Wyniki Agfa-Gevaert za 2. kwartał 2014: zysk netto w wysokości 28 mln euro, 3% wzrost marży zysku brutto

Koncern Agfa-Gevaert poinformował o wynikach finansowych za 2. kwartał br. Firma w sposób znaczący zwiększyła w nim wysokość zysku netto, który wyniósł 28 mln euro. Poprawie – o 3 % – uległa też marża zysku brutto. Koncern obniżył jednocześnie swoje zadłużenie netto, którego wartość wynosi obecnie 176 mln euro. Satysfakcjonujące wyniki finansowe zostały osiągnięte pomimo wciąż słabej koniunktury na rynkach wschodzących i niesprzyjających różnic kursowych.

Komentując wyniki 2. kwartału Christian Reinaudo, prezes Agfa-Gevaert, powiedział: „Uzyskane w 2. kwartale br. rezultaty odzwierciedlają wciąż nienajlepszą sytuację gospodarczą w niektórych rejonach świata, w tym na większości rynków rozwijających się. Jednak nawet w tych niesprzyjających okolicznościach udało nam się osiągnąć najważniejsze cele. Jednym z nich była kolejna poprawa marży zysku brutto, korelująca z założonym przez nas dwucyfrowym wskaźnikiem zysku operacyjnego EBITDA. Co więcej, wdrożone programy oszczędnościowe, działania związane z ograniczeniem kosztów restrukturyzacji oraz sprzyjająca sytuacja na rynkach surowcowych pozwoliły w osiągnięciu bardzo dobrego zysku netto. W 2. kwartale odnotowaliśmy też satysfakcjonującą wartość przepływów gotówkowych, czego efektem jest dalsza redukcja zadłużenia netto. Te elementy pozostaną dla nas kluczowe także w drugiej połowie roku. Tymczasem chcemy skoncentrować działania na utrzymaniu i poprawie najważniejszych wskaźników finansowych”.

Wyniki Agfa-Gevaert za 2. kwartał 2014
Przychody ze sprzedaży Agfa-Gevaert wyniosły w 2. kwartale 732 mln euro, co oznacza spadek o 11,1% w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. (8,3% wyłączając różnice kursowe). Wpłynęły na to przede wszystkim słaba koniunktura gospodarcza na większości rynków wschodzących, niestabilna sytuacja polityczna w niektórych regionach świata oraz nieco gorsze otoczenie rynkowe w obszarze działalności Agfa HealthCare (przede wszystkim w USA).
Marża zysku brutto Agfa-Gevaert wzrosła w omawianym okresie do 31,8% wartości przychodów ze sprzedaży (w porównaniu z 28,8% w analogicznym okresie ub.r. i 29,3% w 1. kwartale br.). Wpływ na to miały przede wszystkim wprowadzone programy oszczędnościowe oraz sprzyjająca sytuacja na rynkach surowcowych. Koszty związane z obsługą sprzedaży i ogólną administracją stanowiły w 2. kwartale br. 19,2% przychodów ze sprzedaży. Wydatki na cele badawczo-rozwojowe wyniosły w omawianym okresie 37 mln euro (o 1 mln więcej niż przed rokiem).
Zysk operacyjny z działalności podstawowej całej grupy Agfa-Gevaert za 2. kwartał 2014, nieuwzględniający kosztów restrukturyzacji i jednorazowych wydatków (EBITDA) oraz zysk operacyjny (EBIT) wzrosły w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. i wyniosły – odpowiednio – 9,7% i 7,1% wartości przychodów ze sprzedaży.
Wydatki restrukturyzacyjne i koszty jednorazowe zamknęły się w 2. kwartale br. roku kwotą 2 mln euro, przy 31 mln euro przed rokiem. Koszty finansowe netto spadły z 21 mln euro do 13 mln euro. Wynik finansowy netto za 2. kwartał 2014 wyniósł 28 mln euro.
Na koniec 2. kwartału 2014 majątek Agfa-Gevaert miał wartość 2 573 mln euro (2 568 mln euro na koniec roku 2013). Wartość zapasów magazynowych osiągnęła poziom 561 mln euro, a okres magazynowania wyniósł 107 dni. Należności handlowe (nieuwzględniające odroczonych przychodów ze sprzedaży i zaliczek wpłaconych przez klientów) wyniosły w 2. kwartale br. 399 mln euro (55 dni), zaś zobowiązania handlowe 241 mln euro (46 dni). Dług finansowy netto, którego wartość na koniec 2013 roku wynosiła 217 mln euro (299 mln euro na koniec 2. kwartału ub.r.), spadł do poziomu 176 mln euro. Wartość przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej wyniosła w omawianym okresie 32 mln euro.

