Wyniki Agfa Graphics za 2. kwartał 2011: wzrost przychodów ze sprzedaży

Koncern Agfa-Gevaert poinformował o wynikach finansowych za 2. kwartał 2011 roku. W porównaniu z analogicznym okresem ub.r., przychody grupy zwiększyły się w nim o 3,7% (6,2% przy wyłączeniu różnic kursowych). Zysk operacyjny (EBIT) z działalności podstawowej wyniósł w nim 36 mln euro, zaś zysk netto 4 mln euro, pomimo wysokich cen surowców i wciąż niepewnej sytuacji ekonomicznej w skali całego świata. W tym samym okresie Agfa Graphics odnotowała przychody ze sprzedaży wielkości 405 mln euro, co oznacza 3,6% wzrost w porównaniu z 2. kwartałem 2011. Biorąc pod uwagę całe 1. półrocze 2011, w stosunku do ub.r. Agfa Graphics zwiększyła swoje przychody ze sprzedaży o 7,5%, zaś grupa Agfa-Gevaert o 7,1%.

Pomimo niekorzystnych warunków związanych z różnicami kursowymi oraz wciąż niepewnego klimatu ekonomicznego na wielu kluczowych rynkach, w 2. kwartale br. koncern Agfa-Gevaert osiągnął wzrost przychodów ze sprzedaży rzędu 3,7%. Wyłączając różnice kursowe, wzrost ten wyniósł 6,2%, a wpłynęły na niego przede wszystkim ostatnie strategiczne ruchy podejmowane w ramach całej grupy, jak też znaczące wzrosty na rynkach przemysłowego druku inkjetowego, radiologii cyfrowej i nowych materiałów przemysłowych.
Pomimo działań Agfa Graphics i Agfa HealthCare zmierzających do minimalizacji negatywnych skutków rosnących cen surowców, te ostatnie także w 2. kwartale miały silny wpływ na zyskowność całej grupy Agfa-Gevaert. W efekcie tego, jak też za sprawą zmian w portfolio produktów, marża zysku brutto z działalności podstawowej spadła z 36% w 2. kwartale 2010 do 28,3% w analogicznym okresie br. Warto dodać, że na wynik 2. kwartału 2010 w znaczący sposób wpłynęło 8 mln euro odnotowane z tytułu jednorazowego przejęcia własności intelektualnej przez Agfa Graphics.
Koszty związane z obsługą sprzedaży i ogólną administracją firmy wyniosły w 2. kwartale br. 19,1% przychodów (przy 20% w analogicznym okresie ub.r.).
Zysk operacyjny z działalności podstawowej Agfa-Gevaert, nieuwzględniający kosztów restrukturyzacji i jednorazowych wydatków (EBITDA) spadł ze 107 mln euro w 2. kwartale 2010 (99 mln euro przy wyłączeniu efektu związanego z jednorazowym przejęciem własności intelektualnej) do 59 mln euro w 2. kwartale br. Spadek odnotowano także jeśli chodzi o zysk operacyjny (EBIT) z działalności podstawowej: obniżył się on odpowiednio – z 84 mln euro (76 mln euro przy wyłączeniu efektu związanego z jednorazowym przejęciem własności intelektualnej) do 36 mln euro (co stanowi 4,7% sprzedaży). Koszty restrukturyzacji i jednorazowe wydatki wyniosły w 2. kwartale br. 11 mln euro, przy 15 mln euro przed rokiem. Koszty finansowe netto zamknęły się kwotą 20 mln euro (22 mln euro w 2. kwartale ub.r.). Koszty obsługi podatków od przychodu wyniosły minus 1 mln euro przy minus 8 mln euro w roku 2010, zaś bieżące koszty podatków osiągnęły poziom minus 3 mln euro (przy minus 2 mln euro w 2. kwartale 2010). W efekcie grupa odnotowała zysk netto w wysokości 4 mln euro, z czego 2 mln euro zostały przypisane właścicielom firmy), w porównaniu z 39 mln euro w bardzo udanym 2. kwartale ub.r.
Na koniec czerwca 2011 ogólny majątek Agfa-Gevaert miał wartość 2 980 mln euro, przy 3 086 mln euro na koniec roku 2010. Wartość zapasów magazynowych osiągnęła poziom 717 mln euro, a okres magazynowania wyniósł 123 dni. Należności handlowe (nieuwzględniające odroczonych przychodów ze sprzedaży i zaliczek wpłaconych przez klientów) wyniosły w 2. kwartale br. 496 mln euro (59 dni), zaś zobowiązania handlowe 269 mln euro (46 dni).
Dług finansowy netto, którego wartość na koniec 2010 roku wynosiła 161 mln euro, a po 2. kwartale 2010 roku 391 mln euro, zwiększył się do poziomu 313 mln euro w stosunku do końca ubiegłego roku.
Wartość przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej wyniosła w 2. kwartale 2010 roku minus 99 mln euro, głównie za sprawą 62 mln euro przeznaczonych na zwiększenie kapitału obrotowego oraz zakończenia programu ochronnego.

