„Wszystko co pokazalibyśmy na targach drupa” – Agfa zaprezentowała swoje najnowsze rozwiązania do drukowania offsetowego

Przez sześć dni, w okresie przypadającym na przełożone targi drupa, Agfa prezentowała w sposób zdalny swoje najnowsze rozwiązania dla druku offsetowego. Podczas dedykowanych sesji jej przedstawiciele zaprezentowali ofertę belgijskiego producenta uwzględniającą różne segmenty rynkowe, bazujące na offsecie. Każda z nich kończyła się pytaniami ze strony klientów biorących udział w wirtualnych spotkaniach. Webinaria poprzedziła – przeprowadzona również w trybie online – konferencja prasowa, podczas której zaanonsowano poszczególne premiery rynkowe oraz udoskonalone wersje rozwiązań software’owych i sprzętowych. Wirtualny projekt nosił nazwę Studio 4D48 – taki miał być numer stoiska firmy na targach drupa 2020. Agfa udostępniła także online nagrania ze wszystkich spotkań. Można je zamówić poprzez stronę https://www.agfa.com/int/studio4d48/ po uprzedniej rejestracji.

Apogee 12 i inne rozwiązania software’owe: z myślą o wydajnej produkcji opakowań, książek i druków komercyjnych

Sporo miejsca podczas Studia 4D48 poświęcono rozwiązaniu Apogee Cloud – oferowanemu w formie subskrypcji systemowi workflow, bazującemu na technologii “chmury”. Fot.: Agfa

Jedną z najważniejszych premier zaanonsowanych przez firmę Agfa była nowa wersja jej sztandarowego systemu produkcyjnego – Apogee v12. Pojawi się w ofercie belgijskiego producenta jesienią br., zaś Studio 4D48 było okazją do zaprezentowania najważniejszych nowych i udoskonalonych jej funkcjonalności. Przedstawiali je, kierując je do drukarń o różnych profilach (m.in. specjalizujących się w produkcji opakowaniowej i komercyjnej), Alain Cormond – Business Development Manager oraz Erik Peeters – Marketing Manager Software Solutions w firmie Agfa.
Pierwsza z nich – Cut ‘n Assemble – wzbogaciła moduł Apogee Impose, umożliwiając bardziej optymalne rozmieszczanie różnych prac na arkuszu z myślą o ich jednoczesnym drukowaniu i wykańczaniu, a co za tym idzie – redukcji odpadów. W kontekście impozycji Agfa wprowadziła też inne udoskonalenia: tworzenie indywidualnych, automatycznych raportów; łatwe i szybkie tworzenie impozycji ze zróżnicowanych prac; wsparcie dla funkcji tzw. bottlingu oraz kompensację efektu przyrostu wstęgi (rozciągania się papieru podczas drukowania).
Z myślą o większej automatyzacji procesów wprowadzona została funkcja ATP (Automate Task Processor), w ramach której przesyłane do systemu pliki są analizowane pod względem zawartości i meta danych, a pozyskane w ten sposób informacje automatycznie definiują konkretne działania np. zmianę nazwy dokumentu, skierowanie pliku do maszyny drukującej (offsetowej lub/i cyfrowej). O swoich doświadczeniach z systemem Apogee opowiadali przedstawiciele francuskiej drukarni RotoFrance, która – po wdrożeniu techniki offsetu arkuszowego – zintegrowała workflow firmy Agfa ze swoim systemem MIS.
W portalu Apogee WebApproval, zwiększającym interakcję między drukarnią a jej klientami, wprowadzono tzw. rozwiązanie multi-tenant. Umożliwia ona stworzenie kilku brandów dla tego samego przedsiębiorstwa poligraficznego z myślą o obsłudze różnych zleceniodawców lub grupowanie łączących się drukarń w ramach jednego systemu Apogee. Inne funkcje, jakie tu się pojawiły, to m.in.: wydłużenie czasu pozostawania zalogowanym na portalu, szybkie porównywanie różnych wersji plików oraz poprawiona obsługa notatek i rejestru błędów w pracach.
Sporo miejsca podczas Studia 4D48 poświęcono rozwiązaniu Apogee Cloud – oferowanemu w formie subskrypcji systemowi workflow, bazującemu na technologii „chmury”. Firma stworzyła bazujący na przeglądarce internetowej interfejs użytkownika – WebFlow, zwiększający kontrolę operatorów nad realizowaną produkcją. O swoich pozytywnych doświadczeniach z Apogee Cloud i towarzyszącą mu usługą PrintSphere AutoPilot (zwiększającą bezpieczeństwo przechowywanych danych) opowiadał podczas webinarium poświęconego drukowi komercyjnemu Tsuyoshi Yano – dyrektor japońskiej drukarni Printnet. Podkreślał takie elementy tego kompleksowego wdrożenia jak wyższa wydajność działań i możliwość dalszego rozwoju w obszarze workflow bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z infrastrukturą czy kolejnymi licencjami na „stacjonarne” wersje Apogee.
Podczas webinariów wspomniano też o innych rozwiązaniach software’owych firmy skierowanych na rynek druku offsetowego: nowej wersji sklepu internetowego Apogee StoreFront 5.6 (wyposażonej m.in. w rozbudowany soft proofing, stopniowe akceptowanie prac i automatyczne uzupełnianie zleceń w kontekście personalizacji) oraz – komplementarnych w stosunku do Apogee, oferowanych w ramach projektu ECO3 – modułach InkTune (optymalizującym zużycie farby) i PressTune (stabilizującym proces drukowania).
Korzyści wynikające z wdrożenia tych ostatnich przedstawiła Izabela Jasińska-Klocek – dyrektor drukarni db Print Polska, będącej od kilku lat użytkownikiem obu ww. rozwiązań. Podkreślała m.in. wyższą jakość realizowanych odbitek, lepszą kontrolę oraz możliwość analizy całego procesu drukowania i szybsze reagowanie na ewentualne problemy (uzyskiwanie dzięki PressTune), jak również sprawniejsze przekazywanie gotowych arkuszy do dalszej obróbki dzięki krótszemu ich schnięciu (to zasługa InkTune i cieńszej warstwy farby, jaka jest aplikowana).

