Wyniki Agfa-Gevaert i Agfa Graphics za 1. kwartał 2013: wzrost marży zysku brutto

Koncern Agfa-Gevaert poinformował o wynikach finansowych za 1. kwartał 2013. Grupa osiągnęła w nim – rok do roku – wzrost marży zysku brutto, a jej zysk operacyjny z działalności podstawowej (EBIT) wyniósł we wspomnianym okresie 21 mln euro.

„Czynniki stymulujące wzrost działu Agfa HealthCare funkcjonowały w 1. kwartale br. poprawnie, natomiast na nieco słabsze wyniki Agfa Graphics wpłynęły przede wszystkim niepewność ekonomiczna i gorsza koniunktura gospodarcza. Warto odnotować kolejny, licząc rok do roku, wzrost marży zysku brutto, wynikający m.in. z wdrażanych przez nas stale programów zwiększających wydajność działań. Oczekujemy, że w kolejnych kwartałach tego roku osiągniemy lepszy wynik netto, także za sprawą naszych wysiłków zmierzających do ciągłej poprawy marży zysku brutto” – mówi Christian Reinaudo, CEO grupy Agfa-Gevaert.

Wyniki Agfa-Gevaert za 1. kwartał 2013
Za sprawą umacniającego się kursu euro, przychody ze sprzedaży Agfa-Gevaert wyniosły w pierwszych trzech miesiącach tego roku 705 mln euro, co oznacza spadek o 4% w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Wynika on przede wszystkim ze słabszej koniunktury na europejskim rynku poligraficznym, mającej wpływ na rezultaty osiągnięte przez Agfa Graphics. Dzięki znaczącej sprzedaży w obszarze rozwiązań IT, przychody Agfa HealthCare pozostały na stabilnym poziomie.
Dzięki wdrożeniu kolejnych działań zwiększających wydajność całej grupy, marża zysku brutto Agfa-Gevaert wzrosła w 1. kwartale 2013 i wyniosła 28,8% przychodów ze sprzedaży. Koszty związane z obsługą sprzedaży i ogólną administracją stanowiły w omawianym okresie 19,9% przychodów ze sprzedaży.
Zysk operacyjny z działalności podstawowej całej grupy Agfa-Gevaert za 1. kwartał 2013, nieuwzględniający kosztów restrukturyzacji i jednorazowych wydatków (EBITDA), obniżył się nieznacznie w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. z 43 mln euro do 41 mln euro. Zysk operacyjny (EBIT) z działalności podstawowej pozostał na niezmienionym poziomie i wyniósł 21 mln euro.
Wydatki restrukturyzacyjne i koszty jednorazowe zamknęły się w 1. kwartale 2013 roku kwotą 9 mln euro, przy 10 mln euro przed rokiem. Koszty finansowe netto spadły z 24 mln euro do 16 mln euro. Koszty podatkowe wyniosły 8 mln euro.
Wynik finansowy netto za 1. kwartał 2013 wyniósł minus 12 mln euro i był o 8 mln euro lepszy niż w analogicznym okresie ub.r. (minus 20 mln euro).
Na koniec 1. kwartału 2013 majątek Agfa-Gevaert miał wartość 2 893 mln euro, przy 2 830 mln euro na koniec roku 2012. Wartość zapasów magazynowych osiągnęła poziom 686 mln euro, a okres magazynowania wyniósł 112 dni. Należności handlowe (nieuwzględniające odroczonych przychodów ze sprzedaży i zaliczek wpłaconych przez klientów) wyniosły w 1. kwartale br. 484 mln euro (62 dni), zaś zobowiązania handlowe 267 mln euro (44 dni). Dług finansowy netto, którego wartość na koniec 2012 roku wynosiła 291 mln euro, wzrósł do poziomu 337 mln euro. Wartość przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej wyniosła w omawianym okresie minus 36 mln euro.

Wyniki Agfa Graphics za 1. kwartał 2013
Przychody ze sprzedaży Agfa Graphics wyniosły w 1. kwartale tego roku 371 mln euro, przy 396 mln euro w analogicznym okresie 2012. Firma odczuła tym samym skutki gorszej koniunktury gospodarczej w całej Europie. Z jednej strony – firmy oszczędzają na działaniach reklamowych, co przekłada się na mniejszą ilość zadrukowanych stron. Z drugiej zaś – część drukarń m.in. z tego powodu odkłada w czasie decyzje o inwestowaniu w nowy sprzęt.
W skali globalnej dział cyfrowych rozwiązań dla prepressu (CtP) odnotował kolejny wzrost wolumenu dostaw, który jednak został zniwelowany przez spadki cenowe. Zgodnie z oczekiwaniami, po okresowej ubiegłorocznej stabilizacji dział analogowych filmów graficznych (CtF) powrócił do trendu spadkowego. Niepewna sytuacja gospodarcza nie pozostawała bez wpływu także na wynik zrealizowany przez dział przemysłowego druku inkjetowego.
Marża zysku brutto wyniosła w 1. kwartale 2013 roku 25,1% (przy 25,3% przed rokiem). Poprawa wyniku operacyjnego została zniwelowana m.in. przez presję cenową. W efekcie zysk operacyjny z działalności podstawowej Agfa Graphics, nieuwzględniający kosztów restrukturyzacji i jednorazowych wydatków (EBITDA), wyniósł w 1. kwartale br. 13,6 mln euro (3,7% sprzedaży), zaś zysk operacyjny z działalności podstawowej (EBIT) wyniósł 4,4 mln euro i stanowił 1,2% sprzedaży.

