Wyniki Agfa-Gevaert za 1. kwartał 2011: udany początek nowego roku

Koncern Agfa-Gevaert poinformował o wynikach finansowych za 1. kwartał 2011 roku. Dzięki dobrym rezultatom odnotowanym przez wszystkie wchodzące w jego skład firmy, osiągnięto w nim znaczący, ponad 10% wzrost przychodów ze sprzedaży. Zysk operacyjny (EBIT) z działalności podstawowej Agfa-Gevaert wyniósł w pierwszych trzech miesiącach br. 40 mln euro, zaś zysk netto 5 mln euro. Agfa Graphics odnotowała w 1. kwartale tego roku niemal 12% wzrost przychodów, na co wpłynęła zwiększona sprzedaż zarówno w segmencie prepressu jak i przemysłowego druku cyfrowego.

W porównaniu z 1. kwartałem 2010 roku przychody Agfa-Gevaert wzrosły o 10,8%, m.in. za sprawą niedawno podjętych strategicznych kroków w działalności grupy. Na wzrost ten złożyła się wyższa sprzedaż wszystkich trzech firm wchodzących w jej skład, jak też sprzyjające różnice kursowe. Kierownictwo Agfa-Geveart oczekuje, że w 2. połowie roku będą stopniowo odczuwalne podwyżki cen produktów filmowych.
Marża zysku brutto z działalności podstawowej Agfa-Gevaert wyniosła w omawianym okresie 31,4%, przy wskaźniku 34,5% w 1. kwartale 2010. Koszty związane z obsługą sprzedaży i ogólną administracją firmy stanowiły 19,8% przychodów (20,5% w analogicznym okresie ub.r.).
Zysk operacyjny z działalności podstawowej Agfa-Gevaert, nieuwzględniający kosztów restrukturyzacji i jednorazowych wydatków (EBITDA) spadł z 77 mln euro w 1. kwartale 2010 do 63 mln euro w 1. kwartale 2011. Zysk operacyjny (EBIT) z działalności podstawowej zmniejszył się z 53 mln euro (8% przychodów) do 40 mln euro (5,4% przychodów). Koszty restrukturyzacji i jednorazowych wydatków wyniosły w omawianym okresie 8 mln euro (przy 2 mln przed rokiem), wydatki finansowe netto zamknęły się kwotą 23 mln euro (identyczną jak przed rokiem). Koszty podatków od przychodu wyniosły 4 mln euro (przy 10 mln euro w 1. kwartale 2010). Bieżące koszty podatków wyniosły 6 mln euro, zaś przychody z tytułu podatków odroczonych 2 mln euro. W efekcie grupa odnotowała zysk netto w wysokości 5 mln euro, przy 18 mln euro w 1. kwartale 2010.
Na koniec 1. kwartału br. majątek Agfa-Gevaert miał wartość 2 995 mln euro, przy 3 086 mln euro na koniec roku 2010. Wartość zapasów magazynowych osiągnęła poziom 688 mln euro, a okres magazynowania wyniósł 123 dni. Należności handlowe (nieuwzględniające odroczonych przychodów ze sprzedaży i zaliczek wpłaconych przez klientów) wyniosły w 1. kwartale br. 438 mln euro (54 dni), zaś zobowiązania handlowe 293 mln euro (52 dni). Dług finansowy netto, którego wartość po 1. kwartale 2010 roku wynosiła 434 mln euro, a na koniec ub.r. 161 mln euro, nieco wzrósł do poziomu 189 mln euro. Wartość przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej wyniosła w 1. kwartale 2011 roku minus 26 mln euro.

Wyniki Agfa Graphics za 1. kwartał 2011
W porównaniu z 1. kwartałem ub.r. przychody ze sprzedaży Agfa Graphics wzrosły o 11,9% (10,1% z wyłączeniem różnic kursowych) i wyniosły 386 mln euro. W dziale prepress na sprzedaż filmów analogowych (CtF) w dużym stopniu wpłynęły podwyżki cen na te wyroby oraz wzrost cen surowców niezbędnych do ich produkcji. W rezultacie, tak jak oczekiwano, część dealerów zaczęła korzystać z wcześniejszych zapasów magazynowych. Efekty związane z podwyżką cen na filmy graficzne powinny być stopniowo widoczne w wynikach Agfa Graphics za kolejne kwartały tego roku. Dzięki niedawnym strategicznym ruchom w 1. kwartale br. wzrosły przychody w segmencie CtP. W dziedzinie przemysłowego druku cyfrowego wzrost przychodów jest związany ze wzrostem zarówno zewnętrznym jak i wewnętrznym, stymulowanym przez rosnący wolumen sprzedaży urządzeń i atramentów.
Głównie za sprawą wysokich cen surowców, marża zysku brutto Agfa Graphics spadła w 1. kwartale br. do poziomu 28,8%, przy 30,4% w analogicznym okresie roku 2010. Zysk operacyjny z działalności podstawowej Agfa Graphics, nieuwzględniający kosztów restrukturyzacji i jednorazowych wydatków (EBITDA) wyniósł w omawianym okresie 27,3 mln euro (7,1% przychodów), zaś zysk operacyjny (EBIT) z działalności podstawowej osiągnął poziom 17 mln euro (4,4% przychodów).