Płyty Eclipse i Adamas, czyli ekologia i ekonomia w druku offsetowym

Kilka miesięcy temu w ofercie firmy Agfa pojawiła się bezprocesowa płyta Eclipse, której charakterystykę omawiano podczas webinariów skierowanych m.in. do drukarń opakowaniowych i akcydensowych. Fot.: Agfa

Kilka miesięcy temu w ofercie firmy Agfa pojawiła się bezprocesowa płyta Eclipse, której charakterystykę – także podczas webinariów skierowanych m.in. do drukarń opakowaniowych i akcydensowych, bazujących na arkuszowym druku offsetowym – zaprezentowała Iris Bogunovic, Product Manager Plates & CtP Systems w firmie Agfa. Wymieniała m.in. cztery kluczowe – zdaniem producenta – korzyści wynikające z jej wdrożenia: wysoki i stabilny, utrzymujący się nawet przez 7 dni kontrast obrazu (niezwykle istotny w kontekście płyt bezprocesowych); możliwość przechowywania do 24 godzin w oświetleniu biurowym, wysoką odporność na zadrapania oraz przenoszenie powłoki, którą jest pokryta, na papier podczas rozruchu maszyny. O swoich doświadczeniach z płytami Eclipse opowiadał Thomas Klit Thomsen – właściciel duńskiej drukarni Kandrups Bogtrykkeri, który wskazywał m.in. wysoką stabilność produkcji i znaczące oszczędności kosztów na etapie prepress.
Studio 4D48 było też okazją do promocji bezchemicznej płyty Adamas, która – jak podkreślała Iris Bogunovic – równie dobrze odnajduje się w offsetowym druku arkuszowym, jak i zwojowym heatsetowym. Jak mówiła, jest to najbardziej trwała płyta typu chem-free, dostępna na rynku. Umożliwia całkowite wyeliminowanie wody z procesu prepress (jej finalna obróbka ma miejsce w dedykowanym urządzeniu czyszcząco-gumującym – COU) i nawet 75% redukcję odpadów w porównaniu z rozwiązaniami konkurencyjnymi. Dedykowana jest zarówno produkcji z użyciem farb konwencjonalnych, jak też UV (w tym H-UV i LED-UV). W przypadku tych drugich umożliwia drukowanie nakładów do 75 tys. egzemplarzy. Iris Bogunovic wskazywała też na wysoki kontrast obrazu oraz szybkie osiągnięcie pierwszej odbitki nakładowej, co przyczynia się do wyższej wydajności i proekologiczności realizowanej przez drukarnię produkcji.

