Szwajcarskie sukcesy płyt Agfa :Amigo TS

Agfa Graphics poinformowała o zakończonym sukcesem wdrożeniu niewymagających wywoływania płyt termoczułych :Amigo TS w drukarni akcydensowej jednego ze swoich szwajcarskich klientów – firmy Swissprinters AG wchodzącej w skład SWP Holding AG. Będzie ona wkrótce wykonywać formy drukowe z użyciem dwóch w pełni zautomatyzowanych systemów CtP opartych na wielkoformatowych naświetlarkach termicznych Agfa :Avalon N36 – pierwszy z nich został uruchomiony w listopadzie ub.r. Inwestycja w to rozwiązanie, pozwalające na pracę z użyciem proekologicznych płyt :Amigo TS, znakomicie wpisuje się w politykę równoważonego rozwoju realizowaną przez SWP Holding AG.

Swiss_Printers_logoW skład holdingu SWP Holding AG wchodzą cztery spółki: Swissprinters AG (z siedzibą w Zofingen), gdzie są obecnie wdrażane rozwiązania Agfa Graphics, Swissprinters Lausanne SA, Swissprinters St. Gallen AG i Swissprinters Zürich AG. Ich wszechstronna oferta obejmuje usługi w zakresie drukowania, działań marketingowych przy zastosowaniu wielu mediów, wykańczania druków, marketingu bezpośredniego oraz wydawnictw. Usługi poligraficzne realizowane są z wykorzystaniem zwojowych i arkuszowych maszyn offsetowych, jak również urządzeń bazujących na technologii cyfrowej.

58,8% udziałów w SWP Holding AG posiada firma Ringier, kolejne 25,2% – Neue Zürcher Zeitung, pozostałe 16% – wydawnictwo Edipresse. Cztery firmy wchodzące w skład holdingu i zlokalizowane w Zofingen, Lozannie, St. Gallen i Zurychu, zatrudniają w sumie 1000 pracowników. Jednym z najważniejszych założeń misji Swissprinters AG jest wiara, że papier jest produktem naturalnym. W związku z tym firma od lat realizuje politykę zrównoważonego rozwoju, uwzględniającą liczne aspekty środowiskowe i mającą na celu zminimalizowanie ewentualnego negatywnego wpływu jej produkcji poligraficzno-wydawniczej na środowisko naturalne. Obejmuje ona m.in. takie elementy jak recykling czy sortowanie odpadów, jak również stałą redukcję emisji dwutlenku węgla do atmosfery czy też wdrażanie w codziennej produkcji rozwiązań technologicznych przyjaznych dla środowiska. Co więcej, firmy dostarczające papier dla Swissprinters AG muszą wykazać się proekologiczną polityką w zakresie nowych plantacji drzew (w myśl zasady, że w miejsce każdego wyciętego drzewo należy posadzić nowe).

Wśród dostawców, którzy wpisują się w proekologiczną misję Swissprinters AG, jest także Agfa Graphics, która w miejsce konwencjonalnych płyt termoczułych zaproponowała wdrożenie, niewymagających wywoływania płyt :Amigo TS. Są one naświetlane przy użyciu dwóch nowych systemów CtP bazujących na naświetlarkach :Avalon N36-50 SD wyposażonych w systemy ładowania płyt typu combo (podajniki paletowe i wielokasetowe).

Mówi Meinrad Rohrer, kierujący działem prepress w Swissprinters AG: Dzięki wdrożeniu płyt :Amigo TS i technologii ThermoFuse, na której one bazują, nasza produkcja w zakresie form drukowych osiągnęła niespotykany do tej pory poziom stabilności. W pierwszej fazie wdrożenia płyty :Amigo TS znajdują zastosowanie w nowej 72-stronicowej zwojowej maszynie heatsetowej manroland Lithoman. W kolejnych etapach będą sukcesywnie implementowane w kolejnych maszynach stosowanych przez tę drukarnię: manroland Rotoman, manroland Polyman i KBA Compacta.

Płyty :Amigo TS oferują znaczące korzyści ekologiczne dzięki redukcji ilości chemii niezbędnej do całego procesu ich obróbki oraz powstałych podczas niego odpadów. Technologia ThermoFuse zapewnia z kolei wyjątkową stabilność i powtarzalność form drukowych. Jak zapewnia Agfa Graphics, bazująca na wodzie emulsja płyty w praktyce nie powoduje emisji lotnych związków organicznych i nie zawiera żadnych toksycznych składników. Dzięki temu znacznie obniża się ryzyko powstania błędów spowodowanych zmianami stężenia roztworów, temperatury i czasu obróbki, czyli ewentualną niestabilnością pracy wywoływarki. W rezultacie można osiągnąć znaczne oszczędności czasowe i finansowe w całym procesie przygotowania form drukowych.

Docelowo Swissprinters AG planuje stosować płyty :Amigo TS we wszystkich czterech zwojowych maszynach drukujących zainstalowanych w tej drukarni. Pierwsza naświetlarka Agfa :Avalon N36-50 SD rozpoczęła tu pracę w listopadzie 2010, drugie urządzenie ma zostać dostarczone w lutym br. Kierownictwo drukarni szacuje, że do końca tego roku w obu liniach CtP zostanie wyprodukowanych nawet 110 tys. m2 gotowych form drukowych.