Wyniki Agfa-Gevaert za rok 2012: oczekiwany wzrost przychodów i zysków

Koncern Agfa-Gevaert poinformował o wynikach finansowych za 4. kwartał 2012 i za cały ubiegły rok. Dwa jego kluczowe działy – Agfa Graphics i Agfa HealthCare – odnotowały w nim wzrost przychodów ze sprzedaży w porównaniu z rokiem 2011. Cała grupa zwiększyła też marżę zysku brutto, zarówno w ujęciu rok do roku jak i przy porównaniu ostatnich kwartałów 2012 i 2011. Zysk operacyjny z działalności podstawowej (EBIT) wzrósł do 139 mln euro, spółka osiągnęła też znaczącą poprawę wyniku finansowego netto.

„Pomimo niesprzyjających warunków ekonomicznych, rok 2012 zakończyliśmy – zgodnie z oczekiwaniami – w dobrej kondycji. Z sukcesem zwiększyliśmy sprzedaż w naszych kluczowych obszarach, ale co jeszcze ważniejsze – udało nam się odwrócić trend spadkowy wyniku finansowego netto, i to przy negatywnym wpływie rosnących cen surowców. Rezultaty zaczyna przynosić też nasz program naprawczy – już w 1. kwartale 2012 (po raz pierwszy od 2. kwartału 2011) odnotowaliśmy dodatni kwartalny wynik netto. Jestem przekonany, że Agfa-Gevaert jest dziś na właściwej drodze i że zakładany w średniookresowej perspektywie cel w postaci dwucyfrowego wzrostu zysku z działalności podstawowej, nieuwzględniającego kosztów restrukturyzacji i jednorazowych wydatków (EBITDA), jest całkowicie realny. W roku 2013 będziemy nadal koncentrować się na działaniach, które pozwolą utrzymać „w ryzach” koszty ogólne, administracyjne i związane ze sprzedażą, poprawić marżę zysku i nadal rozwijać portfolio produktów. Mam na myśli głównie rozwiązania inkjetowe z oferty Agfa Graphics i cyfrowe systemy radiologiczne oraz IT z działu Agfa HealthCare” – komentuje ubiegłoroczne wyniki Agfa-Gevaert prezes i CEO koncernu Christian Reinaudo.

Wyniki Agfa-Gevaert za rok 2012
M.in. dzięki stosunkowo słabemu kursowi euro względem większości innych walut przez cały ubiegły rok, przychody koncernu Agfa-Gevaert za cały rok 2012 wzrosły o 2,2% do poziomu 3,091 mld euro. We wzroście tym swój udział miały zarówno Agfa Graphics jak i Agfa HealthCare. Znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży grupa odnotowała zwłaszcza na rynkach wschodzących. W efekcie Agfa HealthCare zamknęła rok ze wzrostem przychodów o wartości dwucyfrowej; w przypadku Agfa Graphics wzrost jest jednocyfrowy, ale też znaczący.
Pomimo negatywnego wpływu rosnących cen surowców, Agfa-Gevaert poprawiła w 2012 roku wysokość marży zysku brutto. Wpłynęły na nią przede wszystkim: wyższa efektywność działań, zwiększenie dostaw oraz właściwa polityka cenowa.
Koszty związane z obsługą sprzedaży i ogólną administracją firmy spadły z 19% w roku 2011 do 18,5% w roku ubiegłym. Jest to rezultat nieustannych działań firmy zmierzających do redukcji kosztów.
Zysk operacyjny z działalności podstawowej całej grupy Agfa-Gevaert, nieuwzględniający kosztów restrukturyzacji i jednorazowych wydatków (EBITDA), zwiększył się z 218 mln euro w roku 2011 do 225 mln euro w ub.r. Zysk operacyjny (EBIT) z działalności podstawowej wzrósł z kolei ze 129 mln euro do 139 mln euro: tu trend spadkowy został trwale odwrócony w drugiej połowie roku. W efekcie w 3. i 4. kwartale br. stopy wzrostu były na zadowalającym poziomie.
Wydatki restrukturyzacyjne i koszty jednorazowe zamknęły się w 2012 roku kwotą 43 mln euro, wobec 93 mln euro rok wcześniej. Koszty finansowe netto wzrosły z kolei z 84 mln euro w 2011 roku do 107 mln euro w roku 2012, głównie z uwagi na wyższe wypłaty świadczeń emerytalnych. Koszty podatkowe wyniosły 20 mln euro.
Na koniec 2012 roku majątek Agfa-Gevaert miał wartość 2 830 mln euro, przy 2 949 mln euro na koniec roku 2011. Wartość zapasów magazynowych osiągnęła poziom 635 mln euro, a okres magazynowania wyniósł 103 dni. Należności handlowe (nieuwzględniające odroczonych przychodów ze sprzedaży i zaliczek wpłaconych przez klientów) wyniosły w ub.r. 498 mln euro (55 dni), zaś zobowiązania handlowe 278 mln euro (45 dni). Dług finansowy netto, którego wartość na koniec 2011 roku wynosiła 267 mln euro, wzrósł nieznacznie do poziomu 291 mln euro. Wartość przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej wyniosła w 2012 roku 32 mln euro.