Wyniki Agfa Graphics za 2. kwartał 2014
Przychody ze sprzedaży Agfa Graphics wyniosły w 2. kwartale tego roku 339 mln euro, co oznacza spadek o 10,8% w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r. Wyłączając różnice kursowe, spadek wyniósł 8,7%. Firma odczuła tym samym skutki gorszej koniunktury gospodarczej na większości rynków wschodzących. Na wyniki działu prepress wpływ miały dalsze spadki w obszarze produktów analogowych oraz presja cenowa w zakresie rozwiązań CtP i materiałów eksploatacyjnych do nich stosowanych. Pomimo niesprzyjającego klimatu inwestycyjnego, zadowalające, zyskowne rezultaty odnotował dział inkjetowy. Wpływ na to miało m.in. pojawienie się w jego ofercie kolejnych innowacyjnych rozwiązań do druku wielkoformatowego. Swój udział w przychodach całego działu powiększają dedykowane, stworzone przez Agfa Graphics atramenty UV. Znajdują one zastosowanie w kompleksowych rozwiązaniach, oferowanych przez integratorów systemowych, partnerów OEM oraz inne specjalistyczne przedsiębiorstwa z różnych obszarów rynku.
Marża zysku brutto wyniosła w 2. kwartale 2014 roku 29,5% (przy 25,5% przed rokiem). Wzrost ten był efektem pozytywnej sytuacji na rynkach surowcowych oraz wdrożonych działań oszczędnościowych i restrukturyzacyjnych. W efekcie zysk operacyjny z działalności podstawowej Agfa Graphics, wyniósł w 2. kwartale br. 28,9 mln euro (8,5% sprzedaży), zaś zysk operacyjny z działalności podstawowej (EBIT) zamknął się kwotą 21,5 mln euro (6,3% sprzedaży). W tym drugim przypadku wzrost – rok do roku – wyniósł niemal 70%.

W obszarze rozwiązań mobilnych dla wydawnictw Agfa Graphics wprowadziła w 2. kwartale br. na rynek kolejną, udoskonaloną wersję oprogramowania Eversify. Zadebiutowała ona podczas World Newspaper Conference w Turynie. Eversify umożliwia automatyzację całego cyklu workflow w obszarze produkcji gazetowej i dostosowanie treści publikacji do różnych urządzeń przenośnych, takich jak tablety czy smartfony. Jedna z nowo wprowadzonych funkcji pozwala wydawcom na promocję różnych tytułów gazetowych za pomocą jednej, wspólnej aplikacji.
Jeżeli chodzi o produkcyjne rozwiązania gazetowe, 2. kwartał br. przyniósł firmie Agfa Graphics istotne kontrakty, podpisane m.in. z wydawnictwami Al Ghad (Jordania), Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro (Brazylia) i Asahi Shimbun (Japonia). Ta ostatnia firma, będąca jednym z największych wydawców prasowych na świecie, zdecydowała się na wdrożenie w części produkcji bezodczynnikowych płyt termoczułych Azura.
Agfa Graphics podpisała też umowy z drukarniami akcydensowymi z regionu Japonii, m.in. z Nishikawa i Harata Printing. Z kolei Sungwon Adpia, największa drukarnia zwojowa w Korei Południowej, przedłużyła kontrakt na dostawy płyt Azura. Argentyńska drukarnia Multiposter zakupiła kompleksowe rozwiązanie prepress, pozwalające na wydajną produkcję plakatów wielkoformatowych. Kontrakt uwzględnia 4-letnią dostawę płyt Azura.