Wyniki Agfa Graphics za 2. kwartał 2011
Pomimo niekorzystnych różnic kursowych, w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. w 2. kwartale 2011 roku Agfa Graphics zwiększyła swoje przychody ze sprzedaży o 3,6% (5,8% wyłączając różnice kursowe) do poziomu 405 mln euro.
W dziale prepressu firma z powodzeniem realizowała zaplanowane wcześniej podwyżki cen na produkty filmowe. Wraz ze spadkiem popytu rynkowego na te wyroby, zaowocowało to niższymi przychodami Agfa Graphics w segmencie CtF. Firma odnotowała z kolei wzrost w obszarze cyfrowych systemów CtP, częściowo wynikający z wysokiej presji konkurencyjnej.
W dziale inkjetu przemysłowego firma zrealizowała wyższe przychody ze sprzedaży, będące efektem zarówno wzrostu zewnętrznego jak i organicznego. W dziale systemów druku wielkoformatowego szczególnie dobrze radziła sobie rodzina ploterów :Anapurna.
W kontekście poszczególnych regionów świata, dzięki strategicznym ruchom zwiększyła się sprzedaż w Ameryce Północnej. Dobre wyniki odnotowano też w regionie Europy Wschodniej i Północnej; kraje południowej części kontynentu odczuły skutki niepewnej sytuacji gospodarczej. W Azji spadły przychody ze sprzedaży analogowych filmów CtF, co jednak zostało częściowo zrekompensowane przez wzrost w segmencie cyfrowych płyt drukowych.
Wysokie ceny surowców i presja konkurencyjna w dziale CtP nie pozostały bez wpływu na zyskowność Agfa Graphics. Marża zysku brutto spadła w związku z tym do 25,7% z 33,2% w 2. kwartale 2010. Biorąc pod uwagę wcześniej wspomniane 8 mln euro z tytułu jednorazowego przejęcia własności intelektualnej, firmie udało się niemal w połowie zniwelować negatywne skutki wysokich cen surowców.
Zysk operacyjny z działalności podstawowej Agfa Graphics, nieuwzględniający kosztów restrukturyzacji i jednorazowych wydatków (EBITDA) wyniósł w omawianym okresie 24,8 mln euro (6,1% przychodów). Z kolei zysk operacyjny (EBIT) z działalności podstawowej wyniósł 14,7 mln euro (3,7% przychodów).

