Zakłady produkcji płyt Agfa Graphics z certyfikatem środowiskowym ISO 50001

Agfa Graphics to jeden z liderów rynku poligraficznego w dziedzinie produkcji przyjaznej dla środowiska naturalnego. Będąc firmą o skali globalnej, wciąż podejmuje ona nowe inicjatywy zbieżne z polityką zrównoważonego rozwoju, zarówno w odniesieniu do działalności własnej jak też swoich klientów. Najlepszym tego przykładem jest szeroka gama proekologicznych, niewymagających chemii płyt drukowych, które pozwalają użytkownikom na działalność bardziej przyjazną dla środowiska. Innym – przyznanie zakładom produkującym płyty offsetowe Agfa Graphics w Niemczech i Wielkiej Brytanii certyfikatu zgodności z normą ISO 50001.

Tym samym Agfa Graphics jest jedną z pierwszych firm na świecie wdrażających ten nowy standard w zakresie zarządzania energią, opracowany przez LRQA (Lloyd’s Register Quality Assurance). Zgodnie z założeniami, do końca 2014 roku certyfikat ten mają uzyskać wszystkie pozostałe zakłady produkcyjne, należące do belgijskiego producenta.
„Certyfikat ISO 50001 to ważny cel dla wielu czołowych dostawców i jestem przekonany, że ten standard w zakresie zarządzania energią będzie miał w kolejnych latach coraz większe znaczenie – mówi Graham Cooper, menedżer Agfa Graphics odpowiedzialny za realizowany przez firmę program zrównoważonego rozwoju i redukcji energii. – Program SERP (Sustainability & Energy Reduction Programme), którego kluczowym elementem jest uzyskanie normy ISO 50001 przez wszystkie nasze fabryki, pomaga nam lepiej zarządzać zużywaną energią. Przyniósł on już Agfa Graphics wymierne korzyści w postaci wielomilionowych oszczędności odnotowanych w roku ubiegłym w porównaniu z 2011. Planowane uzyskanie certyfikatu ISO 50001 przez wszystkie nasze zakłady, do czego inne firmy mogą jedynie aspirować, czyni z nas zdecydowanego lidera przemysłowego w tym zakresie”.