Wyniki Agfa-Gevaert i Agfa Graphics za 3. kwartał 2013: poprawa marży zysku brutto, zysk operacyjny EBIT na poziomie 26 mln euro

Koncern Agfa-Gevaert poinformował o wynikach finansowych za 3. kwartał 2013. Na zrealizowane w tym okresie przychody całej grupy wpływ miało kilka czynników, m.in. silne różnice kursowe, racjonalizacja portfolio produktów, słaba koniunktura gospodarcza oraz dalszy spadek na rynku rozwiązań analogowych. Mimo niesprzyjającego otoczenia biznesowego, grupa Agfa-Gevaert osiągnęła w nim – rok do roku – wzrost marży zysku brutto, a jej zysk operacyjny z działalności podstawowej (EBIT) wyniósł w 3. kwartale br. 26 mln euro. Poprawiła też wartość kapitału obrotowego, co wpłynęło na stabilne przepływy gotówkowe z bieżącej działalności oraz redukcję długu netto.

„W 3. kwartale odnotowaliśmy znacznie niższe przychody ze sprzedaży filmów graficznych, niż w analogicznym okresie ub.r. Wówczas dział ten zrealizował bardzo duże obroty, wracając na właściwe tory po słabym roku 2011 i nienajlepszym początku roku 2012. Z drugiej strony jednak obserwujemy pozytywne trendy na przyszłościowych rynkach oraz w obszarze rozwiązań IT. Wchodzący w skład Agfa Graphics dział inkjetowy wręcz przekroczył założenia budżetowe, odnotowując – rok do roku – wzrost zysku operacyjnego EBIT. W porównaniu z analogicznym okresem 2012 wzrosła też marża zysku brutto całej grupy. Co więcej, nasze wysiłki mające na celu poprawę wartości kapitału obrotowego przyniosły oczekiwane rezultaty w postaci zwiększenia przepływów gotówkowych i redukcji zadłużenia netto” – mówi Christian Reinaudo, prezes i CEO grupy Agfa-Gevaert.

Wyniki Agfa-Gevaert za 3. kwartał 2013
Głównie z uwagi na różnice kursowe, słaby klimat inwestycyjny oraz spadki na rynku produktów analogowych, przychody ze sprzedaży Agfa-Gevaert – rok do roku – spadły w 3. kwartale br. o 10,1% (5,9% wyłączając różnice kursowe). Marża zysku brutto wzrosła z kolei w omawianym okresie z 27,3% do 27,9%. Na ten stan rzeczy po części wpłynęła poprawa sytuacji na rynkach surowcowych, zwłaszcza we wrześniu. Koszty związane z obsługą sprzedaży i ogólną administracją stanowiły w 3. kwartale br. 18,6% przychodów ze sprzedaży. Wydatki na badania i rozwój były nieco niższe w porównaniu z 3. kwartałem 2012, co jest związane z działaniami mającymi poprawić wydajność i zracjonalizować portfolio produktów.
Zysk operacyjny z działalności podstawowej grupy Agfa-Gevaert za 3. kwartał 2013, nieuwzględniający kosztów restrukturyzacji i jednorazowych wydatków (EBITDA), wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. do poziomu 6,7% wartości przychodów ze sprzedaży. Zysk operacyjny (EBIT) z działalności podstawowej pozostał na niezmienionym poziomie i wyniósł 3,8% przychodów.
Wydatki restrukturyzacyjne i koszty jednorazowe zamknęły się w 3. kwartale 2013 roku kwotą 9 mln euro, przy 2 mln euro przed rokiem. Koszty finansowe netto spadły z 19 mln euro do 17 mln euro. Koszty podatkowe wyniosły 6 mln euro.
Wynik finansowy netto za 3. kwartał 2013 wyniósł minus 6 mln euro, przy minus 2 mln euro w analogicznym okresie ub.r.
Na koniec 3. kwartału 2013 majątek Agfa-Gevaert miał wartość 2 641 mln euro, przy 2 830 mln euro na koniec roku 2012. Wartość zapasów magazynowych osiągnęła poziom 597 mln euro, a okres magazynowania wyniósł 102 dni. Należności handlowe (nieuwzględniające odroczonych przychodów ze sprzedaży i zaliczek wpłaconych przez klientów) wyniosły w 3. kwartale br. 436 mln euro (57 dni), zaś zobowiązania handlowe 230 mln euro (39 dni). Dług finansowy netto, którego wartość na koniec 2012 roku wynosiła 291 mln euro, spadł do poziomu 261 mln euro. Wartość przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej wyniosła w omawianym okresie 42 mln euro.