Automatyzacja i robotyzacja procesów prepress – temat na czasie

W czasie Studia 4D48 firma Agfa zaanonsowała światową premierę w swojej ofercie – robot do transportu płyt (w różnych formatach) z palet do systemu CtP. Fot.: Agfa

Kwestia usprawnienia procesu przygotowania form drukowych, niezależnie od rodzaju realizowanej produkcji (komercyjnej, opakowaniowej, heatsetowej czy gazetowej) pojawiała się bardzo często w ramach projektu Studia 4D48. W tym kontekście Agfa zaanonsowała światową premierę w swojej ofercie – robot do transportu płyt (w różnych formatach) z palet do systemu CtP. Jest on – jak podkreśla firma – dostępny w jej portfolio w ramach wyłączności, a z jego zalet w takim samym stopniu mogą skorzystać drukarnie heatsetowego, jak i arkuszowe – kluczem do osiągnięcia odpowiedniej wydajności jest skala produkcji i różnorodność stosowanych formatów płyt. Prezentująca jego funkcje Iris Bogunovic wskazywała m.in. na takie elementy jak: dostosowanie konfiguracji robota do indywidualnych potrzeb klienta, optymalizacja procesów prepress w kontekście ładowania płyt (zwłaszcza w przypadku więcej niż jednej naświetlarki CtP pracujących w tym samym pomieszczeniu), odciążenie pracowników od ręcznych, powtarzalnych czynności (co oznacza możliwość przydzielenia im innych, bardziej efektywnych czasowo i kosztowo zadań) oraz wzrost całkowitej wydajności działań w obszarze prepress. Robot pracuje z prędkością do 80 płyt/h, niezależnie od formatu – tych zaś może być maksymalnie pięć. Co więcej, jest w pełni zintegrowany z systemem Apogee.
Agfa ma już za sobą pierwsze wdrożenie tego rozwiązania – w duńskiej drukarni Stibo Complete, specjalizującej się w kompleksowej produkcji materiałów marketingowych. Svend Erik Grue Nielsen – Operations & Development Manager w tej firmie podkreślał w swojej wypowiedzi, że wdrożenie zrobotyzowanego systemu podawania płyt zwiększyło wydajność, obniżyło koszty i liczbę popełnianych błędów oraz poprawiło warunki pracy operatorów CtP. W kontekście ostatniego z przytoczonych argumentów mowa o ok. 230 tonach płyt offsetowych rocznie.