W zakresie prepressu Agfa Graphics wprowadziła w ostatnich miesiącach na rynek dwa nowe pełnoformatowe systemy termiczne oferujące różną prędkość naświetlania płyt. Oba modele – :Avalon N8-60 i :Avalon N8-80 – wyposażono w nowej generacji lasery, zapewniające wyższą jakość obrazowania, niezawodność i wydajność. Co więcej, systemy te umożliwiają znaczną redukcję ilości energii zużywanej przez drukarnię.
Dużym sukcesem Agfa Graphics okazała się bezodczynnikowa płyta fotopolimerowa :N92VCF skierowana na rynek gazetowy. Na całym świecie z powodzeniem korzysta z niej już ponad 100 drukarń prasowych, a współpracujący z nimi wydawcy potwierdzają korzyści wynikające z jej zastosowania.
Agfa Graphics wprowadziła też na rynek nowe oprogramowanie pozwalające na integrację systemu :Apogee Prepress z urządzeniami iPad, iPhone iPod Touch. Aplikacja ta umożliwia szybkie sprawdzenie stanu zlecenia bądź podgląd całego sprzętu wykorzystywanego w części związanej z prepressem.
W 1. kwartale br. firma podpisała szereg istotnych kontraktów na urządzenia do przemysłowego druku inkjetowego. Drukarnia Cestrian Imaging z Manchesteru zakupiła drugą już maszynę :M-Press Tiger. Jak wynika z wypowiedzi jej kierownictwa, rozwiązanie stworzone wspólnie przez Agfa Graphics i Thieme „przyspieszyło rewolucję cyfrową w drukarni, zaś klienci coraz częściej zamawiają wydruki z maszyny :M-Press z myślą o swoich kampaniach marketingowych”. Cestrian to jeden z największych na rynku brytyjskim dostawców usług druku cyfrowego. Z kolei u jednego z północnoamerykańskich klientów Agfa Graphics rozpoczęła pracę pierwsza maszyna :M-Press wyposażona w działający w trybie in-line zespół sitodrukowy. Firma wzmocniła też swoją pozycję na światowym rynku wielkoformatowego druku cyfrowego za sprawą licznych instalacji urządzeń z serii :Anapurna i :Jeti. Agfa Graphics może pochwalić się bardzo bogatym portfolio zamówień na urządzenia z obu ww. rodzin. W ostatnim czasie jej portfolio w tym zakresie zostało rozszerzone o kolejne dwa modele: 5-metrowy ploter :Jeti 5048 UV XL i system :Anapurna M1600 drukujący w 4 kolorach podstawowych z dodatkową bielą kryjącą lub podkładową.
W kwietniu, podczas odbywających się w Guangdong targów Print China 2011, spółka joint venture Agfa Graphics Asia wprowadziła oficjalnie na rynek azjatycki szereg proekologicznych rozwiązań Agfa Graphics. Kładąc silny akcent związany z udziałem w tej wystawie, firma potwierdziła swoje zaangażowanie i koncentrację na szybko rozwijającym się rynku chińskim. Poza tym Agfa Graphics była też obecna na innych regionalnych i lokalnych imprezach targowych, wśród których warto wymienić Sign & Graphics Imaging/Gulf Print & Pack w Dubaju, Graphispag Digital w Hiszpanii, Sign & Digital w Wielkiej Brytanii czy też rodzimą Poligrafię/Euro-Reklamę w Poznaniu. Na tej ostatniej wystawie polski oddział Agfa Graphics zaprezentował kilka nowych, jak też znanych już rozwiązań z rodziny :Anapurna i :Jeti, z których część została zakontraktowana przez polskich klientów firmy.