Premiery Agfa Graphics z targów Graph Expo

Wrześniowe targi Graph Expo 2011 w Chicago były miejscem kilku istotnych premier Agfa Graphics w zakresie cyfrowego prepressu. Belgijski producent zaprezentował podczas nich ostatnią wersję oprogramowania workflow :Apogee Prepress 7.1 oraz trzy nowe płyty cyfrowe – termoczułą :Energy Elite Pro oraz bezodczynnikowe fotopolimerowe :N94-VCF: i Azura Vi.
Czytaj dalej

Wejherplast usprawnia produkcję dzięki inwestycji w nowoczesną technologię CtP firmy Agfa Graphics

Działająca od ponad dwudziestu lat drukarnia Wejherplast dołączyła niedawno do grona polskich użytkowników rozwiązań CtP firmy Agfa Graphics, pozwalających na produkcję bezodczynnikowych płyt termoczułych :Azura TS. W maju rozpoczął tu pracę system :Avalon N4-10S sterowany najnowszą wersją oprogramowania :Apogee 7.0, przyczyniając się w znacznym stopniu do usprawnienia i uporządkowania procesów produkcyjnych nie tylko w dziale prepress, ale w całym zakładzie. Poza użytkowaniem na własne potrzeby, Wejherplast wykorzystuje system CtP świadcząc usługi dla innych okolicznych drukarń, zainteresowanych stosowaniem proekologicznych płyt :Azura TS.
Czytaj dalej

Polscy użytkownicy systemu Agfa :Apogee spotkają się po raz dwunasty

W dniach 4-5 października w hotelu OSSA Congress & Spa w Rawie Mazowieckiej odbędzie się 12. Ogólnopolska Konferencja Użytkowników Systemu Agfa :Apogee. Weźmie w niej udział ponad 100 osób, w tym przedstawiciele licznych drukarń i naświetlarni CtP, korzystających na co dzień z oprogramowania produkcyjnego firmy Agfa Graphics. Podczas dwudniowego spotkania, składającego się z części prezentacyjnej oraz praktycznych warsztatów, będą mieli oni okazję m.in. zapoznać się z nowościami wprowadzonymi przez Agfa Graphics w kolejnej wersji pakietu :Apogee Suite 7.1. Konferencja będzie też okazją do bezpośrednich rozmów ze specjalistami Agfa Graphics oraz do wymiany doświadczeń w mniej formalnej atmosferze.
Czytaj dalej

Wyniki Agfa Graphics za 2. kwartał 2011: wzrost przychodów ze sprzedaży

Koncern Agfa-Gevaert poinformował o wynikach finansowych za 2. kwartał 2011 roku. W porównaniu z analogicznym okresem ub.r., przychody grupy zwiększyły się w nim o 3,7% (6,2% przy wyłączeniu różnic kursowych). Zysk operacyjny (EBIT) z działalności podstawowej wyniósł w nim 36 mln euro, zaś zysk netto 4 mln euro, pomimo wysokich cen surowców i wciąż niepewnej sytuacji ekonomicznej w skali całego świata. W tym samym okresie Agfa Graphics odnotowała przychody ze sprzedaży wielkości 405 mln euro, co oznacza 3,6% wzrost w porównaniu z 2. kwartałem 2011. Biorąc pod uwagę całe 1. półrocze 2011, w stosunku do ub.r. Agfa Graphics zwiększyła swoje przychody ze sprzedaży o 7,5%, zaś grupa Agfa-Gevaert o 7,1%.
Czytaj dalej

Foton pierwszym użytkownikiem proekologicznego rozwiązania CtP firmy Agfa Graphics na Suwalszczyźnie

Sukcesywnie rośnie liczba polskich drukarń i naświetlarni korzystających z nowoczesnych, proekologicznych rozwiązań CtP, pozwalających na produkcję płyt bezodczynnikowych z rodziny :Azura. Niedawno do tego grona dołączyła firma Foton z Suwałk, w której rozpoczął pracę kompletny system CtP oparty na naświetlarce :Avalon V4 oraz urządzeniu czyszcząco-gumującym :VCF85, sterowany oprogramowaniem :Apogee Prepress 7 Control. Warto dodać, że jest to pierwsza instalacja proekologicznego rodzaju rozwiązania Agfa Graphics w tym zakątku Polski. Kontrakt został sfinalizowany dzięki współpracy Agfa Graphics i jej autoryzowanego dystrybutora – firmy Ref-Graf, która odpowiada też za bieżące dostawy do Fotonu fotopolimerowych płyt :Azura V i innych materiałów eksploatacyjnych.
Czytaj dalej