Wyniki Agfa Graphics za rok 2012
Przy sprzyjających różnicach kursowych (relatywnie słabe euro), przychody ze sprzedaży Agfa Graphics wzrosły z 1,596 mld euro w roku 2011 do 1,652 mld euro w roku ubiegłym. Co warte podkreślenia, dział przemysłowych rozwiązań inkjetowych odnotował w tym okresie dwucyfrowy wzrost przychodów. Wyłączając wspomniane efekty kursowe, był on jednocyfrowy, ale bardzo znaczący. Dział inkjetowy realizował założenia sprzedażowe zgodnie z planem przez pierwszych dziewięć miesięcy 2012 roku, dopiero w ostatnim kwartale na jego wyniki wpłynęła słabnąca gospodarka krajów Europy. W segmencie prepress wzrost wolumenu zamówień został zneutralizowany przez presję cenową. Szczególnie ucierpiał na tym dział rozwiązań CtP, choć w regionach innych niż Europa odnotował on wzrost przychodów ze sprzedaży, zwłaszcza na rynkach rozwijających się. Na satysfakcjonującym poziomie w 2012 roku utrzymywała się sprzedaż filmów graficznych, dzięki czemu dział analogowych rozwiązań CtF osiągnął wzrost w porównaniu z rokiem wcześniejszym.
Marża zysku brutto wyniosła w 2012 roku 24,7%. Lepszy wynik operacyjny został częściowo zneutralizowany przez presję cenową i rosnące ceny surowców. W efekcie zysk operacyjny z działalności podstawowej Agfa Graphics, nieuwzględniający kosztów restrukturyzacji i jednorazowych wydatków (EBITDA) wyniósł w ub.r. 91 mln euro (5,5% sprzedaży), zaś zysk operacyjny z działalności podstawowej (EBIT) wyniósł 53,1 mln euro i stanowił 3,2% sprzedaży. W obu przypadkach oznacza to wzrost w porównaniu z rokiem 2011 – odpowiednio o 8% i 15,4%.

Wyniki Agfa-Gevaert za 4. kwartał 2012
W ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku przychody ze sprzedaży całej grupy Agfa-Gevaert wzrosły w porównaniu z 4. kwartałem 2011 roku o 1%. Znaczący, bo dwucyfrowy wzrost sprzedaży, grupa odnotowała na rynkach wschodzących. Dzięki poprawie wydajności działań, marża zysku brutto wzrosła w 4. kwartale ub.r. zarówno w porównaniu z ostatnim kwartałem 2011 jak i 3. kwartałem 2012. Dalsze cięcia wydatków wpłynęły na redukcję kosztów, związanych z obsługą sprzedaży i ogólną administracją – wyniosły one 17,5% sprzedaży. Zysk operacyjny z działalności podstawowej Agfa-Gevaert, nieuwzględniający kosztów restrukturyzacji i jednorazowych wydatków (EBITDA), wzrósł z 64 mln euro w 4. kwartale 2011 do 79 mln euro w 4. kwartale 2012. Zysk operacyjny (EBIT) z działalności podstawowej wzrósł aż o 32,6% – do poziomu 57 mln euro. Koszty związane z restrukturyzacją i jednorazowe wydatki zamknęły się kwotą 20 mln euro.

Wyniki Agfa Graphics za 4. kwartał 2012
Przychody Agfa Graphics wzrosły w 4. kwartale 2012 roku o 0,7% i osiągnęły wysokość 421 mln euro. W segmencie analogowych systemów CtF przychody ze sprzedaży pozostały na poziomie zbliżonym do tego z roku 2011, głównie dzięki stabilizacji w zakresie sprzedaży filmów graficznych. W dziale CtP wolumen sprzedaży nieznacznie wzrósł w porównaniu z ostatnim kwartałem 2011. Z kolei na sprzedaż systemów inkjetowych bardziej, niż w pierwszych trzech kwartałach 2012, wpłynęły niesprzyjające warunki ekonomiczne. W efekcie dział ten nie był w stanie wykazać takich samych stóp wzrostu jak w pierwszych dziewięciu miesiącach ub.r.
Szczególnie wysoką sprzedaż Agfa Graphics zrealizowała w krajach Ameryki Łacińskiej, podobnie było na innych rynkach wschodzących. Z drugiej strony, dynamika sprzedaży spadła na rynkach dojrzałych, w szczególności w południowych krajach Europy.
4. kwartał ub.r. był już trzecim z rzędu, w którym marża zysku brutto Agfa Graphics rosła w ujęciu rok do roku. Wyniosła ona 23,8% (przy 23,2% w 4. kwartale 2011). Marża zysku EBITDA wyniosła 6,6%, zaś marża zysku EBIT osiągnęła poziom 4,3% (w obu przypadkach oznacza to wzrost w porównaniu do 4. kwartału 2011).