Wyniki Agfa Graphics za 3. kwartał 2013
Przychody ze sprzedaży Agfa Graphics wyniosły w 3. kwartale tego roku 365 mln euro, co oznacza spadek o 12,5% w porównaniu z analogicznym okresem roku 2012. Wyłączając różnice kursowe, spadek wyniósł 8,8%. Poza tymi ostatnimi, na słabsze od ubiegłorocznych wyniki wpłynęły niechęć firm poligraficznych do inwestowania, racjonalizacja oferty Agfa Graphics oraz spadek sprzedaży analogowych filmów CtF. Na stabilnym poziomie utrzymała się natomiast sprzedaż CtP, gdzie jednak firma musiała się zmierzyć z ostrą presją cenową. Dział inkjetowy zrealizował założenia budżetowe z nadwyżką, czego efektem jest większy niż przed rokiem zysk operacyjny EBIT.
Dzięki podejmowanym przez Agfa Graphics działaniom naprawczym, marża zysku brutto wzrosła w 3. kwartale 2013 roku do 25,8% (przy 24% przed rokiem i 25,5% w 2. kwartale br.). Zysk operacyjny z działalności podstawowej Agfa Graphics, nieuwzględniający kosztów restrukturyzacji i jednorazowych wydatków (EBITDA), stanowił w 3. kwartale br. 6,5% sprzedaży, zaś zysk operacyjny z działalności podstawowej (EBIT) – 3,9% sprzedaży.

W 3. kwartale br. Agfa Graphics podpisała szereg ważnych kontraktów na dostawę kompleksowych rozwiązań prepress, obejmujących naświetlarki CtP, oprogramowanie workflow, obsługę posprzedażową oraz dostawy płyt. I tak brytyjska firma DG3 Group podpisała umowę na zakup naświetlarki CtP Avalon N8-80XT oraz dwóch systemów do wykonywania odbitek kontraktowych, której uzupełnienie stanowi 5-letni kontrakt na obsługę serwisową i dostawę bezodczynnikowych płyt Azura. Największa w Kanadzie prywatna drukarnia – St. Joseph’s Printing – wdrożyła z kolei w produkcji płyty Energy Elite. Inne istotne dla całej firmy kontrakty podpisano m.in. z firmami: Jean Bernard (Francja), Grafiche Tintoretto (Włochy), Amcor Cartons (Australia), Singapore Press Holding (Singapur) oraz Grupo Reforma (jest to największe przedsiębiorstwo poligraficzne w Meksyku).
Co więcej, systematycznie rośnie grono japońskich użytkowników stworzonych przez Agfa Graphics proekologicznych płyt Azura. Wśród nowych klientów z tego kraju, korzystających obecnie z zalet tej technologii są m.in. firmy Beniya Offset i Nikkei Inc.
Warto dodać, że inne stworzone przez Agfa Graphics rozwiązanie – program do tworzenia sklepów internetowych Apogee StoreFront – zostało niedawno nagrodzone tytułem „Najlepszego systemu web-to-print” przez stowarzyszenie European Digital Press Association (EDP), zrzeszające 20 europejskich magazynów poświęconych technologiom cyfrowym. Nieco wcześniej, w maju br., Apogee StoreFront – wraz z całym pakietem Apogee Suite 8.0 – został uhonorowany Złotym Medalem podczas rodzimych targów Poligrafia 2013 w Poznaniu.
Dział inkjetowy Agfa Graphics zrealizował w 3. kwartale br. kolejne dostawy wysokowydajnych rozwiązań przemysłowych z serii Jeti Titan. Jedna z tego rodzaju maszyn – pierwszy w Polsce ploter Jeti 3020 Titan z wbudowanym modułem FTR (umożliwiającym zadrukowywanie mediów sztywnych) – została zainstalowana w drukarni Colours Factory z Piły. Inni nowi użytkownicy systemów Jeti Titan to m.in. firmy Costco (USA), Garth West (Wielka Brytania), Cogeaf Group (Belgia), Publitecnia (Meksyk) i Croma (Chile). Francuska firma Caracteres Enseigne zamówiła ploter Jeti Titan w wersji 48-głowicowej, a kontrakt uzupełniają dwa urządzenia Anapurna M3200.
3. kwartał br. przyniósł liczne instalacje kolejnych systemów z rodziny Anapurna, zrealizowanych także u polskich klientów Agfa Graphics. W ostatnich miesiącach plotery z tej serii rozpoczęły pracę w takich firmach jak: Trzy Słowa w Łodzi (tu dostarczono pierwszy w Polsce i jeden z pierwszych w Europie egzemplarzy nowego modelu Anapurna M2500) czy Imart Fabryka Reklamy w Poznaniu (która zdecydowała się na model Anapurna M2050 – największy „przebój rynkowy” Agfa Graphics w obszarze druku inkjetowego w naszym kraju).