Wyniki Agfa Graphics za 2. kwartał 2010: znaczący wzrost sprzedaży i zysku

Koncern Agfa-Gevaert poinformował o wynikach finansowych za 2. kwartał 2010 roku. W porównaniu z analogicznym okresem ub.r., przychody grupy zwiększyły się w nim o 8,7%, co wpłynęło na niemal dwukrotny wzrost zysku operacyjnego (EBIT) z działalności podstawowej do kwoty 84 mln euro. Zysk netto Agfa-Gevaert wyniósł 39 mln euro, co oznacza już trzeci z kolei kwartał zakończony pozytywnym wynikiem finansowym. Znaczący w tym udział ma Agfa Graphics, której przychody w 2. kwartale br. – w porównaniu z analogicznym okresem 2009 – zwiększyły się o niemal 20%, zaś zysk operacyjny (EBIT) z działalności podstawowej wzrósł prawie trzykrotnie i wyniósł 46,1 mln euro.

Kontynuując pozytywny trend z pierwszych miesięcy 2010 roku, przychody Agfa-Gevaert wyniosły w 2. kwartale br. 736 mln euro. Jak podkreślono w oficjalnym komunikacie prasowym, duży udział w tym wyniku ma Agfa Graphics, przy nieco wolniejszym wzroście przychodów Agfa HealthCare. Pozytywny wpływ na kondycję finansową koncernu miały też korzystne różnice kursowe.
Marża zysku brutto z działalności podstawowej Agfa-Gevaert wyniosła w omawianym okresie 36% (przy 31,6% w 2. kwartale 2009), co było efektem wprowadzanych z powodzeniem programów restrukturyzacyjnych, optymalnego wykorzystania mocy produkcyjnych, korzystnych warunków na rynkach surowcowych oraz przejęć w zakresie własności intelektualnej zrealizowanych przez Agfa Graphics.

Koszty związane z obsługą sprzedaży i ogólną administracją firmy wyniosły w 2. kwartale br. 147 mln euro, co stanowiło 20% przychodów (przy 20,4% w analogicznym okresie ub.r.).
Zysk operacyjny z działalności podstawowej Agfa-Gevaert, nieuwzględniający kosztów restrukturyzacji i jednorazowych wydatków (EBITDA) wzrósł z 64 mln euro w 2. kwartale 2009 do 107 mln euro w 2. kwartale br. Znacząco zwiększył się także zysk operacyjny (EBIT) z działalności podstawowej: odpowiednio – z 38 mln euro (5,6% sprzedaży) do 84 mln euro (11,4% sprzedaży). Za sprawą bardzo dobrych wyników wszystkich firm wchodzących w skład grupy Agfa-Gevaert, 2. kwartał br. zamknął się zyskiem netto w wysokości 39 mln euro, co jest znaczącą poprawą w porównaniu ze stratą 9 mln euro odnotowaną w analogicznym okresie ub.r.

Na koniec czerwca 2010 ogólny majątek Agfa-Gevaert miał wartość 3 058 mln euro, przy 2 852 mln euro na koniec roku 2009. Wartość zapasów magazynowych osiągnęła poziom 585 mln euro, a okres magazynowania wyniósł 113 dni. Należności handlowe (nieuwzględniające odroczonych przychodów ze sprzedaży i zaliczek wpłaconych przez klientów) wyniosły w 2. kwartale br. 471 mln euro (58 dni), zaś zobowiązania handlowe 235 mln euro (45 dni).
Dług finansowy netto, którego wartość na koniec 2009 roku wynosiła 445 mln euro, a po 2. kwartale 2009 roku 569 mln euro, obniżył się do poziomu 391 mln euro.
Wartość przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej wyniosła w 2. kwartale 2010 roku 61 mln euro.

