Wyniki Agfa-Gevaert za 3. kwartał 2014: kolejny kwartał z zyskiem netto

Koncern Agfa-Gevaert poinformował o wynikach finansowych za 3. kwartał br. Był to już czwarty kwartał z rzędu, w którym belgijska firma odnotowała zysk netto. Do poziomu niemal 31% wzrosła w nim marża zysku brutto. Satysfakcjonujący poziom przepływów gotówkowych przełożył się z kolei na dalszą redukcję długu finansowego netto. Kierownictwo koncernu zakłada, że planowana optymalizacja portfolio powinna ograniczyć ewentualny spadek przychodów w nadchodzących kwartałach.

Komentując wyniki 3. kwartału Christian Reinaudo, prezes Agfa-Gevaert, powiedział: „Kwartał po kwartale, systematycznie poprawiamy efektywność naszych działań i zwiększamy realizowaną marżę zysku brutto. Pomimo słabej koniunktury na rynkach światowych, rygorystyczne zarządzanie kosztami operacyjnymi zbliża nas do krótkoterminowego celu, jakim jest osiągnięcie zysku EBITDA na poziomie 10%. Odnotowany w 3. kwartale spadek przychodów do przede wszystkim efekt ograniczenia inwestycji na rynkach dojrzałych oraz niższych wskaźników wzrostu w krajach rozwijających się. Podejmowane przez nas działania restrukturyzacyjne w dużym stopniu stabilizują osiągany przez nas pozytywny wynik finansowy. Wreszcie sposób zarządzania kapitałem obrotowym dodatkowo wpływa na właściwy poziom przepływów gotówkowych netto. Jesteśmy przekonani, że dostosowanie naszego portfolio do nowej sytuacji ekonomicznej pozwoli nam jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby klientów. To zaś umożliwi uniknąć spadku przychodów w kolejnych kwartałach”.

Wyniki Agfa-Gevaert za 3. kwartał 2014
Przychody ze sprzedaży Agfa-Gevaert spadły w 3. kwartale o 7,7% w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Podobnie jak wcześniej, zdecydowały o tym przede wszystkim słaba koniunktura gospodarcza w skali globalnej oraz niestabilna sytuacja polityczna w niektórych regionach świata. Niepewny klimat inwestycyjny w amerykańskim sektorze zdrowotnym po raz kolejny nie pozostał bez wpływu na przychody realizowane przez Agfa HealthCare.
Wdrażane z sukcesem programy oszczędnościowe i poprawa sytuacji na rynkach surowcowych pozwoliły grupie osiągnąć wzrost marży zysku brutto o niemal 3 punkty procentowe – do 30,8% wartości przychodów ze sprzedaży. Koszty związane z obsługą sprzedaży i ogólną administracją stanowiły w 3. kwartale br. 19,2% przychodów ze sprzedaży. Wydatki na cele badawczo-rozwojowe wyniosły w omawianym okresie 37 mln euro (o 2 mln więcej niż przed rokiem).
Zysk operacyjny z działalności podstawowej całej grupy Agfa-Gevaert za 3. kwartał 2014, nieuwzględniający kosztów restrukturyzacji i jednorazowych wydatków (EBITDA) oraz zysk operacyjny (EBIT) wzrosły w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. i wyniosły – odpowiednio – 8% i 5,3% wartości przychodów ze sprzedaży.
Wydatki restrukturyzacyjne i koszty jednorazowe zamknęły się w 3. kwartale br. roku kwotą 5 mln euro, przy 9 mln euro przed rokiem. Koszty finansowe netto spadły z 17 mln euro do 15 mln euro. Poziom podatków netto wyniósł 5 mln euro, przy 6 mln euro w 3. kwartale 2013. Pomimo niesprzyjającej sytuacji gospodarczej na większości rynków, grupa osiągnęła pozytywny wynik finansowy netto w czwartym kwartale z rzędu. W 3. kwartale br. wyniósł on 9 mln euro (przy stracie netto 6 mln euro przed rokiem).
Na koniec 3. kwartału 2014 majątek Agfa-Gevaert miał wartość 2 572 mln euro (2 568 mln euro na koniec roku 2013). Wartość zapasów magazynowych osiągnęła poziom 580 mln euro, a okres magazynowania wyniósł 114 dni, przy 597 mln euro i 102 dniach w 3. kwartale ub.r. Należności handlowe (nieuwzględniające odroczonych przychodów ze sprzedaży i zaliczek wpłaconych przez klientów) wyniosły w 3. kwartale br. 388 mln euro (55 dni), zaś zobowiązania handlowe 225 mln euro (44 dni). Dług finansowy netto, którego wartość na koniec 3. kwartału 2013 roku wynosiła 261 mln euro, zaś na koniec ub.r. 217 mln euro, na koniec 3. kwartału br. zamknął się kwotą 175 mln euro. Wartość przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej wyniosła we wspomnianym okresie 16 mln euro.