Drugi kwartał br. przyniósł szereg istotnych premier rynkowych w dziale przemysłowego druku inkjetowego Agfa Graphics. Rodzina superwielkoformatowych systemów :Jeti powiększyła się o dwa nowe modele. Pierwszy z nich to 5-metrowy ploter :Jeti 5048 UV XL, wyposażony w 48 głowic drukujących i oferujący różne tryby produkcji, umożliwiający uzyskanie optymalnej równowagi między jakością i ceną oraz zastosowanie niemal wszystkich dostępnych na rynku mediów elastycznych. Z kolei :Jeti 3020 Titan FTR to wysokowydajny ploter inkjetowy o modułowej konstrukcji, zapewniający użytkownikom szerokie spektrum w zakresie kolorystyki i prędkości działania, dostosowywane do ich bieżących potrzeb.
W ofercie Agfa Graphics pojawiła się też nowa wersja wysokowydajnej maszyny hybrydowej z rodziny :M-Press. Model :M-Press Leopard to rozwiązanie dedykowane dla producentów dislpejów, poszukujących najwyższej jakości i prędkości oraz oczekujących błyskawicznej zmiany pomiędzy zleceniami.
Pierwsza na świecie maszyna :M-Press Leopard została zakontraktowana podczas majowych targów Fespa Digital w Hamburgu przez firmę Dambach Print+Service GmbH, jedną z największych niemieckich drukarń sitodrukowych. Ostatnie miesiące przyniosły też kolejne instalacje innej maszyny z tej rodziny – :M-Press Tiger. Jedna z nich trafiła do amerykańskiej firmy Nutis Press, Inc. z Columbus w stanie Ohio, gdzie jest wykorzystywana do produkcji luksusowych wyrobów typu POP.
W dziale prepressu Agfa Graphics odnotowała szereg istotnych kontraktów na rynku azjatyckim. Koreańskie wydawnictwa prasowe The Korean Economic Daily i The Seoul Shinmun podpisały 5-letnie umowy na dostawę fotopolimerowych płyt CtP produkowanych przez Agfa Graphics. King Printers, jedna z największych drukarń typu web-to-print w japońskiej Osace zaczęła z kolei stosować w codziennej produkcji bezodczynnikowe płyty Agfa Graphics z rodziny :Azura.
Ważną umowę podpisano z firmą Dansk Avis Tryk A/S. Ta największa gazetowa drukarnia kontraktowa w Danii zakupiła system CtP oparty na naświetlarce :Advantage N DL XT, podpisując jednocześnie kontrakt na 3-letnią dostawę płyt CtP.

Wyniki Agfa-Gevaert i Agfa Graphics po 1. półroczu
Przychody grupy Agfa-Gevaert wyniosły w pierwszych dwóch kwartałach tego roku 1,499 mld euro, co oznacza wzrost o 7,1% w porównaniu z 1. półroczem 2010. Zysk brutto w omawianym okresie wyniósł 447 mln euro (spadek o 9,5%), zysk operacyjny z działalności podstawowej, nieuwzględniający kosztów restrukturyzacji i jednorazowych wydatków (EBITDA) 122 mln euro, zaś zysk operacyjny z działalności podstawowej (EBIT) 76 mln euro.
Z kolei przychody Agfa Graphics w pierwszych sześciu miesiącach 2011 wyniosły 791 mln euro (wzrost o 7,5%). Zysk operacyjny z działalności podstawowej nieuwzględniający kosztów restrukturyzacji i jednorazowych wydatków (EBITDA) wyniósł w 1. półroczu tego roku 52,1mln euro, zaś zysk operacyjny z działalności podstawowej (EBIT) 31,8 mln euro.

Mówi Christian Reinaudo, prezes i CEO koncernu Agfa-Gevaert: Jesteśmy zadowoleni z wyników osiągniętych w 2. kwartale 2011. Jakkolwiek, biorąc pod uwagę niepewną sytuację gospodarczą oraz inne elementy pozostające poza naszym wpływem, nie jesteśmy obecnie w stanie precyzyjnie oszacować naszych prognoz. Z pewnością będziemy w dalszym ciągu podejmować wszelkie niezbędne działania zmierzające do stawienia czoła wyzwaniom stojącym przez całą grupą Agfa-Gevaert.