Wyniki Agfa Graphics za 3. kwartał 2012: wzrost przychodów ze sprzedaży, marży zysku brutto i zysku operacyjnego

Koncern Agfa-Gevaert poinformował o wynikach finansowych za 3. kwartał br. Firma odnotowała w nim – rok do roku – wzrost przychodów rzędu 6,5%, m.in. dzięki zadowalającej sprzedaży przemysłowych systemów druku inkjetowego oraz rozwiązań IT dla branży ochrony zdrowia. Poprawę w porównaniu z analogicznym okresem 2011 odnotowano także w zakresie marży zysku brutto, zysku operacyjnego z działalności podstawowej oraz wyniku finansowego netto.

Wzrost przychodów ze sprzedaży Agfa-Gevaert w 3. kwartale br. to – poza rosnącym zapotrzebowaniem na przemysłowe systemy inkjetowe produkowane przez Agfa Graphics i rozwiązania IT, oferowane przez Agfa HealthCare – efekt pozytywnych różnic kursowych odnotowanych w tym okresie. Zgodnie z oczekiwaniami poprawie – rok do roku – uległa też marża zysku brutto (z 25,2% do 27,3%), głównie za sprawą dalszego wzrostu wydajności działań całej grupy. Wydatki związane ze sprzedażą i ogólną administracją spadły w omawianym okresie z 18,5% do 18,3%.

Zysk operacyjny z działalności podstawowej całej grupy Agfa-Gevaert, nieuwzględniający kosztów restrukturyzacji i jednorazowych wydatków (EBITDA) zwiększył się z 32 mln euro do 50 mln euro. Z kolei zysk operacyjny (EBIT) z działalności podstawowej wzrósł niemal trzykrotnie – z 10 mln euro do 29 mln euro. Koszty restrukturyzacji i jednorazowe wydatki wyniosły w 3. kwartale br. zaledwie 2 mln euro, przy 19 mln euro przed rokiem. Wydatki finansowe netto zamknęły się kwotą 25 mln euro, rok wcześniej 22 mln euro. Na stabilnym poziomie 6 mln euro utrzymały się koszty podatków od przychodu.
Warto odnotować, że w przypadku 3. kwartału – po raz pierwszy w roku 2012 – kwartalny wynik finansowy netto uległ poprawie w porównaniu z analogicznym okresem 2011 roku. Mówi Christian Reinaudo, prezes i CEO grupy Agfa-Gevaert: „Trzeci kwartał br. nie zaskoczył nas w jakiś szczególny sposób, jednak chciałbym podkreślić dwa ważne czynniki, które w pozytywny sposób wpłynęły na osiągnięte w nim wyniki finansowe. Po pierwsze, nasze główne motory wzrostu wciąż pracują bardzo dobrze. Wchodzący w skład Agfa Graphics dział inkjetu przemysłowego rośnie zgodnie z planem. Również należący do Agfa HealthCare dział rozwiązań IT odnotował dobre rezultaty sprzedaży. Po drugie, nasze największe jednostki biznesowe wzmocniły swoje pozycje na rozwojowych rynkach. Biorąc pod uwagę ciągłą poprawę realizowanych marż brutto, wszystkie te elementy pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość”.

Na koniec 3. kwartału br. majątek Agfa-Gevaert miał wartość 2 915 mln euro, przy 2 949 mln euro na koniec roku 2011. Wartość zapasów magazynowych osiągnęła poziom 691 mln euro, a okres magazynowania wyniósł 112 dni. Należności handlowe (nieuwzględniające odroczonych przychodów ze sprzedaży i zaliczek wpłaconych przez klientów) wyniosły 452 mln euro (53 dni), zaś zobowiązania handlowe 253 mln euro (41 dni). Dług finansowy netto, którego wartość na koniec 2. kwartału 2012 wynosiła 306 mln euro, spadł do poziomu 295 mln euro. Wartość przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej wyniosła w 3. kwartale 2011 roku 31 mln euro.

Wyniki finansowe Agfa Graphics za 3. kwartał 2012
Agfa Graphics, podobnie jak cały koncern, skorzystała w 3. kwartale br. z pozytywnych różnic kursowych. Jej przychody ze sprzedaży znacząco wzrosły w omawianym okresie i wyniosły 417 mln euro. Wchodzący w jej skład dział przemysłowego druku inkjetowego odnotował dwucyfrowy wzrost przychodów ze sprzedaży. Z kolei w segmencie prepress zwiększona sprzedaż została nieco zneutralizowana przez konkurencję cenową. Wzrosła z kolei sprzedaż działu analogowych filmów CtF, zwłaszcza w porównaniu z bardzo słabym w jej przypadku 3. kwartałem 2011.
Dzięki poprawie działalności operacyjnej i znacznym wzrostom w sprzedaży rozwiązań inkjetowych, zysk brutto Agfa Graphics wyniósł w 3. kwartale br. 24%. Zysk operacyjny z działalności podstawowej Agfa Graphics, nieuwzględniający kosztów restrukturyzacji i jednorazowych wydatków (EBITDA) również odnotował znaczący wzrost do poziomu 24,1 mln euro (5,8% przychodów ze sprzedaży). Z kolei zysk operacyjny z działalności podstawowej (EBIT) wzrósł do poziomu 14,8 mln euro (3,5% sprzedaży).

