Uczniowie warszawskiego Zespołu Szkół Poligraficznych na Dniach Otwartych w firmie Agfa Graphics

W dniach 17 i 19 marca w siedzibie polskiego oddziału Agfa Graphics odbywały się już piąte Dni Otwarte, zorganizowane dla uczniów kierunku „Technik cyfrowych procesów graficznych” i kadry nauczycielskiej Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka J. Piłsudskiego w Warszawie. Mieli oni okazję zapoznać się z firmą i jej wybranymi rozwiązaniami z zakresu prepressu. Gospodarzem i organizatorem spotkania ze strony Agfa Graphics był Krzysztof Sadziński – Presales Manager w jej polskim oddziale. Współpraca pomiędzy firmą i warszawską placówką trwa od wielu lat, a jej rezultatem – poza dorocznymi Dniami Otwartymi – jest m.in. kompletny system CtP, sterowany stale aktualizowanym oprogramowaniem Apogee, zainstalowany od kilku lat w jednej ze szkolnych pracowni.

warsztaty_1_maleW tegorocznych, odbywających się w dwóch turach spotkaniach wzięło udział ponad 30 uczniów 2. klas z kierunku „Technik cyfrowych procesów graficznych”. Został on uruchomiony przed kilku laty z uwagi na postępującą cyfryzację branży i od tej pory niezmiennie cieszy się dużą popularnością. Mówi Anna Małyska, reprezentująca kadrę nauczycielską Zespołu Szkół Poligraficznych: „To nasza kolejna wizyta w firmie Agfa Graphics, umożliwiająca poznanie przez uczniów jej innowacyjnych rozwiązań, ze szczególnym uwzględnieniem oprogramowania Apogee. W sumie w ciągu pięciu lat w organizowanych przez nią Dniach Otwartych wzięło udział niemal 150 osób z naszej szkoły. Spotkania te stały się swego rodzaju tradycją i wydarzeniem, na które czeka wielu uczniów. Część z nich uczestniczy w nich rok po roku, systematycznie wzbogacając swoją wiedzę w zakresie nowoczesnych technologii prepress. Krzysztof Sadziński, który jest ich głównym organizatorem, dba o to, by na kolejnych Dniach Otwartych pojawiała się – przynajmniej częściowo – zupełnie nowa tematyka. Co więcej, spotkania o podobnym, warsztatowym charakterze Agfa Graphics organizowała także na terenie naszej szkoły. Również w tym przypadku osobą prowadzącą zajęcia i dbającą o nie od strony merytorycznej był Krzysztof Sadziński”.

warsztaty_3_maleWybór osób biorących udział w Dniach Otwartych Agfa Graphics następuje na podstawie ocen z wybranych przedmiotów uzyskiwanych przez uczniów. Anna Małyska przyznaje, że dla wielu uczestników stanowią one motywację do osiągania lepszych wyników w nauce: „Tego rodzaju spotkania to znakomita okazja, by poszerzyć wiedzę przekazywaną w szkole na temat różnych rozwiązań technologicznych oraz pokazać ich zastosowania rynkowe. Marka Agfa Graphics bardzo przemawia do ich wyobraźni, więc udział w organizowanych przez firmę Dniach Otwartych jest pewnego rodzaju nobilitacją. Co więcej, dla części naszych uczniów, w tym także absolwentów, są one inspiracją i motywacją do tego, by po zakończeniu nauki na poziomie średnim kontynuować edukację w zawodzie i pozostać w branży. Wiem, że niektórzy z nich już podjęli pracę w firmach poligraficznych, np. w działach prepress. Także wśród obecnych uczniów są tacy, którzy – m.in. dzięki wiedzy pozyskiwanej podczas spotkań organizowanych przez Agfa Graphics – planują uruchomienie własnej działalności poligraficznej”.

warsztaty_4_maleKonwencja Dni Otwartych uwzględnia kilka elementów. „Na początku uczniowie, w towarzystwie opiekunów z ramienia szkoły, zwiedzali naszą firmę – mówi Krzysztof Sadziński. – Była to okazja, by bliżej poznali charakterystykę naszej działalności, której zasięg w ubiegłym roku – z uwagi na powstanie europejskiego centrum obsługi klienta – znacznie się poszerzył. Następnie w jednej z sal konferencyjnych zaprezentowane zostały rozwiązania Agfa Graphics z zakresu prepress, ze szczególnym uwzględnieniem systemu Apogee Prepress oraz sklepu internetowego StoreFront”.
Przy użyciu tego drugiego narzędzia pokazane zostało w praktyce, jak – z punktu widzenia klienta drukarni – wygląda tworzenie i zamawianie zlecenia. Tu były nim personalizowane wizytówki dla każdej z uczestniczących w Dniach Otwartych osób. Po wydrukowaniu zadaniem uczniów było wycięcie ich z arkusza, zgodnie z zadanym wcześniej formatem, a także złożenie dedykowanych im opakowań.
„Dzięki temu mogli się oni przekonać, jak ważny jest etap prepressu w kontekście dalszych etapów realizacji zlecenia. I zrozumieć, że nawet najmniejszy błąd przy projektowaniu pliku czy impozycji może skutkować błędami podczas drukowania lub obróbki introligatorskiej” – dodaje Krzysztof Sadziński.

Warto dodać, że poza regularnie organizowanymi Dniami Otwartymi, Agfa Graphics wspiera warszawski Zespół Szkół Poligraficznych także na co dzień. Od kilku lat w jednej z tutejszych pracowni działa kompletny system CtP, składający się z naświetlarki oraz urządzenia czyszcząco-wymywającego, pozwalający na produkcję proekologicznych, bezchemicznych form drukowych. Całością steruje workflow Apogee, który – co warte – podkreślenia – jest stale aktualizowany. „Krzysztof Sadziński dba o to, by nasi uczniowie mieli do czynienia z najnowszą wersją systemu Apogee, dzięki temu zachowana jest komplementarność wyposażenia pracowni z wiedzą przekazywaną podczas Dni Otwartych i z realiami rynkowymi. Cieszymy się, że Agfa Graphics jest bardzo aktywna w kontaktach z naszą szkołą i liczymy z na kontynuację owocnej współpracy także w kolejnych latach” – podsumowuje Anna Małyska.