W 4. kwartale ub.r. Agfa Graphics prezentowała swoje wszechstronne portfolio rozwiązań z zakresu prepress i druku inkjetowego na licznych imprezach wystawienniczych organizowanych na całym świecie. Warto wśród nich wymienić World Publishing Expo i Viscom (obie odbyły się we Frankfurcie), Graph Expo (Chicago) oraz SGIA (Las Vegas).
W segmencie prepress Agfa Graphics rozszerzyła serię płyt termoczułych :Energy, dedykowanych dla drukarń akcydensowych i opakowaniowych. Na targach Graph Expo swój debiut miała płyt :Energy Xtra, cechująca się wysoką wytrzymałością – do 600 tys. odbitek bez wypalania. Na tej samej wystawie premierę na rynku północnoamerykańskim miał pakiet dla firm poligraficznych i wydawniczych :Apogee 8, zawierający szereg nowych narzędzi, wspomagających i optymalizujących pracę drukarń offsetowych i cyfrowych.
Ubiegły rok przyniósł też liczne instalacje rozwiązań CtP u dotychczasowych, jak też nowych klientów Agfa Graphics. Oto kilka przykładowych wdrożeń w różnych regionach świata. Francuska drukarnia L’Artesienne z Liévin zakontraktowała naświetlarkę :Avalon, podpisując jednocześnie czteroletnią umowę na zakup płyt :Amigo. Norweska firma Bodoni z Bergen zdecydowała się na kompleksowe wdrożenie oprogramowania :Apogee. W regionie Oceanii kilka drukarń (m.in. producent etykiet i opakowań kartonowych Abaris, drukarnia akcydensowa Southern Control oraz drukarnia kontraktowa CMYKhub) przestawiło swoją produkcję na płyty :Energy Elite. Warto dodać, że podobna konwersja miała miejsce także w wielu polskich drukarniach offsetowych, stosujących na co dzień materiały eksploatacyjne Agfa Graphics.
Natomiast brazylijska drukarnia gazetowa Jornal Cidade de Rio Claro (w stanie Sao Paolo) zamówiła drugą już naświetlarkę :Advantage NSL. Na rynku USA odnotowano kolejne konwersje drukarń na bezchemiczne, przyjazne dla środowiska płyty termoczułe :Azura TS. Wśród nowych klientów Agfa Graphics, korzystających z tych materiałów eksploatacyjnych, są m.in. drukarnie Color on Demand z Los Angeles i Capital Printing z Austin. Płyty :Azura odnosiły też dalsze sukcesy na rynku japońskim. Wśród firm, które zdecydowały się zainwestować w tę technologię, znalazły się m.in. dwa znaczące zakłady poligraficzne – Kyoritsu Aikom i Sando Sanyo.
W dziedzinie przemysłowego druku inkjetowego Agfa Graphics podpisała szereg kontraktów na dostawę płaskich maszyn z rodziny :M-Press. Na rynku amerykańskim firma Imagine Print Solutions zdecydowała się na zakup systemu :M-Press Tiger, zaś firma Tukaiz z Chicago stała się pierwszym w tym kraju użytkownikiem maszyny :M-Press Leopard z opcją automatycznego podawania arkuszy.
Na całym świecie licznie instalowane były też produkcyjne plotery wielkoformatowe :Jeti Titan. Tu warto wymienić pierwszych polskich użytkowników tych urządzeń – są nimi firmy Pro-Mont z Opoczna i Elrob z Tuszowa Narodowego. Wśród klientów z innych krajów, którzy zdecydowali się na instalację ploterów :Jeti Titan, znalazły się firmy: Superior Graphics (USA), Reklame Tryk (Dania), Graphic Application oraz PVP (obie z Francji).
Nieustającą popularnością na całym świecie, także w Polsce, cieszyły się w ub.r. plotery wielkoformatowe klasy entry level z rodziny :Anapurna. Na polskim rynku zdecydowanym „przebojem” okazał się model :Anapurna M2050. Dziś w skali całego globu pracuje ponad 1200 urządzeń z serii :Anapurna.

Prognozy rynkowe
Z uwagi na trudną do przewidzenia kondycję całej gospodarki światowej, prezentowanie precyzyjnych prognoz na rok 2013 byłoby wielce ryzykowne. Dlatego zarząd grupy Agfa-Gevaert oczekuje w nim realizacji kolejnych inicjatyw, które mają przyczynić się do dalszych wzrostów. Koncern będzie przy tym podejmował kolejne niezbędne działania, mające na celu poprawę marży zysku brutto, a w perspektywie średniookresowej – również osiągnięcie dwucyfrowego wzrostu zysku operacyjnego z działalności podstawowej, nieuwzględniającego kosztów restrukturyzacji i jednorazowych wydatków (EBITDA).