W 3. kwartale br. do grona użytkowników rozwiązań Agfa Graphics dołączyły kolejne znaczące firmy, zarówno w sektorze prepress jak też przemysłowego druku inkjetowego.
Jeżeli chodzi o dział prepress, Agfa Graphics ponownie umocniła się na rynku azjatyckim. Jedna z największych w Japonii firm typu web-to-print – Print Net z siedzibą w Tokio – przeniosła swoją produkcję na bezchemiczne płyty :Azura. China Times, znaczący wydawca gazetowy z Tajwanu, podpisał z Agfa Graphics kompleksowy kontrakt, uwzględniający dostawę sześciu naświetlarek CtP oraz wdrożenie oprogramowania workflow :Arkitex. Z koreańskim wydawnictwem prasowym Hankyoreh podpisany został wieloletni kontrakt na dostawę płyt fotopolimerowych :N94-V. Z kolei dwie drukarnie opakowaniowe – Daeryuk Can (specjalizująca się w produkcji puszek metalowych) i Wonchang Corrugated Packaging (wytwarzająca pudła kartonowe) – zakontraktowały w Agfa Graphics naświetlarki CtP wraz z dostawą płyt termoczułych :Energy Elite Pro.
Jeśli chodzi o rynek europejski, niemiecka firma Ganz Interprinter zamówiła kompletne rozwiązanie CtP, składające się ze sprzętu, oprogramowania workflow oraz dwuletniej umowy na dostawę płyt. Alma Manu, wchodząca w skład największej fińskiej grupy medialnej, zakupiła podobnie rozbudowany zestaw z myślą o swojej nowej drukarni. W pracujących tu maszynach gazetowych znajdą zastosowanie niewymagające wywoływania płyty :N94-VCF.
Na rynku amerykańskim Agfa Graphics podpisała znaczący kontrakt z Southern Graphic Systems – dużą drukarnią opakowaniową, z siedzibą w Louisville w stanie Kentucky.

Także przemysłowe systemu druku inkjetowego Agfa Graphics zdobywają coraz większą popularność i uznanie w firmach z całego świata. W ostatnim czasie firma pozyskała na tym rynku kilku klientów, czyniąc kolejne milowe kroki w rozwoju swojego biznesu inkjetowego.
Koma Grafisk stała się pierwszą drukarnią z regionu Skandynawii, w której zainstalowana została płaska maszyna :M-Press Leopard. Stale rośnie też liczba użytkowników plotera :Jeti 3020 Titan. Discus Digital Print stał się pierwszym odbiorcą tego systemu w regionie Oceanii. Z kolei Expressway Graphics i Gera Arte Group to pionierzy w zakresie wdrożeń systemów :Jeti Titan – odpowiednio – w Puerto Rico i Brazylii. Maszyny z tej serii rozpoczęły pracę także w kilku europejskich firmach, m.in. norweskiej Konsis Grafisk i francuskiej French Publifix. Warto dodać, że rok 2012 przyniósł też pierwszą instalację plotera :Jeti 3020 Titan w Polsce – jego nabywcą została firma Pro-Mont z Opoczna, posiadająca poza tym dwa urządzenia z rodziny :Anapurna.
Jednym z najważniejszych dla Agfa Graphics kontraktów zrealizowanych w 3. kwartale br. była umowa z drukarnią akcydensową Lake Erie Graphics z USA na łączoną dostawę rozwiązań inkjetowych i prepress. Firma zakupiła wielkoformatowy ploter :Jeti 3020 Titan (kontrakt objął też dostawę atramentów i podłoży drukowych) i naświetlarkę CtP :Avalon N8, w której zastosowanie znajdą płyty :Azura TS.

Wyniki Agfa-Gevaert i Agfa Graphics po dziewięciu miesiącach 2012
W pierwszych trzech kwartałach br. przychody ze sprzedaży Agfa-Gevaert wyniosły 2 279 mln euro, co stanowi wzrost o 2,8% w porównaniu z wynikiem na koniec września 2011. Zysk brutto za omawiany okres wyniósł 643 mln euro (wzrost o 2,4%), zysk EBITDA zamknął się kwotą 146 mln euro, zaś zysk operacyjny EBIT 82 mln euro.
W przypadku Agfa Graphics przychody ze sprzedaży po pierwszych dziewięciu miesiącach wyniosły 1 231 mln euro, co stanowi wzrost o 4,5% w porównaniu z wynikiem po trzech kwartałach 2011. Wysokość zysku EBITDA i EBIT wyniosła odpowiednio 63,4 mln euro i 34,9 mln euro.