Wyniki Agfa Graphics za 2. kwartał 2010
W porównaniu z 2. kwartałem 2009 roku, gdy cała branża wciąż odczuwała skutki kryzysu finansowego, przychody Agfa Graphics zwiększyły się w analogicznym okresie br. o 19,9% (15,2% przy wyłączeniu różnic kursowych). Wzrost ten wynika przede wszystkim ze wzmożonego popytu odnotowanego w segmencie CtP, jak też na rynku analogowych filmów stosowanych w urządzeniach CtF. Agfa Graphics odnotowała też dalszy wzrost w segmencie przemysłowego druku inkjetowego. Jeśli chodzi o poszczególne regiony świata, wzrost przychodów ze sprzedaży jest przede wszystkim zasługą bardzo dobrych wyników osiągniętych przez Agfa Graphics w Stanach Zjednoczonych oraz na rynkach wschodzących. Jak podkreślono w informacji prasowej, w większości krajów europejskich kondycja branży poligraficznej poprawia się o wiele wolniej, niż na całym świecie. Podsumowując, na przychody całej grupy wciąż duży wpływ ma duża presja konkurencyjna w tym przemyśle.

Dzięki wydajnemu wykorzystaniu swoich mocy produkcyjnych, wyższej sprzedaży w sektorze CtF, pozytywnym warunkom na rynkach surowcowych oraz korzystnym efektom przejęcia własności intelektualnej, marża zysku brutto Agfa Graphics wzrosła z 27% w 2. kwartale ub.r. do 33,2% w analogicznym okresie br. Podobnie jak to miało miejsce w ubiegłych dwóch latach, dalszej redukcji uległy koszty związane z obsługą sprzedaży i administracją – z 20,6% przychodów w 2. kwartale 2009 do 19,4% w 2. kwartale br. Zysk operacyjny z działalności podstawowej Agfa Graphics, nieuwzględniający kosztów restrukturyzacji i jednorazowych wydatków (EBITDA) wyniósł w omawianym okresie 56,6 mln euro (14,5% przychodów). Z kolei zysk operacyjny (EBIT) z działalności podstawowej wzrósł z 12,2 mln euro (3,7% przychodów) w 2. kwartale ub.r. do 46,1 mln euro (11,8% przychodów) w analogicznym okresie br.

Znaczącymi wydarzeniami dla Agfa Graphics w 2. kwartale 2010 roku były targi druku wielkoformatowego i cyfrowego Fespa w Monachium (22-26 czerwca) oraz organizowane co cztery lata targi Ipex w Birmingham (18-25 maja). Na drugiej z wymienionych wystaw firma przekroczyła swoje założenia w zakresie sprzedaży zarówno rozwiązań dla prepressu jak i przemysłowych systemów inkjetowych. Targi te przyniosły też szereg nowości w ofercie Agfa Graphics, w tym dwie proekologiczne płyty CtP. Pierwsza z nich to :Azura V – bezodczynnikowa płyta dedykowana dla systemów CtP pracujących w technologii fioletowej, idealna – zdaniem producenta – w przypadku małych i średnich drukarń akcydensowych. Druga z nowości w zakresie płyt to :Amigo TS – wzbogacona wersja popularnej płyty termoczułej :Amigo. Oferuje ona wyższy kontrast obrazu i pozwala użytkownikom na zwiększenie wydajności swoich działań. Poza tym Agfa Graphics prezentowała na targach nowe rozwiązania w zakresie oprogramowania, jak też dwa nowe systemy CtP.

