Wyniki Agfa-Gevaert za 1. kwartał 2014: wzrost zysku netto i marży zysku brutto

Koncern Agfa-Gevaert poinformował o wynikach finansowych za 1. kwartał 2014. Pomimo niesprzyjających różnic kursowych i słabej koniunktury na rynkach wschodzących, grupa osiągnęła w nim – rok do roku – wzrost marży zysku brutto do poziomu 29,3%. W porównaniu z analogicznym okresem ub.r. poprawie uległ też zysk netto, który wyniósł 1 mln euro.

„Różnice kursowe i słaba koniunktura na większości rynków rozwijających w dużym stopniu wpłynęły na nasze przychody w 1. kwartale br. Dotyczy to zwłaszcza tradycyjnej części naszego biznesu, bardzo aktywnego w tych regionach świata. Pomimo tego udało nam się – rok do roku – poprawić marżę zysku brutto. Dzięki wdrożonym programom oszczędnościowym i restrukturyzacyjnym osiągnęliśmy też zysk netto. Co bardzo istotne, poprawie uległy przepływy gotówkowe, przede wszystkim za sprawą wdrożonego przez nas programu zarządzania kapitałem obrotowym. W efekcie zredukowaliśmy dług netto. Wierzymy, że mimo niezbyt optymistycznych prognoz co do aktywności całego otoczenia rynkowego w kolejnych miesiącach 1. półrocza, uda nam się zwiększyć zarówno marżę zysku brutto jak i wygenerować jeszcze większe przepływy gotówkowe. Podtrzymujemy przy tym nasz średniookresowy cel w postaci osiągnięcia dwucyfrowego wskaźnika rentowności zysku EBITDA” – mówi Christian Reinaudo, CEO grupy Agfa-Gevaert.

Wyniki Agfa-Gevaert za 1. kwartał 2014
Przychody ze sprzedaży Agfa-Gevaert wyniosły w pierwszych trzech miesiącach tego roku 622 mln euro, co oznacza spadek o 11,8% w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. (8,8% wyłączając różnice kursowe). Wynika on przede wszystkim ze słabszej koniunktury na większości rynków wschodzących oraz racjonalizacji portfolio produktowego Agfa Graphics.
Marża zysku brutto Agfa-Gevaert wzrosła w omawianym okresie z 28,8% wartości przychodów ze sprzedaży w roku 2013 do 29,3% w br. Wpływ na to miały przede wszystkim wprowadzone programy oszczędnościowe oraz poprawa na rynkach surowcowych. Koszty związane z obsługą sprzedaży i ogólną administracją stanowiły w pierwszych trzech miesiącach tego roku 20,6% przychodów ze sprzedaży. Wydatki na cele badawczo-rozwojowe były niższe niż w 1. kwartale ub.r., głównie z uwagi na realizowane działania naprawcze i racjonalizację portfolio produktów.
Zysk operacyjny z działalności podstawowej całej grupy Agfa-Gevaert za 1. kwartał 2014, nieuwzględniający kosztów restrukturyzacji i jednorazowych wydatków (EBITDA) oraz zysk operacyjny (EBIT) pozostały na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu ub.r. i wyniosły – odpowiednio – 5,5% i 2,6% wartości przychodów ze sprzedaży.
Wydatki restrukturyzacyjne i koszty jednorazowe zamknęły się w 1. kwartale 2014 roku kwotą 1 mln euro, przy 9 mln euro przed rokiem. Koszty finansowe netto spadły z 16 mln euro do 14 mln euro. Nie odnotowano kosztów podatkowych.
Wynik finansowy netto za 1. kwartał 2014 wyniósł 1 mln euro, przy minus 12 mln euro w analogicznym okresie ub.r.
Na koniec 1. kwartału 2014 majątek Agfa-Gevaert miał wartość 2 559 mln euro (2 568 mln euro na koniec roku 2013). Wartość zapasów magazynowych osiągnęła poziom 544 mln euro, a okres magazynowania wyniósł 100 dni. Należności handlowe (nieuwzględniające odroczonych przychodów ze sprzedaży i zaliczek wpłaconych przez klientów) wyniosły w 1. kwartale br. 421 mln euro (61 dni), zaś zobowiązania handlowe 225 mln euro (41 dni). Dług finansowy netto, którego wartość na koniec 2012 roku wynosiła 217 mln euro, spadł do poziomu 191 mln euro. Wartość przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej wyniosła w omawianym okresie 31 mln euro.