Pierwszy kwartał br. przyniósł korzystny dla Agfa Graphics wyrok holenderskiego Sądu Apelacyjnego w Hadze w sprawie wytoczonej przeciwko Xingraphics. Zdaniem sądu jeden z patentów zgłoszonych przez Agfa Graphics (EP823327) został naruszony przez tę chińską firmę przy produkcji cyfrowych płyt offsetowych „FIT”. Przypadek ten pokazuje, że Agfa Graphics w sposób niezwykle restrykcyjny podchodzi do kwestii ochrony prawnej swojego know-how.
W obszarze rozwiązań dla cyfrowego prepressu, Agfa Graphics stale umacnia swoją pozycję na rynku przyjaznych dla środowiska technologii gazetowych. Wśród firm, które w ostatnim czasie zakontraktowały naświetlarki Advantage i zdecydowały się na wdrożenie niewymagających chemii płyt N94-VCF, są m.in.: United Daily News z Tajwanu, Bejing Daily Newspaper Group z Chin oraz El Comercio z Peru. Na kompletne rozwiązanie Agfa Graphics do prepressu postawiła także amerykańska firma Rotary Offset. Z kolei hiszpańska drukarnia Maquimpres, będąca już wcześniej użytkownikiem rozwiązań Agfa Graphics, postanowiła zainwestować w trzy nowe naświetlarki Advantage, podpisując jednocześnie umowę na dostawy płyt.
Agfa Graphics prolongowała też na kolejnych pięć lat umowę z News Limited, jednym z największych australijskich koncernów mediowych i wydawcą licznych tytułów gazetowych i magazynowych, zarówno lokalnych jak i ogólnokrajowych.
W obszarze rozwiązań na platformy mobilne firma News-Register Publishing Company stała się pierwszym na rynku północnoamerykańskim użytkownikiem systemu Arkitex Eversify. Bazujący na technologii „chmury”, umożliwia on wydawcom w pełni automatyczne publikowanie treści z myślą o różnych urządzeniach przenośnych.
Na rynku japońskim nieustające sukcesy odnosi niewymagająca chemii płyta Azura TS, przeznaczona do zastosowań akcydensowych. Wśród jej nowych użytkowników, pozyskanych przez Agfa Graphics, są firmy Shasin Kagaku (wchodząca w skład grupy Dai Nippon) i Tokyo Asahi Kosoku. Koreańska drukarnia akcydensowa Sungwon Adpia również zaczęła produkcję z użyciem płyt Azura TS. Jest ona jednym z największych klientów Agfa Graphics w regionie Azji i Pacyfiku i największą drukarnią w Korei, bazującą na technologii web-to-print.
Pierwszy kwartał br. przyniósł także szereg istotnych kontraktów na rynku brazylijskim. Wśród drukarń, które zdecydowały się na inwestycje we wszechstronne rozwiązanie CtP firmy Agfa Graphics, wykorzystujące termoczułe płyty Thermostar P970, są GMA i IMESP.

Systematycznie rośnie na całym świecie liczba użytkowników wielkoformatowych systemów inkjetowych z serii Anapurna i Jeti. W 1. kwartale tego roku plotery Jeti 1224 HDC FTR i wysokowydajny Jeti 3020 Titan zostały zakupione przez klientów z krajów takich jak Irlandia, Polska, Argentyna, Meksyk, Peru, Australia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Katar i Indie. Nabywcą pierwszego w Ameryce Północnej plotera Jeti 3020 w wersji 40-głowicowej została firma Columbia Corrugated Box Company, największa drukarnia opakowań w północno-zachodnim regionie USA.
Warto w tym miejscu przypomnieć, że identyczny ploter pracuje od kilku miesięcy także w polskiej firmie Elrob z Tuszowa Narodowego. Pierwsze miesiące tego roku przyniosły polskiemu oddziałowi Agfa Graphics kolejne wdrożenia urządzeń z rodziny Anapurna i Jeti – miały one miejsce w firmach takich jak ASPI z Bełchatowa, Drukpoznan.pl z Poznania, Kameleon z Piły czy Rekprom z Koszalina.