Z myślą o klientach z rynku przemysłowego druku inkjetowego firma wprowadziła do oferty kilka nowych atramentów. Wśród nich warto zwrócić szczególną uwagę na :Agorix LM UV – atrament dedykowany dla jednoprzebiegowych, wąskowstęgowych maszyn inkjetowych :Dotrix Modular. Nowy atrament jest dostosowany do niskonakładowego druku na szerokim spektrum podłoży wykorzystywanych przy produkcji opakowaniowej. Z kolei nowa rodzina atramentów :Agora jest kompatybilna z nowej generacji jednoprzebiegowymi głowicami pracującymi w technologii piezoelektrycznej. Podczas targów Ipex firma zaprezentowała też kolejny ploter wielkoformatowy z rodziny :Anapurna.
Agfa Graphics wprowadziła również nową opcję druku personalizowanego w wysokowydajnych płaskich maszynach inkjetowych :M-Press Tiger. Dzięki niej użytkownicy mogą zdefiniować poszczególne elementy (tekst, grafikę itd.), które mogą zmieniać się na poszczególnych wydrukach, bez konieczności spowalniania procesu poligraficznego. W czerwcu firma poinformowała, że StylePrint, jedna z największych drukarń sitodrukowych w Australii, zakontraktowała drugą maszynę :M-Press Tiger zaledwie pięć miesięcy po zainstalowaniu pierwszego systemu tego rodzaju. Z kolei pierwsza na rynku północnoamerykańskim maszyna :M-Press Tiger została zakupiona przez Cameron Advertising Displays Ltd, jedną z największych kanadyjskich firm specjalizujących się w produkcji sitodrukowej.
W sierpniu Agfa Graphics poinformowała o zakończeniu działań związanych z przejęciem udziałów w Harold M. Pitman Company, czołowym amerykańskim dostawcy systemów prepress, urządzeń do przemysłowego druku inkjetowego, chemii drukarskiej oraz systemów znajdujących zastosowanie przy produkcji opakowań. Przejęcie to pozwoli Agfa Graphics na rozszerzenie sieci dystrybucyjnej oraz wzmocnienie swojej pozycji na rosnącym rynku przemysłowego druku inkjetowego w USA. W założeniach ma ono zwiększyć roczne przychody Agfa Graphics na rynku amerykańskim do poziomu przekraczającego 500 mln USD.

Wyniki Agfa-Gevaert i Agfa Graphics po 1. półroczu
Pozytywne wyniki odnotowane przez koncern Agfa-Gevaert w 2. kwartale br. znalazły odzwierciedlenie w rezultatach podsumowujących całe 1. półrocze 2010. Przychody całej grupy w tym okresie wyniosły 1,4 mld euro, co oznacza wzrost o 4,6% w porównaniu z 1. półroczem 2009. Zysk brutto w omawianym okresie wyniósł 494 mln euro (wzrost o 17,1%), zysk operacyjny z działalności podstawowej, nieuwzględniający kosztów restrukturyzacji i jednorazowych wydatków (EBITDA) 184 mln euro (wzrost o 54,6%), zaś zysk operacyjny z działalności podstawowej (EBIT) 137 mln euro (wzrost o 107,6%)
Jeszcze lepszymi wynikami półrocznymi może pochwalić się Agfa Graphics, której przychody w pierwszych sześciu miesiącach 2010 wyniosły 736 mln euro (wzrost o 14,8%). Jej zysk operacyjny z działalności podstawowej nieuwzględniający kosztów restrukturyzacji i jednorazowych wydatków (EBITDA) wyniósł w 1. półroczu tego roku 91,7mln euro (wzrost o 145,2%), zaś zysk operacyjny z działalności podstawowej (EBIT) 70,7 mln euro (wzrost o 427,6%).

Prognozy na 2. półrocze
Przy założeniu, że kursy wymiany walut i warunki makroekonomiczne pozostaną na stabilnym poziomie, kierownictwo Agfa-Gevaert oczekuje, że w skali całego roku grupa odnotuje wzrost przychodów wielkości ok. 200 mln euro. Na ten wynik zapracuje przede wszystkim Agfa Graphics, m.in. za sprawą niedawno ogłoszonych przejęć i stworzenia spółek joint-venture. Oczekuje się, że w skali całego roku stosunek zysku operacyjnego (EBIT) do przychodów będzie na poziomie wyższym od przeciętnego, głównie za sprawą korzystnych warunków na rynkach surowcowych, silniejszej niż przewidywano poprawy na rynku poligraficznym w USA oraz jednorazowemu efektowi związanemu z przejęciem własności intelektualnej. Z kolei w przypadku całej grupy współczynnik ten ma wynieść niespełna 11%. Na zyskowność Agfa-Gevaert mają w mniejszym stopniu wpływać fluktuacje cen srebra.

Mówi Christian Reinaudo, prezes i CEO koncernu Agfa-Gevaert: Znakomite wyniki działalności w 1. półroczu 2010 potwierdzają, że przyjęta przez nas strategia oraz wdrażane nowoczesne technologie pozwoliły na powrót Agfa-Gevaert na ścieżkę wzrostu. Oczekujemy, że połączenie wzrostu organicznego i naszych niedawnych strategicznych posunięć umożliwi osiągnięcie na koniec roku wzrostu przychodów wynoszącego ok. 200 mln euro.