Raster SPIR@L, płyta Energy Verve i inne rozwiązania dla heatsetu
Podczas webinarium skierowanego do drukarń heatsetowych zaprezentowane zostały dwie płyty dedykowane tego typu produkcji: nowa, termoczuła Energy Verve i znana już z oferty firmy Agfa, bezchemiczna Adamas. Wymieniając zalety wynikające z wdrożenia pierwszej z nich, Iris Bogunovic wskazywała m.in. na możliwość drukowania wysokich nakładów, wydajność, wysoką odporność chemiczną i mechaniczną oraz pozytywny wpływ na rzadsze zrywanie się wstęgi papieru, będące jedną z bolączek produkcji zwojowej. „Zjawisko to występuje średnio 4-5 razy dziennie, co oznacza każdorazowy postój rzędu 30-40 minut – mówiła. – To zaś wiąże się z kosztami, także materiałowymi, które szacujemy na 400-700 euro w każdym przypadku zerwania wstęgi. Redukcja tego problemu zaledwie o 1% niesie za sobą znaczące oszczędności, a zastosowanie płyty Energy Verve może się do tego przyczynić”.
Sporo miejsca podczas spotkania dla drukarń heatsetowych poświęcono rastrowi SPIR@L, jaki pojawił się w ofercie firmy Agfa w ubiegłym roku. Jak podkreślano, może on być stosowany także przy produkcji o innej specyfice, np. w druku gazetowym czy komercyjnym. Prezentujący go Erik Peeters podkreślał, że pomimo posiadania wielu rastrów w swojej ofercie, Agfa wciąż pracuje nad nowymi rozwiązaniami, a najnowszym z nich jest właśnie SPIR@L. Wśród kluczowych korzyści wynikających z jego zastosowania producent wymienia m.in. możliwość uzyskania wyższej jakości, czystości obrazów, a także poprawienia efektywności produkcji.

Bogactwo rozwiązań dla druku gazetowego
Ostatnia odsłona Studia 4D48 poświęcona była rozwiązaniom do produkcji wydawniczej i gazetowej. Rainer Kirschke – Marketing Manager Newspaper w firmie Agfa podkreślał, że wszystkie one wpisują się w założenia projektu ECO3, uwzględniającego większą ekologię, ekonomię i wygodę z użytkowaniu poszczególnych produktów, a kluczowe korzyści wynikające z ich wdrożenia to: obniżenie całkowitych  kosztów zakupu i użytkowania (TCO), redukcja czasu i kosztów związanych z obsługą sprzętu i materiałów, usprawnienie procesu produkcyjnego oraz czasowa dostawa danych i gotowych form drukowych. O swojej kompleksowej współpracy z firmą Agfa opowiadali przedstawiciele kilku drukarń gazetowych: DC Thomson (Szkocja), Webprint Ltd. (Irlandia) oraz Mainpost i Axel Springer (Niemcy).
Wśród rozwiązań software’owych firma zwraca szczególną uwagę na system workflow Arkitex 4.0, który – podobnie jak Apogee – jest opcjonalnie dostępny w wersji subskrypcyjnej, bazującej na technologii cloud computing. Agfa wprowadziła też do oferty nowy moduł – PrintSphere Disaster Recovery, będący dodatkowym zabezpieczeniem danych klienta, przechowywanych na serwerach obsługiwanych przez firmę. W kontekście produkcji gazetowej ponownie przytoczono zalety rastra SPIR@L oraz jego integralności i komplementarności względem programów IntelliTune (poprawiającym jakość obrazów) i OptiInk (redukującym zużycie farby).
Wśród nowości sprzętowych Rainer Kirschke zwrócił szczególną uwagę na Attiro Cleaning Module – specjalny, nowy moduł czyszczący instalowany w urządzeniu Attiro ZH, służącym do finalnej obróbki gazetowych form drukowych, m.in. wprowadzonych jakiś czas temu na rynek Avatar V-ZH.

Michał Śliz, dyrektor zarządzający polskim oddziałem firmy Agfa podsumowuje: „Cieszymy się, że pomimo odwołania targów drupa, udało nam się w sposób zdalny zaprezentować nowe i udoskonalone rozwiązania dedykowane produkcji offsetowej. Przygotowane przez naszą belgijską centralę webinaria cieszyły się dużą popularnością, a ich odbiorcy doceniali zwłaszcza wypowiedzi użytkowników rozwiązań Agfa, wśród których znalazła się także drukarnia z naszego kraju – db Print Polska. Dziękujemy zatem wszystkim, którzy znaleźli czas, by zapoznać się z naszą ofertą i już dziś zapraszamy na nasze stoisko podczas przełożonych na kwiecień 2021 roku targów drupa, gdzie będzie można bezpośrednio zapoznać się z nimi. Informacji na ich temat chętnie udzielą też już dzisiaj nasi przedstawiciele handlowi. Zapraszamy zatem do kontaktu”.