Spektakularny sukces osiągnął w 2. kwartale dział inkjetowy. Trzy rozwiązania z tego segmentu, stworzone przez Agfa Graphics, zostały uhonorowane prestiżowymi nagrodami EDP Award, przyznawanymi przez European Digital Press Association. Wręczone zostały podczas majowych targów Fespa Digital w Monachium, a wśród nagrodzonych produktów znalazły się: Asanti (jako najlepszy workflow dla rynku Sign & Display), ploter Jeti Titan HS i atramenty Altamira LM.
Podczas tej samej wystawy Agfa Graphics wprowadziła na rynek udoskonaloną wersję „hybrydowego” plotera Anapurna M2050i. Jest on dostępny w wersji komercyjnej od 3. kwartału br., a jedną z jego największych zalet jest zwiększenie wydajności o nawet 75% (w zależności od stosowanego trybu produkcji).
W 2. kwartale br. utrzymana została wysoka sprzedaż ploterów wielkoformatowych z serii Anapurna i Jeti. Warto odnotować także kolejne wdrożenia systemu Asanti, dedykowanego na rynek produkcji wielkoformatowej. Wśród jego użytkowników począwszy od tego roku są także firmy z Polski – jego pierwszym nabywcą z naszego kraju była firma Kseroplast-Plus z podpoznańskiego Zakrzewa. Wielu klientów Agfa Graphics wymienia Asanti jako jeden z elementów decydujących o wyborze rozwiązań wielkoformatowych właśnie tego producenta.
Firma Phase 3 Marketing & Communications została z kolei pierwszym w USA użytkownikiem nowej, wysokowydajnej wersji plotera Jeti Titan HS. Maszyny z serii Jeti Titan zostały również dostarczone do firm XL Media Group (lokalizacje w Ugandzie i Angoli), Bestia Grafica (Argentyna) czy ARW Focus z Wrocławia. Sukcesy na rynkach wschodzących święcił ploter Anapurna M2050, który znalazł kolejnych nabywców z krajów takich jak: Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Nigeria, Turcja i Rosja. Nie zabrakło wśród nich także klientów z Polski, choćby firm Amis czy Lambit. Co ciekawe, część z nich pochodzi spoza typowego segmentu poligraficzno-reklamowego. Plotery Agfa Graphics cieszą się coraz większą popularnością m.in. wśród polskich przedsiębiorstw z branży dekorowania ceramiki i szkła.

Ważnym wydarzeniem dla Agfa Graphics był udział w pierwszej edycji targów InPrint, zorganizowanych w kwietniu w Hanowerze. Będąc partnerem założycielskim, firma zaprezentowała na tej wystawie możliwości zastosowania techniki inkjet UV w różnych obszarach przemysłowych, niekoniecznie związanych z klasyczną poligrafią czy reklamą. We współpracy z partnerami technologicznymi, pokazywano warianty zintegrowania rozwiązań drukujących Agfa Graphics z liniami wytwórczymi użytkowanymi w różnych dziedzinach przemysłu. Z myślą o nich firma potrafi stworzyć dedykowane receptury atramentów UV, dostosowane do specyfiki produkcji i finalnych zastosowań.

Agfa-Gevaert i Agfa Graphics – wyniki po 6 miesiącach
W pierwszych sześciu miesiącach br. przychody ze sprzedaży Agfa-Gevaert wyniosły 1 273 mln euro (spadek o 11,4% w porównaniu z analogicznym okresem ub.r.), zaś marża zysku brutto wzrosła z 28,8% wartości sprzedaży do 30,6%. Zysk operacyjny EBITDA pozostał na niezmienionym poziomie (97 mln euro), natomiast zysk operacyjny EBIT zwiększył się o 8,8% – z 57 mln euro do 62 mln euro. Wynik finansowy za 1. półrocze zamknął się kwotą 29 mln euro (11 mln euro przed rokiem), przy wartości przepływów gotówkowych z działalności operacyjnej w wysokości 63 mln euro (15 mln euro przed rokiem).
Przychody ze sprzedaży Agfa Graphics wyniosły w omawianym okresie 666 mln euro (spadek o 11,3% w porównaniu z 1. półroczem 2013). Spektakularne wzrosty odnotowały natomiast wskaźniki zysku operacyjnego EBITDA (wzrost o 38,9% z 35,5 mln euro do 49,3 mln euro) oraz zysku operacyjnego EBIT (99,4% z 17,1 mln euro do 34,1 mln euro).