Wyniki Agfa Graphics za 3. kwartał 2014
Przychody ze sprzedaży Agfa Graphics wyniosły w 3. kwartale tego roku 328 mln euro, co oznacza spadek o 10,1% w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r. Wpływ na to miała przede wszystkim słaba koniunktura w skali globalnej. Znaczący spadek przychodów odnotowano zwłaszcza w tradycyjnej części biznesu Agfa Graphics. Z kolei dział CtP musiał po raz kolejny zmierzyć się z presją cenową. W mniejszym stopniu, niż w przypadku cyfrowego prepressu, skutki niesprzyjającej sytuacji na rynkach światowych odczuł dział inkjetowy.
Dzięki wdrażanym z sukcesem programom oszczędnościowym oraz pozytywnej sytuacji na rynkach surowcowych marża zysku brutto Agfa Graphics w 3. kwartale 2014 roku osiągnęła poziom 28,4% (przy 25,8% przed rokiem). Zysk operacyjny z działalności podstawowej, nieuwzględniający kosztów restrukturyzacji i jednorazowych wydatków (EBITDA), wyniósł 22,1 mln euro (6,7% sprzedaży), zaś zysk operacyjny z działalności podstawowej (EBIT) zamknął się kwotą 14,7 mln euro (4,5% sprzedaży).

W 3. kwartale br. Agfa Graphics wprowadziła do oferty szereg innowacyjnych rozwiązań w obszarze cyfrowego prepressu dla branży gazetowej. Jednym z nich jest wysokowydajna naświetlarka CtP Advantage N-TR HS, oferująca prędkość do 350 płyt/h. Z kolei nowe urządzenie czyszcząco-gumujące Attiro, skierowane do użytkowników bezprocesowych płyt fotopolimerowych N94-VCF, pozwala na uzyskanie dodatkowych oszczędności związanych z rzadszą konserwacją urządzeń i niższym zużyciem gumy. Jest przy tym rozwiązaniem bardziej proekologicznym.
Z myślą o drukarniach akcydensowych Agfa Graphics wprowadziła na rynek Apogee 9 – najnowszą wersję bazującego na formacie PDF pakietu workflow. Oferuje on jeszcze wyższy od poprzedników poziom automatyzacji działań w obszarze cyfrowego prepressu, zapewnia też możliwość sterowania maszynami wielkoformatowymi. Z najważniejszymi funkcjami Apogee 9 polscy klienci Agfa Graphics mogli zapoznać się podczas niedawnej 15. Ogólnopolskiej Konferencji Użytkowników Systemów Apogee i Asanti. Nowa naświetlarka Avalon N16-80 XT to z kolei propozycja dla wysokonakładowych drukarń akcydensowych i opakowaniowych, oczekujących wysokiej jakości i wydajności w zakresie CtP.
W ostatnim czasie Agfa Graphics zainaugurowała kampanię „10 lat płyty Azura”, świętując w ten sposób okrągłą rocznicę wprowadzenia na rynek tego innowacyjnego i proekologicznego rozwiązania. Kampanię oficjalnie rozpoczęto podczas konferencji prasowej zorganizowanej wspólnie z japońską drukarnią Daicolo, która jest największym na świecie użytkownikiem płyt Azura.
3. kwartał br. przyniósł też firmie Agfa Graphics szereg kompleksowych kontraktów w obszarze rozwiązań CtP z drukarniami akcydensowymi z różnych stron świata. Do grona użytkowników jej systemów CtP oraz naświetlanych w nich płyt dołączyły m.in. kolejne zakłady poligraficzne z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Argentyny, Brazylii, Meksyku oraz Australii.

W obszarze druku cyfrowego Agfa Graphics poinformowała o rozpoczęciu sprzedaży na rynku amerykańskim rozwiązań firmy MGI. Jest to rozszerzenie współpracy obu producentów, która wcześniej obejmowała rynki Szwajcarii, Włoch, Francji, Szwecji i Australii.
3. kwartał br. przyniósł sprzedaż wysokowydajnych ploterów wielkoformatowych Jeti Titan HS do kolejnych firm z różnych części świata. W australijskiej firmie Catalyst Graphics rozpocznie wkrótce pracę pierwszy tego rodzaju ploter w regionie Oceanii. Do grona użytkowników Jeti Titan HS w 3. kwartale br. dołączyły także m.in. XL Media (Kongo), De Lite Engineering/Al Hubedyia (Kuwejt) i Albion Screen (Kanada). Warto dodać, że ploter ten uzyskał nagrodę dla „Produktu roku” podczas niedawnych targów SGIA Expo odbywających się w Las Vegas.
3. kwartał br. był bardzo udany także dla polskiego działu inkjetowego Agfa Graphics. Firma dokonała w nim kolejnych wdrożeń systemów z serii Anapurna i Jeti, a do grona jej rodzimych użytkowników dołączyły takie przedsiębiorstwa jak: Standruk z Chojnic, Studio Reklamy Ata z Ostrowa Wielkopolskiego czy Wena z Oławy.