Wyniki Agfa Graphics za 1. kwartał 2014
Przychody ze sprzedaży Agfa Graphics wyniosły w 1. kwartale tego roku 327 mln euro, co oznacza spadek o 11,9% w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r. Wyłączając różnice kursowe, spadek wyniósł 9,5%. Firma odczuła tym samym skutki gorszej koniunktury gospodarczej na większości rynków wschodzących. Na wyniki finansowe Agfa Graphics wpłynęły też zmiany w portfolio oferowanych rozwiązań, zwłaszcza dedykowanych dla tradycyjnego biznesu. W segmencie prepress efekt presji cenowej nie pozostał bez wpływu na sprzedaż rozwiązań CtP. Słabsza koniunktura rynkowa i optymalizacja oferty produktowej dotknęła też dział przemysłowego druku inkjetowego.
Marża zysku brutto wyniosła w 1. kwartale 2014 roku 27,5% (przy 25,1% przed rokiem). Wzrost ten był efektem działań oszczędnościowych i pozytywnej sytuacji na rynkach surowcowych. Co więcej, Agfa Graphics znacząco poprawiła zarówno zysk operacyjny z działalności podstawowej, nieuwzględniający kosztów restrukturyzacji i jednorazowych wydatków (EBITDA), który wyniósł w 1. kwartale br. 20,4 mln euro (6,2% sprzedaży) jak też zysk operacyjny z działalności podstawowej (EBIT), który zamknął się kwotą 12,6 mln euro i stanowił 3,9% sprzedaży. W analogicznym okresie ub.r. parametry te wyniosły – odpowiednio – 13,6 mln euro (3,7% sprzedaży) oraz 4,4 mln euro (1,2% sprzedaży).

Pierwszy kwartał br. przyniósł firmie Agfa Graphics nagrodę „Dostawcy Roku 2013”, przyznaną jej przez Independent Carton Group – niezależne stowarzyszenie osiemnastu amerykańskich producentów tektury falistej.
W obszarze prepress firma wprowadziła na rynek wersję 2.1 oprogramowania do tworzenia sklepów internetowych – Apogee StoreFront. Obecnie oferuje ono m.in. funkcję personalizacji sklepów tworzonych w trybie online.
Wprowadzone na rynek w ostatnim kwartale ub.r. niewymagające chemii płyty Azura TU znalazły już pierwszych użytkowników, m.in. we Włoszech, USA, Wielkiej Brytanii i Australii. Systematycznie rośnie też liczba japońskich drukarń, wykorzystujących proekologiczną technologię płyt Agfa Graphics. Jeden z nich – drukarnia Beniya Offset – wdrożył produkcję w 100% opartą na niewymagających chemii płytach Azura TS i technice Quick Dry Printing. Jak wynika z informacji przekazanych przez firmę, w znaczącym stopniu zredukowano dzięki temu ilość zużywanej farby, wody i energii niezbędnej w procesie poligraficznym.
W segmencie prasowym Agfa Graphics podpisała szereg nowych umów, m.in. z wydawnictwami Politika z Serbii i Dong-A Ilbo z Korei Południowej.
W obszarze przemysłowego druku inkjetowego firma wprowadziła do oferty dwa nowe modele ploterów wielkoformatowych z rodziny Jeti Titan, opatrzone symbolami S (speed) i HS (high speed). Te wydajne urządzenia o płaskiej konstrukcji, dedykowane są na rynki zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych, łącząc w sobie wysoką jakość druku i wydajność z atrakcyjną – jak zapewnia producent – ceną. Zastosowano w nich nowej generacji głowice drukujące – model S wyposażony jest w jeden ich zestaw, wersja HS – w dwa, co w jeszcze większym stopniu wpływa na wydajność plotera.
Także na rodzimym rynku dział inkjetowy zrealizował w 1. kwartale br. kolejne instalacje urządzeń z serii Jeti i Anapurna. Premierową instalację odnotowano w przypadku plotera Anapurna M3200 RTR. Jest to pierwsze urządzenie z tej serii, oferujące – w trybie „z roli na rolę” – druk na mediach o szerokości przekraczającej 3 metry. W firmie Kseroplast-Plus rozpoczął pracę drugi w naszym kraju ploter Jeti Titan 3020 FTR (wyposażony w moduł „z roli na rolę”), zaś kolejne urządzenia ze znakomicie sprzedającej się serii Anapurna M2050 trafiły przedsiębiorstw z różnych regionów Polski.