Wyniki Agfa-Gevaert za 2. kwartał 2015: wzrost najważniejszych wskaźników finansowych

Koncern Agfa-Gevaert poinformował o wynikach finansowych za 2. kwartał 2015 r. Firma odnotowała w nim znaczący wzrost przychodów (o 6,1%) oraz marży zysku brutto (do poziomu 33,1%), realizując jednocześnie zysk netto na poziomie 25 mln euro. Jednocześnie w kolejnym kwartale z rzędu obniżony został jej dług netto. Drugi kwartał br. przyniósł też wzrost przychodów ze sprzedaży Agfa Graphics; zamknęły się one kwotą 349 mln euro.

„Jest nam bardzo miło zakomunikować, że pozytywne sygnały, jakie docierały do nas z rynku w pierwszych trzech miesiącach br., zostały potwierdzone także w 2. kwartale. To wzmacnia naszą wiarę, że obraliśmy właściwą ścieżkę rozwoju, by osiągnąć cele zaanonsowane przy publikacji wyników finansowych za ubiegły rok. Bazując na najważniejszych stymulatorach wzrostu oraz korzystając z osłabienia euro, odnotowaliśmy w 2. kwartale br. znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży. To pozwala wierzyć, że w średniookresowej perspektywie poziom 3 mld euro zrealizowanych ze sprzedaży jest realny. Dzięki wdrażanym z sukcesami programom restrukturyzacyjnym, po raz pierwszy od pięciu lat nasza marża zysku brutto przekroczyła poziom 33% przychodów ze sprzedaży. Jesteśmy także na dobrej drodze, by w całym roku 2015 zrealizować zysk EBITDA na poziomie zbliżonym do 10%” – mówi Christian Reinaudo, prezes i CEO koncernu Agfa-Gevaert.

Wyniki Agfa-Gevaert za 2. kwartał 2015
Przychody koncernu Agfa-Gevaert w 2. kwartale br. wyniosły 691 mln euro, co oznacza wzrost o 6,1% w porównaniu z analogicznym okresem roku 2014. Co istotne, był to kolejny kwartał, w którym wskaźnik ten odnotował tendencję wzrostową. Na pozytywne wyniki sprzedaży wpłynęły m.in. znaczące przychody realizowane przez dwa dynamicznie rozwijające się działy grupy: inkjetowy (wchodzący w skład Agfa Graphics) oraz cyfrowych rozwiązań radiograficznych i IT (wchodzący w skład Agfa HealthCare), jak też sprzyjające różnice kursowe.
Wdrażane przez firmę programy oszczędnościowe pozwoliły na wywindowanie marży zysku brutto do poziomu 33,1% przychodów ze sprzedaży. Dla porównania wyniosła ona 31,8% w 2. kwartale 2014 oraz 31,7% w 1. kwartale br.
Koszty związane z obsługą sprzedaży i ogólną administracją wyniosły w 2. kwartale br. 19,2%. Wydatki na cele badawczo-rozwojowe zamknęły się kwotą 37 mln euro, co stanowi 5,4% przychodów ze sprzedaży.
Zysk operacyjny z działalności podstawowej całej grupy Agfa-Gevaert, nieuwzględniający kosztów restrukturyzacji i jednorazowych wydatków (EBITDA), zwiększył się w 2. kwartale br. do poziomu 10,4% przychodów ze sprzedaży. Zysk operacyjny (EBIT) z działalności podstawowej wzrósł z kolei do poziomu 8,1% wartości sprzedaży.
Wydatki restrukturyzacyjne i koszty jednorazowe zamknęły się w 2. kwartale 2015 kwotą 8 mln euro (przy 2 mln euro w analogicznym okresie ub.r.). Koszty finansowe netto pozostały na niezmienionym poziomie 14 mln euro. Koszty podatkowe wyniosły 9 mln euro (przy 3 mln euro przed rokiem). W efekcie grupa osiągnęła kwartalny zysk netto w wysokości 25 mln euro.
Na koniec 2. kwartału br. majątek Agfa-Gevaert miał wartość 2,551 mld euro, przy 2,548 mld euro na koniec roku 2014. Wartość zapasów magazynowych osiągnęła poziom 575 mln euro, a okres magazynowania wyniósł 114 dni. Należności handlowe (nieuwzględniające odroczonych przychodów ze sprzedaży i zaliczek wpłaconych przez klientów) wyniosły w 2. kwartale br. 371 mln euro (48 dni), zaś zobowiązania handlowe 239 mln euro (47 dni). Dług finansowy netto spadł do poziomu 102 mln euro, przy 126 mln euro na koniec 2014 r. Wartość przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej wyniosła w 2. kwartale br. minus 1 mln euro.

Wyniki Agfa Graphics za 2. kwartał 2015
M.in. dzięki słabszemu euro oraz wielu kontraktom zrealizowanym w segmencie druku inkjetowego, w 2. kwartale br. udało się odwrócić trend spadkowy w realizowanych przez Agfa Graphics przychodach ze sprzedaży. Natomiast silna presja cenowa wciąż jest znacząco odczuwalna w dziale CtP. Spadki nie ominęły też działu filmów analogowych CtF. Na sprzedaż osiągniętą przez Agfa Graphics negatywny wpływ miały także: słabsza niż dotychczas koniunktura na rynkach wschodzących oraz niestabilna sytuacja polityczna w niektórych regionach świata.
Wdrażane przez Agfa Graphics programy naprawcze nie były w stanie całkowicie zrekompensować wzrostu cen surowców oraz presji cenowej, w związku z czym jej marża zysku brutto (pomimo wzrostu sprzedaży do poziomu 349 mln euro) nieznacznie spadła w 2. kwartale do 28,1% przychodów (z 28,5% w analogicznym okresie ub.r.). Zysk operacyjny z działalności podstawowej, nieuwzględniający kosztów restrukturyzacji i jednorazowych wydatków (EBITDA), wyniósł w 2. kwartale br. 20 mln euro (5,7% sprzedaży), zaś zysk operacyjny z działalności podstawowej (EBIT) zamknął się kwotą 12,5 mln euro (3,6% sprzedaży).

