozwiązania tego dużo chętniej korzystają nasi rodzimi polscy klienci, zarówno wydawcy, jak też agencje reklamowe czy brokerzy”.
Poza modułem WebApproval, system Apogee Integrate 8.0 posiada kilka funkcji, na które – zdaniem Mirki Zawilińskiej – warto zwrócić szczególną uwagę, także w kontekście profilu firmy Eurodruk-Poznań: „Mocną stroną systemu jest dla naszej produkcji wydajność rendererów Adobe APPE, które w dużym stopniu przyspieszyły proces obróbki plików. Funkcje, na których nam bardzo zależało, to moduł do elektronicznego montażu Apogee Impose, dostępny już od wersji 7.0 (od 8.0 w wariancie dla druku zwojowego), a także funkcja kompensacji przyrostu wstęgi – Web Growth. Bardzo cenimy sobie Multipart Jobs – funkcję obsługi prac wieloczęściowych, umożliwiającą tworzenie jednego zlecenia z myślą o jego realizacji na różnych maszynach. W praktyce oznacza to, że bazując na jednej teczce zlecenia (Job Ticket) można zadać różne parametry druku – krzywe korekcyjne czy rastry – w zależności od stosowanej maszyny. Inna funkcja, z których w pełni korzystamy w codziennej pracy to moduł InkDrive Link, umożliwiający – poprzez protokół CIP3 – wstępne ustawianie kałamarzy farbowych na podstawie danych z prepressu i współpracujący z systemem PECOM sterującym maszynami zwojowymi”.
Stefan Piotrowski, kierownik ds. klientów gazetowych i międzynarodowych w polskim oddziale Agfa Graphics, dodaje: „Warto podkreślić, że system Apogee Integrate 8.0 został przez nas skonfigurowany z pełnym uwzględnieniem specyfiki produkcji wykonywanej przez Eurodruk-Poznań. Wyposażyliśmy go w moduły dedykowane dla produkcji zwojowej, takie jak wspomniane wcześniej Web Impose i Web Growth. Wraz z czterema silnikami renderującymi wspierają one pracę tutejszego studia prepress, znacznie przyczyniając się do sprawnej realizacji zleceń”.
Mirka Zawilińska zwraca też uwagę na bardzo dobrą współpracę z polskim oddziałem Agfa Graphics w zakresie serwisu, wdrożeń kolejnych wersji oprogramowania Apogee czy też szkoleń, odbywających się przy tej okazji: „Większość bieżących spraw załatwiamy dzięki zdalnej diagnostyce. Także aktualizacje i poprawki oprogramowania wdrażane są w sposób automatyczny, nie wpływając na realizowaną produkcję. Wiele cennych informacji pozyskujemy dzięki uczestnictwu w dorocznych konferencjach Użytkowników Apogee, organizowanych przez Agfa Graphics. Są one okazją nie tylko do teoretycznego i praktycznego poznania nowych funkcjonalności oprogramowania, ale też do nieformalnych dyskusji z innymi jego użytkownikami. Kontakty te bardzo procentują w przyszłości”.
Współpraca firmy Eurodruk-Poznań z polskim oddziałem Agfa Graphics trwa nieprzerwanie od 2002 roku. Oceniając ten okres Iwona Śmigiel, prezes drukarni, mówi: „Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom wdrażanym przy wsparciu Agfa Graphics bezproblemowo realizujemy zlecenia naszych klientów, którzy doceniają wysoki poziom i kompleksowe działania, dające gwarancje jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług”.
Stefan Piotrowski dodaje: „Jesteśmy dumni z wielu lat owocnej i kompleksowej współpracy z firmą Eurodruk-Poznań – jedną z najnowocześniejszych i największych drukarń heatsetowych w Polsce. Zwłaszcza, że obejmuje ona wszystkie aspekty związane z przygotowaniem form drukowych: oprogramowanie, systemy CtP, płyty oraz wszechstronną obsługę posprzedażną. Jest nam też ogromnie miło gościć przedstawicieli firmy na dorocznych konferencjach skupiających użytkowników systemu Apogee. Liczymy na kolejne lata satysfakcjonującej dla obu stron współpracy”.