W obszarze druku inkjetowego na realizowane przez Agfa Graphics przychody ze sprzedaży w odczuwalny sposób wpłynęły nowe produkty w jej portfolio: zestaw atramentów do druku przemysłowego oraz dwa plotery wprowadzone na rynek 2. kwartale br.: Jeti Mira i Jeti Tauro. Podczas majowych targów Fespa 2015, skierowanych w dużym stopniu na rynki Sign & Display oraz druku wielkoformatowego, firma podpisała m.in. znaczący kontrakt z duńską spółką Scanprint A/S (wchodzącą w skład grupy Stibo Graphics). To największy skandynawski klient Agfa Graphics w obszarze cyfrowego prepressu, który postanowił stworzyć dedykowany dział wielkoformatowego druku cyfrowego. Będzie on bazował na rozwiązaniach dostarczonych przez Agfa Graphics: ploterze drukującym Jeti Tauro, ploterze tnącym Acorta oraz oprogramowaniu workflow Asanti.
Drugi kwartał br. przyniósł też firmie Agfa Graphics dwie prestiżowe nagrody EDP Award, wręczone podczas wspomnianych targów Fespa 2015. Tym razem uznanie w oczach jury znalazły: moduł zarządzania barwą wchodzący w skład systemu Asanti 2.0 oraz wielkoformatowy ploter rolowy Anapurna M3200i RTR.
W zakresie cyfrowego prepressu Agfa Graphics podpisała w 2. kwartale br. szereg istotnych kontraktów z drukarniami akcydensowymi z różnych stron świata, m.in. Korei Południowej (Daeryuk Can), Meksyku (Impresos Especificos), Zjednoczonych Emiratów Arabskich (Gulf News) oraz RPA (Caxton).
Na uwagę zasługuje fakt, że od niedawna największy południowokoreański dziennik gospodarczy – Maeil Business Newspaper – jest drukowany z użyciem bezchemicznych płyt Agfa N94-V. Znajdują one zastosowanie we wszystkich trzech zakładach poligraficznych należących do wydawcy tej gazety.
Z myślą o drukarniach prasowych realizujących największe nakłady, w czerwcu br. Agfa Graphics wprowadziła na rynek nową, wysokowydajną naświetlarkę CtP – Advantage N TR VHS. Umożliwia ona wykonanie do 400 form drukowych w ciągu godziny, znacząco zwiększając wydajność sprzętu użytkowanego przez drukarnie gazetowe oraz umożliwiając aktualizowanie wydań nawet w ostatniej chwili.
Wśród nowości rynkowych, jakie pojawiły się w ofercie Agfa Graphics w minionym kwartale, warto również wymienić dwa innowacyjne rozwiązania, dedykowane na rynek druków zabezpieczonych. Pierwsze z nich to Fortuna 9 – kolejna wersja oprogramowania, przeznaczonego do projektowania – z uwzględnieniem odpowiednich zabezpieczeń – dokumentów (np. paszportów i dowodów osobistych), znaczków skarbowych czy kuponów loteryjnych. Z kolei Arziro to wtyczka do programu Adobe Illustrator, pozwalająca na wydajne projektowanie takich produktów jak: opakowania i etykiety, bilety, znaczki pocztowe, karty bankowe, certyfikaty oraz dyplomy.

Wyniki Agfa-Gevaert i Agfa Graphics za 1. półrocze 2015
Biorąc pod uwagę pierwszych sześć miesięcy br., koncern Agfa-Gevaert zrealizował w nim przychody w wysokości 1 313 mld euro, co oznacza 3,1% wzrost w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. (1 273 mld euro). Marża zysku brutto wyniosła w nim 32,4% przychodów ze sprzedaży (przy 30,6% przed rokiem). Zysk operacyjny z działalności podstawowej, nieuwzględniający kosztów restrukturyzacji i jednorazowych wydatków (EBITDA), wyniósł w 1. półroczu 2015 r. 115 mln euro (8,8% sprzedaży), zaś zysk operacyjny z działalności podstawowej (EBIT) zamknął się kwotą 84 mln euro (6,4% sprzedaży). W porównaniu z 1. półroczem 2014 oznacza to wzrosty – odpowiednio – o 18,6% oraz 35,5%.
Przychody ze sprzedaży Agfa Graphics wyniosły z kolei w 1. półroczu 2015 r. 670 mln euro (666 mln euro przed rokiem). Zysk operacyjny z działalności podstawowej, nieuwzględniający kosztów restrukturyzacji i jednorazowych wydatków (EBITDA), wyniósł w omawianym okresie 41,4 mln euro (6,2% sprzedaży), zaś zysk operacyjny z działalności podstawowej (EBIT) zamknął się kwotą 26,3 mln euro (3,9% sprzedaży).